Varkenshouderij

Foto & video 454 x bekeken

Wanden storten voor 2.000 varkens

Jan en Marian Michels in Heide (L.) bouwen een nieuwe vleesvarkensstal met krap 2.000 plaatsen. Boerderij.nl zal deze bouw volgen tot er er varkens in de stal gaan.

Foto

 • Jan Michels (51) houdt in maatschap met zijn vrouw Marian (50) op de thuislocatie in Heide (L.) 320 zeugen en 1.000 vleesvarkens. Op een tweede locatie hebben ze 800 vleesvarkens. Naast de varkens hebben de ondernemers een boomteeltbedrijf van 50 hectare. De ondernemers hebben 3 kinderen die nog alledrie boer willen worden.

  Foto’s: Marc Dijkerman, tekst: Robert Bodde

 • Op de thuislocatie wordt een nieuwe vleesvarkensstal gebouwd met krap 2.000 plaatsen. Die stal wordt 34,6 meter breed en 58,80 meter lang. Aan weerszijden van de centrale gang liggen 6 afdelingen.

 • De nieuwe stal krijgt geen luchtwasser. De ammoniakemissie beperkt michels door te werken met ondiepe kelders, een rioleringssysteem en een gescheiden mest- en waterkanaal. De mest wordt na elke ronde afgelaten naar een centrale opslag.

 • Eind april zijn de rioleringsbuizen en afsluiters geplaatst. Begin mei is de putvloer gestort. Half mei worden de wanden gestort door een ploeg Poolse bouwvakkers. Michels heeft daarvoor de benodigde stalen bekisting gehuurd.

 • De sneldrogende betonspecie wordt verwerkt met een stortkegel die met de verreiker verplaatst wordt naar de gereedstaande bekisting.

 • Een man zorgt voor het gelijkmatig vullen van de bekisting.

 • Een andere trilt de betonspecie om deze goed te verdichten.

 • In de wanden zijn de draadijzers voor het verankeren van de spanten aangebracht.

 • Doordat met sneldrogende specie wordt gewerkt, is maar weinig bekisting nodig. Enkele uren na het storten kan de bekisting al verwijderd worden en opnieuw opgebouwd voor het storten van een andere wand.

Of registreer je om te kunnen reageren.