Varkenshouderij

Foto & video

Studiereis naar Hongaarse varkensbedrijven

Een groep van 25 varkenshouders is samen met Agrifirm op een vijfdaagse studiereis geweest naar Hongarije.

Foto

 • Agrifirm ging met 25 varkenshouders op studiereis naar Hongarije en bezocht onder meer het varkensbedrijf van de van oorsprong Belgische familie Claessens. Zij houden momenteel in Somogyszob 3.000 zeugen, 12.000 vleesvarkens, ruim 1.000 melkkoeien en 3.000 hectare grond. De bouw van de nieuwe vleesvarkensstal voor 36.000 vleesvarkens is in volle gang; hier ziet u de eerste fase, voor 12.000 vleesvarkens.

  Foto’s: van deelnemers, tekst: Jan Engberts en Judith Waninge

 • Momenteel breidt de familie Claessens de rundveetak uit van ruim 1.000 melkkoeien naar 3.000 dieren met bijbehorend jongvee. De huidige stal is recent gebouwd. De ruime subsidiemogelijkheden in Hongarije versnellen de groei van bestaande bedrijven en de ontwikkeling van nieuwe bedrijven enorm.

 • De studiereis ging niet alleen langs agrarische bedrijven. Ook snuffelen de varkenshouders aan de cultuur in de hoofdstad van Hongarije, Boedapest. Op de foto zijn de regeringsgebouwen aan de Donau te zien.

 • Hongarije heeft ook een groot areaal akkerbouwgrond. In het kader van de studiereis was er een bezoek aan akkerbouwer Harm Kalsbeek in Ságvar. Hij heeft met een aantal compagnons een akkerbouwbedrijf met 1.700 hectare, waar hij graan, aardappelen en uien verbouwt. Daarnaast hebben ze een loonwerkbedrijf. In dit gebied is grote behoefte aan mest. Kalfsbeek ziet vanuit dat oogpunt dan ook graag varkenshouders naar de omgeving van Ságvar komen.

 • Het volgende bezoek is naar een gesloten varkensbedrijf in Bugac. Met veel enthousiasme houdt de groep zich aan de hygiënevoorschriften van het Hongaarse varkensbedrijf.

 • Het traditionele Hongaarse gesloten varkensbedrijf houdt 200 zeugen met bijbehorende vleesvarkens. De gebouwen zijn oud en bewerkelijk. Dat de loonkosten in Hongarije laag zijn, blijkt wel uit het feit dat dit bedrijf gerund wordt met tien medewerkers.

 • In Bugac bezoeken de varkenshouders ook nog een bedrijf met de zeer bijzondere Mangalica-varkens, ook wel Hongaarse wolvarkens genoemd. Het vlees van deze dieren wordt onder meer gebruikt voor Hongaarse salami. Die schijnt erg lekker en cholesterolverlagend te zijn.

 • De groep varkenshouders bezoekt ook een vleesvarkensbedrijf met 800 dieren in Ópusztazer.
  Op dit pas gebouwde Hongaarse vleesvarkensbedrijf hebben de varkens uitloop. De dieren zagen er zeer goed uit, en de technische resultaten zijn vergelijkbaar met de betere Nederlandse bedrijven. Gerst, tarwe en mais worden op het eigen akkerbouwbedrijf verbouwd en in het varkensvoer verwerkt.

 • Aan het einde van de studiereis bezoeken de deelnemers het grootste veehandelsbedrijf voor runderen, varkens en schapen in Centraal-Europa, Hunland bv in Bugyi. Op de foto een van de ‘handelsstallen’. Het bedrijf heeft tussen de 12.000 en 14.000 stieren en kalveren en daarnaast 1.000 melkkoeien.

  In maart 2010 organiseert Agrifirm opnieuw een studiereis naar Hongarije.

Of registreer je om te kunnen reageren.