Varkenshouderij

Foto & video 1 reactie

Dier staat centraal in nieuwe stallen

De Smeenks breiden hun bedrijf uit van 240 naar 1.000 zeugen. Grotendeels met nieuwbouw en deels met verbouw. Dierwelzijn kreeg daarbij veel aandacht en bij de inrichting hebben ze veel oog voor detail.

Foto

 • Yvonne (46) en Hennie (48) Smeenk in Haarle maken een flinke groeispurt met hun vermeerderingsbedrijf. Hun maatschap wordt tevens proefbedrijf voor voerfabrikant De Heus Voeders. In vier kraamafdelingen, acht stabiele groepen dragende zeugen en drie afdelingen voor gespeende biggen worden straks voerproeven gedaan.

  Foto’s: Ronald Hissink, tekst: Martin ten Hooven

 • De buitenwanden van de nieuwe stallen zijn bekleed met groene damwandplaten. In de twee nieuwe stallen liggen de dragende zeugen en opfokzeugen. Tevens is er een aanleerruimte met voerstation voor de opfokzeugen, een dekafdeling en alle kraamafdelingen.

 • De verse lucht komt via een dakoverstek in de beide eindgevels boven de afdelingen. Overal wordt het frisseneuzenprincipe toegepast voor de aanvoer van verse lucht bij de dieren.

 • In één grote afdeling zijn 16 hokken voor 45 tot 50 dragende zeugen in stabiele groepen gemaakt. Smeenk ziet meer toekomst in groepshuisvesting. Met de voerstations kan hij alle dieren individueel goed voeren naar conditie.

 • Elke groep heeft een Nedap-voerstation. Daarin kan de varkenshouder elke zeug individueel voeren naar conditie. Het voerstation staat op de roosters. In elke groep is de dichte hellende vloer opgedeeld in acht compartimenten. Dit geeft meer rust in de groep.

 • In het voerstation is direct achter de trog een metalen plaat op de roosters gemaakt om aantasting van de betonroosters door voer te beperken. Een opstaande beugel moet voorkomen dat zeugen in het voerstation gaan liggen.

 • De luchtinlaat in de afdeling voor de dragende zeugen is volgens het Oolman-principe. Een lange ‘bak’ recht boven de hokafscheidingen laat de verse lucht van boven de afdeling naar beneden stromen. De breedte van de inlaat is verstelbaar.

 • Onder de bakken van de luchtinlaat is een sprinkler-installatie bevestigd. Hiermee is het mogelijk om de hokken voor groepshuisvesting in te weken voor het schoonspuiten.

 • Door de hele stal is een hogedrukleiding aangelegd. Ook in de afdeling met groepshuisvesting voor de dragende zeugen. Of Smeenk de groepshuisvesting na elke ronde daadwerkelijk gaat schoonspuiten, is nog een vraag.

 • Op verschillende plekken zijn borstels geplaatst tegen de dwarsschotten op de dichte vloer van de groepshuisvesting. Hier kunnen de zeugen heerlijk tegenaan schuren. Een stukje welzijn voor de dieren.

 • In de stal is een aanleerruimte voor opfokzeugen om de dieren te laten wennen aan het ophalen van het voer in het voerstation. De opfokzeugen gaan op een leeftijd van 7 maanden naar deze ruimte. In de aanleerruimte zijn ook 20 voerligboxen om berige opfokzeugen in te kunnen afzonderen en een hok voor een zoekbeer.

 • De dekafdeling heeft 100 voerligboxen. De metalen trog is verhoogd geplaatst. In de gang tussen de voorkanten van twee rijen boxen zijn hekjes om de zoekbeer vast te kunnen zetten.

 • Ook aan het welzijn van de mensen die in de stallen moeten werken, is gedacht. Overal hangen luidsprekers. Muziek tijdens het werk vindt de familie Smeenk een absolute must.

 • Er zijn twee afdelingen met vier hokken voor elk 13 opfokzeugen. De hokken zijn groot, waardoor de opfokzeugen veel kunnen bewegen. Dat is goed voor de ontwikkeling en kwaliteit van het beenwerk. De opfokzeugen van 25 kilo komen eerst 6 weken in een aparte quarantainestal.

 • Bovenin is het kanaal van de centrale afzuiging zichtbaar. Via dit kanaal komt de afgewerkte stallucht in de combi-luchtwasser die links staat.

 • De combi-luchtwasser bestaat uit een chemische wasser met twee stappen (rechts) die de ammoniak zuivert en een biologische (links) die stank uit de stallucht haalt.

 • Het biologische filter is gevuld met wortelhout. Sprinklers zorgen dat het hout vochtig blijft waardoor bacteriën zich goed kunnen ontwikkelen en zodoende goed de stank uit de lucht kunnen halen.

 • In een aparte ruimte staat de besturing voor de luchtwassers. Rechts staat de opslagtank voor het zuur. In het midden de leidingen om het aangezuurde water door de wasser te pompen. De gele douche is er om bij calamiteiten met het zuur direct te kunnen spoelen.

 • Een groot raam maakt het mogelijk om een blik in een kraamafdeling te werpen. Omdat maatschap Smeenk ook proefbedrijf wordt kan het bezoek zo een kijkje in de stal nemen, zonder te stal te betreden.

 • In de kraamstal is het frisseneuzen-principe gemaakt voor de aanvoer van verse lucht. Ronde buizen in het plafond sturen de frisse lucht naar de kop van de zeug.

 • In het kraamhok ligt een gietijzeren rooster onder de zeug. Dit rooster zorgt voor enige koeling van de zeug in de toch al warme kraamstal. Bij de achterkant van de zeug ligt een metalen driehoek rooster, voor een goede mestdoorlaat.

 • In het gedeelte driehoek rooster achter de zeug is een opklapbaar mestluik geplaatst. Als de zeug nog geen biggen heeft staat dit omhoog om zo de mest eenvoudig weg te kunnen schuiven.

 • Achterin het hok staat een roestvast-stalen bakje om prestarter aan de biggen te kunnen geven. Het bakje gaat onder de hokafscheiding door en is zo geschikt voor twee hokken. Het rooster voor de biggen is een geplastificeerd metalen rooster.

 • De kunststof biggennestplaat is gevuld met water. Hierin zit een verwarmingselement. De energie wordt geleverd door een houtpallet gestookte kachel en door de warmte uit het koeldeksysteem bij de gespeende biggen.

 • De gespeende biggen komen in de bestaande gebouwen, die verbouwd worden en in drie afdelingen nieuwbouw. Aan de buitengevel van de nieuwbouw komt de inlaat met een winddrukkap. Duidelijk zichtbaar zijn de tussenschotten en het isolatiemateriaal.

 • Vanuit de centrale gang gaat de verse lucht door een deur met een geperforeerde plaat. Vervolgens moet de lucht in de ruimte onder de voergang vallen.

 • In de ruimte onder de voergang kan de lucht nog opgewarmd worden met twinbuizen. Via de roosters wordt de lucht omhoog gezogen over de hokwand heen de hokken in. Direct achter de afscheiding is een waterkanaal.

 • In het mest- en waterkanaal ligt een koeldeksysteem. Dit systeem haalt energie uit de mest. Deze energie wordt gebruikt voor de verwarming van de kraamstal.

 • De stallen zijn tot in detail netjes afgewerkt. De diergroepen gespeende biggen, kraamzeugen en de guste en dragende zeugen liggen in aparte stallen.

 • De hiervoor genoemde diergroepen krijgen apart gekleurd gereedschap wat in deze stallen blijft. Dit beperkt versleping van ziektekiemen tussen diergroepen. De verzorgers werken ook zo veel mogelijk per diergroep.


  Zaterdag 30 augustus 2008 is er oopen dag van 10 tot 16 uur aan de Wittenbroekweg 13 in Haarle.

Eén reactie

 • no-profile-image

  Rob van Helmond

  Let op! In dit artikel is een foutje geslopen! Bij de foto van het biggenopfok hok staat vermeld dat het een geplastificeerd metalen rooster betreft. Echter dit is fout; het is een volkern plastic rooster. Welliswaar heeft het dezelfde structuur als het Supercoated Strekmetalen rooster van Nooyen Pig Flooring maar het is slechts een immitatie in plastic. Desalniettemin ziet deze stal van fam. Smeenk er prachtig uit. Succes met de onderneming!

Of registreer je om te kunnen reageren.