Varkenshouderij

Foto & video 901 x bekeken 2 reacties

Vrees voor AID-controle?

De AID controleert dit jaar extra op handhaving van het Varkensbesluit, waarin extra aandacht is voor de welzijnseisen van de dieren. Boerderij.nl liep mee tijdens een controledag.

Foto

 • De varkenshouder van het zeugenbedrijf bij wie de Algemene Inspectiedienst (AID) onaangekondigd op het erf staat, is zeker niet blij. Hij ziet op tegen de controle. Een slechte ervaring met de AID in het verre verleden is hier debet aan. De controleurs geven aan dat ze de huidige controles met boerenverstand uitvoeren. Als er echter punten op de checklist niet kloppen, kan dit wel consequenties hebben voor de varkenshouder.

  Foto’s: Ronald Hissink, tekst: Judith Waninge

 • Belangrijke welzijnseisen die in het Varkensbesluit zijn opgenomen, zijn regels voor vers water, hoeveelheid licht, afleidingsmateriaal, voldoende vloeroppervlak per dier en spleetbreedte van de roosters. Het niet naleven van deze regels kan naast een boete ook gevolgen hebben voor de hoogte van de inkomenssteun. Zaak dus voor de varkenshouder om de puntjes op de i te zetten.

 • We beginnen in de kraamstal waar de zeugen 24 uur per dag de beschikking moeten hebben over vers water.

 • Vanaf twee weken leeftijd moeten de biggen 24 uur per dag toegang hebben tot vers water.

 • Ook in de kraamstal hebben de zeugen afleidingsmateriaal nodig. Een plastic buis om de box is al voldoende. Een voorwaarde waaraan het afleidingsmateriaal moet voldoen is dat het niet schadelijk is voor de gezondheid van de varkens.

 • De biggen in de kraamhokken hebben een dichte vloer of rubberen mat van ten minste 0,6 vierkante meter nodig. De zeug mag op een volledig rooster liggen, zolang dit geen betonrooster is.

 • Bij het verdoofd castreren dient naast de apparatuur ook de opleiding aan de eisen te voldoen.

 • Op naar de gespeende biggen. De controleurs lopen alle afdelingen door. Naast een algemene indruk van de biggen kijken ze naar de oppervlakte van het hok en het percentage dichte vloer dat per gewichtsgroep en bouwjaar van de stal verschilt. De spleetgrootte van de roosters mag maximaal 14 of 15 millimeter breed zijn. Dit hangt af van het bouwjaar, voor of na augustus 2003.

 • De gespeende biggen mogen op volledig roostervloer liggen, als het maar geen betonroosters zijn. Volledig kunststof roosters voor biggen tot 30 kilo mag wel.

 • Het is belangrijk dat er een juiste ziekte- en medicijnenregistratie op het bedrijf aanwezig is. Een hokkaart in elke afdeling voldoet.

 • Zieke dieren moeten in een afgescheiden ruimte verzorgd kunnen worden. De dieren in een ziekenboeg moeten zich wel kunnen keren.

 • Ook de gespeende biggen moeten een dag- en nachtritme kunnen volgen en goed om zich heen kunnen kijken. De lichtintensiteit moet daarom minimaal 40 lux zijn. Nieuwe tl-lampen of de oude lampen een keer schoonmaken kan een groot verschil maken in de hoeveelheid licht.

 • De biggenafdelingen zijn voorzien van een klimaatcomputer. Belangrijk is dat het alarm van deze computers regelmatig wordt getest. Als er alarm is, moeten er noodvoorzieningen voorhanden zijn om de ventilatie op te vangen. Dit kan eventueel via een noodaggregaat.

 • We gaan verder naar de dekstal en de dragende zeugenstal. Het berenhok van de zoekbeer moet strooisel bevatten. Een laagje zaagsel is voldoende. Als de beer ook dekt, moet er een dikkere laag strooisel in het hok liggen.

 • In de dragendezeugenstal en de dekstal meten de controleurs de boxlengte op. Deze moet minimaal 2 meter lang zijn. Als de voerbak op 20 centimeter hoogte is gemonteerd, is er een vrijstelling en mag de ruimte onder de bak ook meegerekend worden in de boxlengte.

 • De lengte is goed en ook de verhouding tussen roostervloer en dichte vloer is goed. Voor een zeug van 110 kilo geldt een dichte vloer van 0,4 vierkante meter. Voor een zeug van 85 tot 110 kilo geldt, afhankelijk van het bouwjaar van de stal, 0,28 of 0,32 vierkante meter dichte vloer.

 • Ook de dragende zeugen hebben afleidingsmateriaal nodig om te kunnen spelen en onderzoeken. Een ketting alleen voldoet niet. Een bal aan een ketting zoals hier te zien is, voldoet wel. Klik hier voor de verschillende afleidingsmaterialen. Welk materiaal is toegestaan en goedgekeurd?

 • Een goed ongedierteplan voorkomt dat er ziektes in de stal komen. Wel is het zaak dat het vergif op veilige plekken in en om de stal staat.

 • De controleurs nemen een monster van het dragendezeugenvoer. Het voer moet voldoen aan de welzijnseisen en voldoende vezels en energie bevatten.

 • Het voer gaat in verzegelde zakken. Een monster blijft als controle bij de varkenshouder, die deze minimaal een halfjaar moet bewaren. De AID’ers nemen twee monsters mee om te laten onderzoeken in een laboratorium.

 • De controle in de stallen is klaar. Nu rest alleen nog de controle van de papieren, waaronder het wateronderzoek (als de varkenshouder eigen water gebruikt), controle van de milieu- en bouwvergunning voor de aantallen dieren en het bouwjaar van de stallen. Via een checklist lopen de controleurs alle punten af.

 • Nadat ook de papieren controle is uitgevoerd, blijkt dat het zeugenbedrijf voldoet aan alle regels. De angst van de varkenshouder voor het bezoek bleek in dit geval zeker niet nodig.
  Wilt u voorbereid zijn op een bedrijfscontrole en een boete voorkomen, download dan hier de checklist Welzijn varkens die de AID tijdens de controle hanteert.

 • Voor de volgende situaties krijgt een varkenshouder een waarschuwing: wel licht, maar minder dan 40 lux; ontbreken van afleidingsmateriaal bij de dragende zeugen en in de kraamstal.

  Voor de volgende situaties volgt meteen een boete: het ontbreken van of bijna geen licht; geen permanent drinkwater, ook bij het voeren van brijvoer; het ontbreken van afleidingsmateriaal.

  De AID is een uitvoerend orgaan en schrijft geen boetes uit, de melding gaat naar de officier van justitie en naar Dienst Regelingen. Zij leggen de ondernemer eventueel een boete op. In alle gevallen volgt een hercontrole door de AID.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  R.G.

  Het niet naleven van deze regels kan naast een boete ook gevolgen hebben voor de hoogte van de inkomenssteun. Zaak dus voor de varkenshouder om de puntjes op de i te zetten. Lees ik het goed, krijgen varkenshouders inkomstensteun??? Waarvan danwel??

 • no-profile-image

  varkenshouder

  het kan inderdaad zijn dat een varkensboer op zijn grond mc-sharry premie heeft aangevraagd die nu omgezet zijn naar toeslagrechten.

Of registreer je om te kunnen reageren.