Commentaar

7 reacties

‘China herziet koers varkensvlees’

In China is de inflatie van consumentenprijzen gestegen tot 5,4 procent. Dat is het hoogste niveau in acht jaar.

De belangrijkste trigger daarvan is de prijsstijging van varkensvlees. Dat is roofgoed geworden doordat de helft van de Chinese varkensstapel verdwenen is door Afrikaanse varkenspest (AVP) en de bevoorrading ook nog eens inklapte tijdens de coronalockdown van grote regio’s met veel inwoners.

Oproer voorkomen

Sterk stijgende voedselprijzen gekoppeld aan achterblijvende inkomstenstijging zijn een opmaat naar sociale onrust. Zie het Tiananmenprotest van 1989 en de Arabische lente van 2010. De Chinese machthebbers willen een oproer koste wat kost voorkomen. Daarvoor schuwen ze geen enkele maatregel.

Ingrijpende beleidswijzigingen

Om belevering met varkensvlees te verzekeren, wordt de bouw van nieuwe grootschalige varkensbedrijven en aanpalende infrastructuur per direct toegestaan op voorheen uitgesloten locaties. Ook worden bouwmaterialen voorbehouden voor de bouw van nieuwe varkensbedrijven. Daarbovenop moedigt de staat conglomeraten aan, en biedt hen volop steun om te investeren in grootschalige varkenshouderij en productieketens in landen waarmee China een stabiele handelsbetrekking heeft en die vrij zijn van AVP. Maar dat moet dan wel productie zijn voor levering van vlees aan China. Dit zijn ingrijpende beleidswijzigingen.

Afrikaanse varkenspest onbeheersbaar

Dat China extern voor de eigen markt wil produceren is een breuk met het verleden, waarin nagenoeg 100% zelfvoorzieningsgraad voorop stond. Het is ook een teken dat China inziet dat de AVP onbeheersbaar is en nog wel enkele jaren gaat voortslepen. Herbevolking van getroffen bedrijven blijkt geen soelaas te bieden, de ziekte steekt snel weer de kop op.

Productie voor de Chinese markt betekent over enige tijd produceren binnen door Chinese bedrijven gecontroleerde ketens

China wil niet afhankelijk blijven van dure en onzekere importen voor ‘volksvoedsel nummer 1’. Daarom grijpt het de regie. Productie voor de Chinese markt betekent over enige tijd produceren binnen door Chinese bedrijven gecontroleerde ketens.

Het signaal naar de varkenshouders buiten China is dat de topprijzen eerder eindigen dan iedereen hoopt of verwacht. Als zo’n grote speler zich roert, gaat de varkensmarkt mee. Die zal helemaal kantelen richting productie binnen integraties of kolommen. Losse afzet wordt net als in de vleespluimveehouderij bijna een unicum. En dat zal sneller gaan dan menigeen lief is.

Laatste reacties

 • john***

  Of intern of extern opgeschaald wordt maakt niet uit. Om de productie weer op peil te krijgen is dezelfde tijd nodig.

 • grolschzetor

  “ Een recent gepubliceerd rapport vermeldt een 40% lagere varkensstapel in vergelijking met augustus 2018.  De meeste buitenlandse partijen zien in werkelijkheid, dat de varkensstapel, sinds het begin van de crisis in augustus 2018 met ongeveer 60% is gekrompen.
   
  Er is op dit moment een groot tekort aan varkensvlees, dit is ook een van de redenen dat de Chinese overheid:

  De handelsovereenkomst met US heeft (moeten) sluiten.

  Vlees uit vrieshuizen laat vrijkomen (20 december nog 20.000 mt)

   
  Daarnaast stimuleert de overheid via subsidies:

  Bedrijven om te herstarten, alleen voor bedrijven met meer dan 500 varkens (lees: 50 zeugen gesloten bedrijf)

  Grote integraties voor uitbereidingsplannen.

   
   
  De problemen zijn:

  Kleinere bedrijven willen niet het risico nemen om opnieuw op te starten en week ASF te krijgen, kunnen dit financieel ook niet aan.

  Midden-grote bedrijven starten op, maar in het noorden heeft tot 80% van deze bedrijven weer ASF gekregen in de periode september-december, volgens onze info

  Er komen ook nog steeds nieuwe gevallen bij dit niet gerapporteerd worden

  ASF-terreur groepen: deze proberen op verschillende manieren bedrijven te besmetten of dreigen te besmetten om vlees te kunnen kopen/verkopen. Veel grote bedrijven hebben nachtdienst op hun terreinen.

 • grolschzetor  Grote bedrijven/integraties starten op, ook met wisselend succes, maar daar wordt vaak geheimzinnig over gedaan, daar deze beurs genoteerd zijn. Ook heeft op enkele van deze bedrijven her-besmetting plaats gevonden door het gebruik van illegale en slechte vaccins.

  Grote bedrijven en integraties, bereiden uit en kopen ook bestaande lege bedrijven op.

  Herbevolken met genetica is lastig, daar er niet voldoende zuivere lijnen en hybride zeugen aanwezig zijn. Hierdoor worden meer dan 60% van de vrouwelijke vleesvarkens ingezet als opfok gelt. (Beter 8 biggen die later veel geld waard zijn, dan geen biggen!) Dit betekent wel, dat in de nabije toekomst, de PSY in China zal gaan zakken van nu 18.5 naar ongeveer 16.5-17.0 is het algemene vermoeden.

  Een ander probleem is personeel in de sector. Werken in de varkenshouderij is niet “Sexy”, dus veel jonge mensen willen niet meer op de varkensbedrijven werken. Dit is ook direct het probleem, ze gaan allemaal uitbreiden, en natuurlijk kan je veel automatiseren, maar je zult toch kundig personeel nodig hebben.”

 • grolschzetor

  Dit schrijft de Chinese "boerderij"

 • farmerbn

  Knap dat je die kunt lezen.

 • husky

  Als je genoeg grolsch op hebt kun je alles lezen:-)

 • kraats

  ... en je moet 'm soms op-z'n-kop houden om te begrijpen wat er staat ...

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.