Varkenshouderij

Foto & video 1073 x bekeken

Betonrot in beeld

Op zo'n 350 bedrijven zijn spoelgoten geplaatst. Door bacteriegroei in de nagenoeg onbeluchte bezinkputten ontstaat zwavelzuurdamp. Dat leidt tot betonrot in afdekvloeren en draagconstructies.

Foto

 • Het instituut voor Betontechnologie, Advies en Schade-expertise bracht de betonrot in beeld. Dit is een dwarsdoorsnede van een standaardopzet van een stal met spoelgoten. Hier zijn vier afdelingen getekend. Elke afdeling heeft een controlegang in het midden. De hokken hebben een halfroostervloer. De mestroosters liggen tegen de afdelingswand. Onder de mestroosters liggen de spoelgoten.

 • De hele stal is onderkelderd. De spoelgoten liggen op betonlateien of stalen dragers.

 • De mestput bestaat in stallen met spoelgoten vaak uit drie secties. De helft van de stal is opslag van de bezonken fractie (bruin). In het midden van de stal zit de eerste bezinkput (rood). Daarin komt alle mest uit de spoelgoten. De dunste fractie loopt via overlopen naar de tweede bezinker (oranje), daarna naar de derde (geel). Deze dunste fractie wordt gebruikt om de mest uit de goten te spoelen.

 • Zo ziet het er vanuit de centrale gang gezien schematisch uit. De rode leiding is de spoelleiding.

 • Zo horen de vloerdelen van de centrale gang er uit te zien, gezien vanuit de put.

 • Dit zijn duidelijk aangetaste vloerplaten onder de centrale gang ter hoogte van bezinker 1.

 • Dit is hoe de onderzijde van de bolle vloer er uit hoort te zien. De betondelen zijn gaaf.

 • Op veel bedrijven zijn de elementen onder de vloer aangetast door de zwavelzuurdampen, met name boven bezinker 1. Op deze foto betreft het de bolle vloer waarop de varkens liggen.

 • Deze spoelgoten en draagconstructie zijn gaaf, onbeschadigd.

 • Hier is het steunpunt van de spoelgoten flink aangetast door betonrot.

 • Op enkele plaatsen zijn de bezinkputten buiten de stal gerealiseerd. De afdekplaten worden vaak belast door bulktransport, trekkers et cetera. Ook deze afdekplaten vertonen betonrot, vooral boven de eerste bezinker (rood).

  Neem een kijkje in een Deens bedrijf


  Bekijk keizersnedes bij SPF-zeugen

Of registreer je om te kunnen reageren.