Varkenshouderij

Foto & video

Resultaten als een speer omhoog

Marco van Santvoort ging in anderhalf jaar tijd van 22 naar 28 biggen per zeug door overschakeling op het vierwekensysteem, in een sub-optimale stal.

Foto

 • Marco Versantvoort (42) in Zijtaart (N.-Br.) zag zijn resultaten binnen anderhalf jaar stijgen van 22 naar 28 biggen.

  De overstap op het vierwekensysteem bracht de broodnodige rust en regelmaat op het zeugen- en melkveebedrijf. Bovendien verhoogt dat systeem de gezondheidsstatus, doordat jonge biggen altijd van dezelfde leeftijd zijn. Overal op het 175 plaatsen tellende bedrijf zijn de puntjes op de i gezet. Deze ondernemer bewijst dat met goed management ook in een stal die technisch niet meer up-to-date is, nog prima resultaten zijn te halen.

 • In de dekstal werkt Versantvoort op uur en tijd. Na het spenen op donderdagochtend 9 uur vindt de eerste inseminatie op dinsdagochtend 10.30 uur plaats. Hij bevestigde draaipoortjes, zodat de beer tijdens het insemineren bij de zeug blijft staan.

 • Om de berigheid te stimuleren, installeerde Marco een rij lampen boven de koppen van de guste zeugen. De lampen geven een blauwachtig licht met een sterkte van meer dan 250 lux.

 • Dankzij een rubbermat liggen de biggen warm en droog. De biggen moeten het na enkele dagen stellen met een gloeilamp boven hun nest. De temperatuur is daardoor lekker fris voor de zeugen.

 • Biggen die dreigen te verkleumen gaan direct na de geboorte in de couveuse. De couveuse bestaat uit twee compartimenten. Sommige biggen zijn na uur opgeknapt; anderen doen er wat langer over.

 • In de kraamstal krijgen de biggen na een week volop vast voer. Ze worden op een leeftijd van 3 weken gespeend en moeten het dan zonder melk stellen.

 • Omdat met name de oudere zeugen nog niet helemaal zijn voorbereid op grote koppels biggen, verstrekt de ondernemer aan sommige koppels koeienmelk bij. Hij doet dat tweemaal daags in een kommetje.

 • Op de rooster installeerde Versantvoort een ijzeren strip. Die zorgt ervoor dat de zeugen gemakkelijk gaan staan en voorzichtig gaan liggen. Dat spaart biggenlevens.

 • Na het spenen gaan de gespeende zeugen eerst in een opvangruimte tussen twee stallen in. Het werkt gemakkelijk en hij kan de zeugenplaatsen in de stal optimaal benutten.

 • De biggenstal is niet voorbereid op de nieuwe technische cijfers. Door ruimtegebrek levert Marco de biggen op een gewicht van 14 kilo af. De mester vangt de biggen op in een speciale stal.

 • De opfokgelten worden standaard opgevangen in een quarantainestal. Dat draagt bij een hogere bio-security en dus de gezondheidsstatus van het bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.