Varkenshouderij

Foto & video

Uitgekiende renovatie

De inrichting van de zeugenstal voor 250 zeugen van de familie Van Meer in het Hapert (N.-Br.) was aan vervanging toe. Zij verbouwden de stal tot vleesvarkensstal met 1.500 plaatsen.

Foto

 • De vennootschap onder firma Van Meer bestaat uit Diny (61), Johan (28) en Jan (62). Zij hebben een akkerbouwtak van 50 hectare, een handelsbedrijf in landbouwmachines en 2.750 vleesvarkens.

  Foto's: Fotopersburo Bert Jansen, tekst: Martin ten Hooven.

 • Langs de zijgevel van de stal voor guste en dragende zeugen is een luchtinlaat gemaakt met geperforeerde damwandplaten. Op de muurplaat in de inlaat is eenzelfde plaat geplaatst om de luchtsnelheid af te remmen.

 • In de stal zit nu een geïsoleerde bak waardoor de binnenkomende lucht naar de voergang wordt gedrukt. Alleen de muren en de spanten zijn blijven staan. De asbestplaten zijn gesaneerd en vervangen door ecopanelen. De Dupanel-isolatie is ook weggehaald. De houten spanten zijn met pur geïsoleerd.

 • Onderaan het luchtinlaatkanaal is een kunststof doek bevestigd. Onderin dat doek zit een buis die via hoeksteunen aan de muur versteld kan worden. Zo is de grootte van de inlaat te sturen. Elke ronde verstelt Johan van Meer de inlaat twee keer, afhankelijk van de hoeveelheid verplaatste lucht. De verse lucht gaat via de voergang de hokken in.

 • Van Meer heeft het puttenplan, op één afdeling na, intact gelaten. Dit scheelt in de investering. De hokken zijn 3 meter breed en 7 meter diep geworden. In elk hok liggen 25 vleesvarkens. Bovenin de stal is een nieuw kanaal voor de centrale afzuiging gemaakt.

 • De ventilatoren zijn nu frequentiegestuurd. Links is de regelaar te zien en rechts de klimaatcomputer voor de instellingen voor de afdelingen. De stroomkosten worden door de frequentieregeling laag. Van Meer verwacht dat de maximaal verplaatste hoeveelheid lucht 50 kuub zal bedragen.

 • In een kleinere afdeling komt de lucht boven het plafond van de afdeling. Vervolgens komt de lucht via een sleuf in het plafond tussen twee plastic flappen door op de voergang. Dit is het zogenoemde ‘Oolman-principe’. In deze afdeling liggen 18 varkens per hok.

 • In de kopgevels van de voormalige kraamstal is met geperforeerd damwandprofiel de luchtinlaat gemaakt. De damwandplaten staan ongeveer 30 centimeter van de muur af om voldoende oppervlakte luchtinlaat over de volle breedte te hebben. De voorheen 27 afdelingen met kraamopfokhokken zijn nu 8,5 afdelingen voor vleesvarkens.

 • Vanuit de centrale gang is de luchtinlaat zichtbaar. Horizontaal is een tweede geperforeerde damwandplaat aangebracht om de luchtsnelheid te remmen en windinvloeden zo veel mogelijk uit te sluiten. Daarna gaat de lucht via de centrale gang naar de afdelingen.

 • Van twee afdelingen met kraamopfokhokken is één afdeling voor 90 varkens gemaakt. In elk hok liggen 15 varkens. De lucht komt op de voergang in de afdeling via een deur met geperforeerd damwandprofiel. Bij elk hok is een witte plastic flap aangebracht om de verse lucht in de hokken te duwen. Dit is zo gemaakt omdat de lucht anders te hard tegen de zijgevel klapt en zich zo onvoldoende over alle hokken verdeelt in de ondiepe afdeling.
  Met inzet van veel eigen arbeid bedragen de kosten van de hele verbouwing €200 per plaats.

Of registreer je om te kunnen reageren.