Varkenshouderij

Foto & video 1912 x bekeken

Goedkoper voeren met CCM

Tom Derikx voert al 15 jaar CCM. De belangrijkste drijfveer is dat hij zo een lagere kostprijs realiseert. Twee tot drie keer per dag rijdt hij ook een vracht naar zijn nieuwe locatie op afstand.

Foto

 • Tom Derikx (30) heeft in maatschap met zijn ouders in Veulen (L.) een gesloten varkensbedrijf. Verspreid over drie locaties houdt de maatschap 420 zeugen en 3.800 vleesvarkens. Daarnaast heeft de maatschap een akkerbouwtak van 70 ha.
  Vijftien jaar geleden startte Derikx met 5 ha maïs voor CCM, nu teelt hij 25 ha en koopt bovendien nog 25 ha maïs voor CCM aan.  Foto’s en tekst: Guus Queisen

 • In de twee jaar oude vleesvarkensstal voert Derikx 30 procent CCM. Het voerrantsoen van de zeugen op de oude locatie omvat 15 procent CCM.

 • CCM vormt al 15 jaar een belangrijk onderdeel van het voerrantsoen van de varkens. Volgens Derikx zorgt het bijvoeren van CCM voor vitalere, gezond gekleurde varkens.

 • Om de juiste voederwaarde van de CCM te bepalen neemt Johan Peelen van Vitelia Voeders enkele keren per jaar een monster. Laboranten van de voerleverancier analyseren dit monster. Indien noodzakelijk worden de ingrediënten van het mengvoer hierop aangepast.

 • Mengvoerleverancier Vitelia Voeders past het mengvoer van de vleesvarkens specifiek aan op de omstandigheden van Derikx. Afhankelijk van leeftijd en groei maakt de computer in de stal vervolgens een keuze uit vier verschillende voeders.

 • De gespeende biggen worden twee keer ontwormd. Daartoe gaat iedere vijf weken automatisch ontwormpoeder door het voer. Het poeder handmatig verdelen zorgde voor een onregelmatig opname bij de varkens. Dit openbaarde zich in een stijging van afgekeurde levers. De automatische verdeling (gegalvaniseerde bak rechts) heeft dit euvel opgelost.

 • Eind september heeft de loonwerker de bijna 60 meter lange sleufsilo weer volgestort met 650 ton CCM, afkomstig van in totaal 50 hectare.

 • Twee tot drie keer per dag rijdt Derikx een vracht CCM naar de 1,5 kilometer verderop gelegen nieuwe locatie.

 • Vanuit de voerbak achter de Fendt stort Derikx de CCM in de 4 kuubs tussenbunker.

 • Vijzels brengen de CCM naar de weger, waar het wordt gemengd met de andere mengvoeders.

 • De vleesvarkens vreten de laatste partij van oogst 2008 (rechts) gemengd met de CCM van de nieuwe oogst (links).

 • De vleesvarkens hebben een gemiddelde gewichtstoename van 840 gram per dag. Het vleespercentage bedraagt 57,9. Spierdikte is 58,3 mm en spekdikte 14,3 mm.

 • De grootste winst voor Derikx vormt de lagere kostprijs. In de kuil kost de CCM het bedrijf 11 cent per kilo, terwijl voor het mengvoer circa 20 cent moet worden betaald.

 • Om storingen te voorkomen koos Derikx in de nieuwe stal voor vijzels in de buizen in plaats van kabels. Kabels kunnen de CCM soms niet goed door de buis transporteren. Dat heeft Derikx op de oude locatie ervaren.

 • Op de oude locatie worden de CCM en het mengvoer voor de zeugen direct gemengd. Om verwerpers te voorkomen besteedt Derikx bij de zeugen extra aandacht aan het voorkomen van schimmels in de CCM.

Of registreer je om te kunnen reageren.