Varkenshouderij

Foto & video

Nieuwe stal met combi-wasser

De nieuwe stal van Jo en Daniëlle Wolters met een gecombineerde luchtwasser biedt ruimte aan 2.052 vleesvarkens. De stal is gebouwd met prefab-beton en heeft kunststof afdelingswanden en hokinrichting.

Foto

 • Jo (38) en Danielle (35) Wolters kochten in 2003 een bedrijf met 1.252 witvleeskalveren en 600 vleesvarkens in Hoogeveen (Dr.). Als voormalige melkveehouders hadden ze toen nog geen ervaring met varkens; nu breiden ze die tak enthousiast uit naar 2.052 vleesvarkens.

  Foto's: Jan Willem Schouten, tekst: Judith Waninge

 • De muren van de nieuwe vleesvarkensstal zijn van prefab-beton, net als de keldermuren. De kelders zijn 1 meter diep. Naast de nieuwe stal heeft de ondernemer voor de varkens en de vleeskalveren 4.000 kuub mestopslagruimte. De mest gaat via een rioolsysteem eerst naar een opvangvat van 20 kuub en dan naar de mestopslag. De bouwkosten zijn nog niet helemaal bekend, maar ze liggen wel boven de € 400,- per vleesvarkenplaats.

 • De gecombineerde luchtwasser, de MagixX van Big Dutchman, reduceert 70 procent van de ammoniak, 95 procent van de stof en 80 procent van de geur. Plaatsing van een wasser wordt gesubsidieerd door het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen had Wolters eind 2007 een beperkte keus in luchtwassers.

 • De luchtwasser bestaat uit drie gedeelten. In het eerste deel komt de lucht vanuit de centrale afzuiging binnen en gaat door de filterwand met water, waardoor de stof en ammoniak gedeeltelijk verdwijnen.

 • Het tweede gedeelte van de luchtwasser is een chemische filterwand. In deze wand loopt water met zuur. Het zuur bindt de ammoniak uit de lucht tot ammoniumsulfaat en zorgt ervoor dat er bijna geen ammoniak naar buiten komt.

 • Het derde en laatste gedeelte is de wand met houtwortels, de biologische wasser. Hierdoor is de geuruitstoot minimaal. De gecombineerde luchtwasser neemt veel ruimte in beslag, net zoveel als 120 dieren.

 • De stal heeft acht afdelingen met daarin plaats voor 240 dieren en één afdeling met plaats voor 132 dieren. De hokafscheiding is van kunststof, net als de afdelingswanden. De dieren krijgen voer met een computergestuurde voerinstallatie.

 • Dit jaar heeft Wolters 33 hectare CCM ingekuild. Het rantsoen van de varkens zal 25 procent CCM bevatten.

 • De CCM gaat samen met de tarwe en droogvoer in de mengketel. Alles wordt gewogen en gaat via de computergestuurde voerinstallatie naar de varkens.

 • Van voor tot achter lopen vijf voerleidingen door de afdelingen. Per twee hokken is er een voerbak waar de dieren een mengsel van CCM, tarwe en droogvoer krijgen. De stal is 100 meter lang. Dit is te lang voor de vijzel. Om deze reden is na 45 meter voerleiding een nieuwe vijzel met motor gemonteerd voor de volgende 45 meter.

 • Per bak is de hoeveelheid van het voer berekend. Een valpijp is gemonteerd om overtollig voer aan het eind van de vijzel handmatig af te voeren. In de voerleidingen mag geen voer blijven staan; als er voer in de valpijpen komt, gaat het alarm af.

 • De voerbakken hebben een dubbele trog met twee nippels waar wei of water op zit. Wolters heeft voor deze bakken gekozen omdat de hendel in de bak zit. De dieren kunnen op die manier deze niet zelf verstellen.

 • De lucht gaat via de afdelingen naar het centrale afzuigkanaal. Aan één zijde van de stal is de centrale gang, met daaraan de afdelingen. Hierdoor is er een groot, centraal afzuigkanaal.

 • De lucht komt binnen via één zijde van de stal en stroomt onder de 1,30 meter brede, bolle vloer. Vanonder die bolle vloer gaat de lucht onder de 0,80 meter brede put voor in het hok en komt omhoog in het voerpad. Vanuit het voerpad stroomt de lucht over de hokafscheiding in de hokken.

 • De luchtinlaat is afgeschermd met een winddrukwand van damwand. Om windinvloeden tegen te gaan zijn er schotten geplaatst.

 • De stal is zo opgezet dat het werk gemakkelijk is uit te voeren. De centrale gang is 1,74 meter breed, zodat Wolters zonder problemen met de shovel door centrale gang kan rijden. De ventilatie is centraal te bedienen, maar ook afzonderlijk per afdeling. Als er bijvoorbeeld alarm is, hoeft Wolters niet de 100 meter lange gang terug te lopen om een aanpassing in te stellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.