Varkenshouderij

Foto & video

Uitbreiding met mestverwerking

De Belgische mestwetgeving maakt het mogelijk voor varkenshouders om het bedrijf uit te breiden mits de mest verwerkt wordt.

Foto

  • David Martain (31) heeft een bedrijf met 700 vermeerderingszeugen en 1.000 vleesvarkens. Daarnaast in voergeldstallen nog 3.000 vleesvarkens. Op de thuislocatie is er tevens een opfoktak van 15.000 slachtkuikenouderdieren. Martain heeft bouwplannen in aanvraag voor de bouw van een vleesvarkensstal met 5.400 plaatsen. Technische resultaten: 27,9 grootgebrachte biggen per zeug per jaar. De vleesvarkens met Piétrain als vader groeien 680 gram per dag. De uitval is 2,5 procent.


    Foto’s Henk Riswick en tekst Martin ten Hooven

  • In 2007 investeerde Martain €750.000 in een mestverwerkingsinstallatie. Deze heeft een capaciteit voor de verwerking van 20.000 kuub mest per jaar. Van het eigen bedrijf verwerkt hij 4.000 kuub mest in de installatie. De rest gebruikt hij voor de verwerking voor derden.

  • De ruwe mest haalt Martain zelf op bij de bedrijven die mest laten verwerken bij hem. De mest wordt eerst in een tank gepompt. Bij voldoende voorraad start dan het verwerkingsproces.

  • Een centrifuge scheidt de mest eerst in een dunne en een dikke fractie. De dikke fractie heeft een drogestofgehalte van 30 procent. Deze dikke fractie gaat naar een composteerder. Deze mengt deze fractie met andere soorten mest en hij droogt deze vervolgens in tot 75-80 procent droge stof.

  • De dikke fractie wordt in een loods onder de centrifuge opgevangen. Via verhitting wordt de compost exportwaardig gemaakt en geëxporteerd. Dit is een van de voorwaarden om het bedrijf uit te kunnen breiden zonder aankoop van mestrechten. Opvallend is dat de dikke fractie totaal niet stinkt.

  • De dunne fractie gaat naar twee bassins, waar het een biologische behandeling krijgt. Door middel van beluchting en toevoeging van geënt slib (bacteriën) ontstaat een proces van nitrificatie en denitrificatie. NH4 wordt omgezet naar stikstofgas dat in de lucht verdwijnt.

  • Het effluent gaat naar een mestsilo. Deze vloeistof bevat een procent drogestof en nog vijf procent van de stikstof en het fosfaat uit de mest. Martain rijdt deze vloeibare meststof uit op het land uit van afnemers in de omgeving.

  • Het verwerkingsproces is helemaal computergestuurd. Omdat Martain de mest verwerkt, kan hij zijn bedrijf uitbreiden en hoeft hij geen mestrechten aan te kopen. Voor elke kuub mest die hij via de uitbreiding produceert moet hij dan wel 1,25 kuub mest gaan verwerken. De investering in mestverwerking geeft aan Martain de zekerheid dat het bedrijf kan groeien.

Of registreer je om te kunnen reageren.