Varkenshouderij

Foto & video

Met zuur ammoniakemmissie beperken

De Deense varkenshouder Mogens Jensen voegt zuur toe aan de mest om de ammoniakemissie te beperken. De drijfmest krijgt een betere samenstelling doordat de ammoniak in de mest blijft en niet vervluchtigt.

Foto

 • Mogens Jensen (45) heeft een bedrijf met 500 zeugen en 10.000 vleesvarkensplaatsen nabij de Deense stad Randers. Naast de varkens heeft hij ook nog een akkerbouwtak van 700 hectare. Het rantsoen voor de vleesvarkens bestaat voor 85 procent uit eigen graan, voornamelijk wintertarwe.
  Foto's: Henk Riswick, tekst: Guus ten Hove.

 • Het hart van de installatie is een buffertank waar het zuur aan de mest wordt toegevoegd. Deze tank ligt pal naast de vleesvarkensstallen. Daardoor kan de mest snel en eenvoudig vanuit de put naar de tank worden gepompt.

 • Tussen buffertank en stal ligt een put waar de verschillende rioleringsbuizen samenkomen. Vanuit deze put gaat de mest uit de verschillende kelders naar de buffertank.

 • De buffertank ligt grotendeels onder het maaiveld en heeft een inhoud van 270 kubieke meter. Dagelijks gaat er mest vanuit één van de kelders onder de verschillende stallen naar de tank.

 • Het principe van de installatie berust op het toevoegen van zwavelzuur aan de mest. Daardoor daalt de pH van circa 7 naar 5,5. Door deze pH-verlaging wordt de ammoniak (NH3) in de mest omgezet naar het stabielere ammonium (NH4). Jaarlijks betaalt Jensen €10.000 voor het zuur.

 • Verschillende sensoren in de tank meten het verloop van de pH.

 • Als de pH een waarde van 5,5 heeft, gaat een gedeelte van de mest terug naar de stal. Het andere gedeelte komt via automatische kleppen in een grote opslagsilo terecht.

 • Het hele proces wordt via een computer aangestuurd. Mogens Jensen kijkt dagelijks of alles goed loopt. De kinderziektes waar de Deen de eerste maanden mee kampte, zijn verdwenen.

 • Deens onderzoek toont aan dat de ammoniakemissie in de stal een stuk lager ligt. Mogens Jensen merkt daar overigens nog niet heel veel van. Een rondgang door de stal leert dat de typische ammoniaklucht ook nog niet helemaal verdwenen is. Maar dat zou ook kunnen komen door de mest die her en der is aangekoekt.

 • Hier is het de Deen uiteindelijk allemaal om te doen: een grotere opbrengst aan tarwe. Door het aanzuren van de mest zit er 10 tot 15 meer stikstof in. Daardoor kan Jensen per hectare 500 kilo tarwe extra oogsten. Voor zijn bedrijf betekent dat een extra opbrengt van €60.000 per jaar. Zodoende is de installatie binnen 3 jaar terugverdiend.

Of registreer je om te kunnen reageren.