Varkenshouderij

Foto & video 1892 x bekeken

Kunstmoeder ondersteunt echte zeug

Het aantal levendgeboren biggen stijgt. Denkavit bekijkt hoe met zo min mogelijk overleggen van de biggen de bijvoeropname naast de zeugenmelk kan worden verhoogd.

Foto

 • Wetenschappelijk onderzoeker Ard van Enckevort van Denkavit controleert de Mambo-automaat die tussen twee kraamhokken staat. Biggen van twee tomen stimuleren elkaar zo bijvoer op te nemen. De machine is gevuld met Baby Wean. Dit is een speciaal biggenvoer in meelvorm dat door de automaat als brij wordt verstrekt. De biggen krijgen zo vele kleine, maar verse porties brij toegediend. De onderzoekers verwachten dat hierdoor de bijvoeropname toeneemt. Daardoor verbeteren de technische resultaten van biggen na het spenen.
  Foto's: Henk Riswick, tekst: Marc Dijkerman.

 • Hier is goed te zien dat er meer biggen zijn dan spenen. De sterkere dieren overleven wel, maar de zwakkere zouden zonder tussenkomst van de varkenshouder achterblijven. De Mambo wordt vanaf dag 4 aangezet. Zo kunnen ook de biggen die minder melk krijgen voldoende energie binnenkrijgen. Het streven is dat iedere big minimaal 500 gram aan bijvoer opneemt.

 • Denkavit onderzoekt het vroegspenen en de invloed daarvan op de groei van biggen. Nu zit het onderzoek nog in een pre-fase, waar eerst wordt gekeken of het systeem wel werkt.

 • Denkavit test de voorkeur voor voer, de Mambo als voerautomaat en het effect van bijvoeren op het speengewicht. Ook kijken de onderzoekers naar de resultaten na het spenen en de overgang van brijvoer op droogvoer.

 • Denkavit test de voorkeur voor voer, de Mambo als voerautomaat en het effect van bijvoeren op het speengewicht. Ook kijken de onderzoekers naar de resultaten na het spenen en de overgang van brijvoer op droogvoer.

 • Met dezelfde voerautomaat kan ook een 2 millimeter-korrel worden gevoerd. Ook deze wordt met water gemengd.

 • Denkavit heeft op haar proefbedrijf De Grutto in Voorthuizen (Gld.) ook afdelingen voor gespeende biggen, waar het voeders kan testen. In deze afdelingen zijn de tomen na het spenen volledig gemengd. Zo zijn de omstandigheden (speengewicht, sexe en afkomst) per voersoort exact gelijk en zijn betrouwbare conclusies te trekken.

 • Medewerker Arnold Groot Wassink weegt het voer per hok af om de voeropname nauwkeurig te kunnen bepalen. Het drinkwater is per proefgroep meetbaar. Zo krijgt het bedrijf veel informatie over de effecten van bepaalde voersamenstellingen.

 • Na het spenen worden de biggen een aantal malen gewogen. Daarvoor heeft Denkavit een verrijdbare weegwagen die precies op de gewenste hoogte is in te stellen. De biggen lopen gemakkelijk de wagen in. De gegevens worden opgeslagen.

 • Ook mestconsistentie en kleur van de biggen wordt bijgehouden. Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken, wordt een voerproef een aantal malen herhaald.

Marc Dijkerman

Of registreer je om te kunnen reageren.