Varkenshouderij

Foto & video

Ander licht in nieuwe stal

Louis klomp bouwde in Heukelom (N.-Br.) een nieuwe stal voor een kleine 3.000 vleesvarkens. Daarin krijgen de varkens een dag- en nachtritme door het werken met centraal gedimde tl's.

Foto

 • Louis Klomp (39) houdt in Moergestel (N.-Br.) 550 zeugen en 2.000 vleesvarkens. Op een tweede locatie, 6 kilometer verderop in Heukelom (N.-Br.), bouwt hij een nieuwe stal voor krap 3.000 vleesvarkens. De daar aanwezige 300 zeugen zijn nu al grotendeels geruimd.

  Foto's: Erik van de Burgt, tekst: Robert Bodde

 • Klomp koos niet voor een stal met centrale gang in het midden, maar voor twee tegen elkaar gebouwde stallen. De nokhoogte blijft daardoor beperkt tot 8 meter. Bij een uitvoering met één dak zou dat een wegens welstandseisen moeilijk vergunbare 13 meter moeten zijn.

  De stal is uitgevoerd met twee gecombineerde luchtwassers, die in de beide zijgevels zijn verwerkt. Nu kijk je nog tegen de wassers aan; daar komt nog een wortelhoutwand voor.

 • De filters van de gecombineerde luchtwasser van Inno+ zijn in de zijgevel geïntegreerd.

 • De indeling van de stal is een bekende: twee keer acht hokken van 2,5 x 4,20 meter (tien varkens per hok) aan weerszijden van het voerpad, dat tevens als luchtinlaat functioneert. Ter hoogte van de luchtwassers zijn er twee keer zes hokken.

  De lucht komt vanaf de schaduwzijde van de stal via de bolle vloer naar de centrale gang en gaat van daaruit de afdeling in. De roosters op het voerpad hebben een 1,4 vierkante meter grote opening om lucht door te laten. Dat is exact evenveel oppervlak als die van de opening van de bufferruimte onder de centrale gang naar de ruimte onder de roosters van het voerpad. Om aan die 1,4 vierkante meter te komen is een deel van het voerpad gelegd met dichte elementen.

  Voeren gebeurt hier met de Speedfeeders van Verbakel. ,,Er is iets minder hokoppervlak nodig bij een dubbele brijbak. Maar belangrijker: het bespaart ook een voerventiel, en die ventielen zijn al bijna net zo duur als een extra brijbak'', stelt de varkenshouder.

 • Een tochtsensor van KS2 meet de onderdruk in de afdeling en stuurt op basis daarvan de stand van twee kleppen. Dat bepaalt de hoeveelheid afgezogen lucht. ,,Dit systeem is minder storingsgevoelig dan werken met meetwaaiers, waar de lagers nogal eens van kapot gaan'', stelt Klomp.

  De muurplaat ligt op 3,20 meter hoogte, het plafond op 3,80 meter. De afdeling heeft dus veel inhoud per varken. ,,Ik schat dat 50 kuub per uur volstaat als maximumventilatie bij zware varkens, bij deze verbeterde voergangventilatie. In mijn andere stallen heb ik de mineraalwolplafonds al vervangen door voergangventilatie. Plafondventilatie werkt het eerste jaar goed, daarna slibben de dekens dicht. Je schrikt dan van de stroomrekening.''

 • Klomp kan groepen varkens samenvoegen door een deurtje open te zetten achterin het hok. Door dat aan het eind van de mestperiode te doen, na het leveren van de kop, voldoet hij aan de eisen aan de groepsgrootte, vanaf 2013. Daardoor kan hij meer varkens houden.

 • Een stukje sleepketting is afleidingsmateriaal voor de varkens. Let ook op het grijs gemeniede spantbeen links op de foto. Door het spantbeen in de afdeling te plaatsen, wordt de stal brandveiliger.

 • Rondom de brijbakken is een vierkante meter gecoat. Elk hok voor tien varkens heeft twee nippels ter beschikking.

 • Klomp wilde waterdichte tl-armaturen in de stal: ,,Dat geeft de minste kans op storingen''. Hij plaatste die op een stalen pijp die draagt op hokwanden, en die zo ook stevigheid biedt. De tl's hebben geen starters en waren standaard voorzien van een diminrichting. Dat maakt het mogelijk de verlichting centraal te sturen en te dimmen; de daarvoor benodigde koppelingen kostte nog geen €250. Klomp gaat hiermee een dag- en nachtritme nabootsen bij de varkens.

 • Vanwege de dimmers geen normale lichtschakelaars naast de deuren, maar aangepaste. Links de drukknop om de verlichting in een enkele afdeling in te schakelen, rechts een verklikkerlicht.

 • In deze stal op afstand moet het voeren snel gaan. De varkenshouder koos voor computergestuurde droogvoerinstallatie van Kamplan. Deze werkt met een sleepketting. De fabrikant verwacht een capaciteit van 2 ton per uur, zodat het voeren in drie uur klaar is. Die hoge capaciteit wordt gerealiseerd met een dubbel sleepkettingcircuit en de extra grote ventielen. De opening is ongeveer 25 centimeter, zodat er veel voer doorheen kan.

 • De weger/menger lost dus op twee voercircuits. Dat gaat in principe om en om. De installatie voert altijd één stal tegelijk.

 • Ook in deze stal een flink schakelpaneel voor de waterverstrekking. Dat zit niet halfweg de centrale gang, maar voorin de stal bij de hygiënesluis. Klomp kan water en twee mengsels verstrekken aan de dieren. Blauwe kranen coderen voor leidingwater, rode voor een mengsel. De afdelingen zijn duidelijk genummerd. Een van de rode kranen wordt nog vervangen door een groene.

 • De vele waterleidingen zijn keurig weggewerkt op de centrale gang. Ze zijn niet aan de muur bevestigd, maar liggen op stalen profielen. Deze dragen ook de voorzieningen voor elektra en de cv-leidingen.

 • Voorin de stal zit ook een ziekenboeg annex restafdeling. Dat is een halve afdeling.

 • Aan de overzijde daarvan is een afleverruimte gepland. Deze kan 120 varkens bergen. Dit vroeg geen extra investering, want deze afleverruimte is gerealiseerd onder de voermenger.  Vrijdag 27 november 2009 is er van 13:30 tot 17:00 uur open dag.

Of registreer je om te kunnen reageren.