Varkenshouderij

Foto & video 1601 x bekeken

Liefhebber en topfokker van Piétrain

In België wordt de Belgische Piétrain volop gebruikt als eindbeer vanwege de zeer hoge slachtkwaliteit. Op de erkende ki-stations staan ongeveer 1.650 in stamboekverband gefokte Piétrain-beren.

Foto

  • Bavo Vandebroeck (48) heeft een bedrijf met ongeveer 75 Piétrain-stamboekzeugen. Hij fokt beren voor de verkoop naar ki-stations en particulieren. Hij heeft 15 hectare akkerbouw en 15 Belgisch Witblauwe zoogkoeien met jongvee. Daarnaast is er nog een zorgtak voor ouderen en zorgbehoevenden. Op de varkenstak brengen de zeugen 16 biggen per jaar groot.

    Foto’s Henk Riswick, tekst Martin ten Hooven.

  • Het ras Piétrain is zeer sterk op bevleesdheid gefokt. Het aantal levend geboren biggen per worp bedraagt ongeveer 12 stuks. Het aantal grootgebrachte biggen per worp is zeven tot acht stuks.

  • Tot een gewicht van 120 kilo worden de beren opgefokt op betonroosters om een goede selectie op beenwerk te kunnen maken. De beren scoren gemiddeld een levensgroei van 500 gram en een vleespercentage van 68 tot 70 procent. Als de beren goedgekeurd zijn, komen zij in strohokken voor twee tot drie beren.

  • Een toekomstige kampioen, zo typeert Vandebroeck deze beer die hij gebruikt voor natuurlijke dekking van zijn zeugen. De beer heeft een uitmuntende bespiering en nauwelijks vet. Er zit veel lengte in de beer.

  • Er zit een kuiltje net voor de staart. Daarnaast is de bespiering zichtbaar op het kruis van de beer. In goede jaren verkoopt Vandebroeck 200 beren per jaar. Vanwege de malaise in de varkenshouderij zijn dat nu ongeveer 100 stuks. Vandebroeck heeft er vertrouwen in dat er weer betere tijden aanbreken.

  • De ham van de beer is extreem uitgebouwd naar achteren en ook naar de hak. Er zijn duidelijk twee gebogen lijnen naar beneden zichtbaar. Een teken van zeer beste bespiering.

  • De schouders van Piétrains zijn zeer breed. Geen enkel ras ter wereld kan tippen aan de bevleesdheid van de Piétrain. België is het land van de ‘luxe’ dieren. Bij de vleeskoeien hebben de Belgen de Witblauwe, ook al een zeer vleesrijk ras.

  • Een kop van een oude dekbeer op het bedrijf voor de topfokkerij. Vandebroeck is een liefhebber van het ras. Hij bezoekt zogenoemde ‘prijskampen’, waar beren van fokkers bijeengebracht worden en nadien soms geveild. Een goedgekeurde beer brengt tussen €500 en €1.500 op. Een topper op een veiling kan soms tot €5.000 opbrengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.