Redactieblog

1 reactielaatste update:12 sep 2019

‘Varkenshouder, zorg dat je gevraagd blijft’

De varkensmarkt wordt diverser. De kunst als boer is voor meerdere partijen een gewilde partner te blijven.

De ontwikkeling van varkensvleesconcepten en ketenproductie zet gestaag door. Een kleine maand geleden publiceerde adviesbedrijf Connecting Agri&Food een overzicht van bestaande en nieuwe ketens in zowel België als Nederland. Interessant punt in het overzicht van dit adviesbedrijf is dat de concepten zich meer richten op afzet aan supermarkten. Voorheen was de blik vooral gericht op slagers en restaurants.

Varkensvleesconsumptie stimuleren met smaak en duidelijkheid

Deze ontwikkeling toont dat de varkensvleesmarkt in beweging is en blijft. Een paar punten waar de varkensketen nog echt stappen kan zetten, zijn de smaak en presentatie van het vlees in het winkelschap en duidelijkheid over de herkomst. Het is noodzakelijk om de consument in West-Europa te verleiden varkensvlees te eten. De consumptie staat immers onder druk.

Het ligt voor de hand dat de varkensvleesconsumptie verder afneemt. Het is vast wel mogelijk de consumptieafname te beperken. Dat begint met lekker vlees, waarbij de consument zich niet hoeft af te vragen of het met respect voor dierenwelzijn en milieu is geproduceerd.

Actuele ontwikkelingen uiteengezet tijdens symposium

Deze stap wordt binnenkort gezet. Daar zal Denise Dijkhof, categorymanager bij supermarktketen Plus, dinsdag 1 oktober tijdens het symposium Ondernemen in de varkenshouderij, meer over vertellen. Ketenproductie wordt namelijk transparanter, zodat de consument inzicht krijgt in herkomst en productiewijze van voedsel.

Niet elke varkenshouder voelt zich geroepen in een keten te participeren. Dat hoeft ook niet, maar het is wel plezierig als zich een goede kans voordoet om aan te kunnen sluiten bij zo’n keten en niet op voorhand buiten spel te staan. Het is altijd fijner om zelf keuzes te maken dan dat anderen in de keten dat voor je doen. De markt blijft in beweging, en in steeds hoger tempo.

In Cuijk word je bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen.

Eén reactie

  • massy

    Dierenwelzijn kun je proeven en ruiken met al dat berenvlees.dat stimuleert niet voor de afzet.de consument is ook niet gek.

Of registreer je om te kunnen reageren.