Redactieblog

3 reacties

‘Samen aan zet om sector beter op de kaart te krijgen’

Het collectief bepaalt het draagvlak. Jezelf als varkenshouder terugtrekken in de stal is onhoudbaar.

De nieuwe POV-voorzitter Linda Janssen zegt in een interview met Boerderij dat zij zich in eerste instantie richt op de grote groep varkenshouders in de zogeheten middengroep. Niet de buitencategorie-varkenshouders, niet de stoppers, maar de grote groep boeren daar tussenin die in grote mate het gezicht van de sector vormen. Het is dan verbijsterend om van de voorzitter te horen dat juist in deze groep veel varkenshouders zitten die totaal niet bezig zijn met de maatschappelijk discussie die over de sector wordt gevoerd.

‘Zij hebben niet het idee dat zij zelf een bijdrage moeten leveren om stappen voorwaarts te zetten’, legt Janssen uit.

Iedere varkenshouder heeft zijn verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Sectoraal zijn afgelopen jaren wel grote stappen gezet. De NVV en LTO-varkenshouderij zijn niet meer. Daarvoor in de plaats is de POV gekomen. Eén sectorvertegenwoordiger voor de hele varkenshouderij. Maar een belangenbehartiger, een landelijk bestuur en een voorzitter kunnen de varkenshouderij ook niet overeind houden en voorkomen dat de sector continu onder vuur ligt. De varkenssector beter op de kaart krijgen, lukt alleen als iedere varkenshouder daar zijn steentje aan bijdraagt. Dus iedere varkenshouder heeft zijn verantwoordelijkheid om de sector beter op de kaart te krijgen en te voorkomen dat er telkens over hen gesproken wordt.

Vergelijking met andere landen

De ongenoegens lopen nogal eens op als nieuwe regelgeving op de sector afkomt. Maar in vergelijking met omringende landen is Nederland geen slecht land om te boeren. Voornaamste minpunt is dat alles en iedereen hutjemutje op elkaar zit met gevolg dat iedereen meekijkt en meeruikt met de veehouderij. Jezelf als varkenshouder terugtrekken in de stal en datgene doen wat vanuit eigen gezichtspunt bedrijfsmatig het beste lijkt, is daarom niet vol te houden.

Zeugen opsluiten is niet meer van deze tijd

Vijfdageneis

Bij stalbouw, het kiezen van een afzetmarkt of bij de dagelijkse bedrijfsvoering is het nodig stil te staan bij de maatschappelijke trends. De ontwikkelingen gaan echt wel door, ook als daar verzet tegen is. Denk aan de vijfdageneis. Zeugen opsluiten is niet meer van deze tijd. In Duitsland mogen zeugen nog een maand na spenen in voerboxen. In de nieuwe Duitse wetsvoorstellen wordt zelfs geopperd zeugen in de kraamstal maximaal 5 dagen te fixeren. Aanvankelijk was de Duitse welzijnswet minder steng dan de Nederlandse. Nu haalt Duitsland ‘ons’ in. Het is daarom logischer te reageren op maatschappelijke trends dan de kop in het zand te steken. Dat werkt ook plezieriger.

Lees ook: Linda Janssen: POV is geen onwerkbare club

Laatste reacties

  • massy

    Nee het is nogal leuk als je iedere keer je bedrijf hebt aangepast en dan weer een klap in je gezicht krijgt van de maatschappij dat je het nog niet goed genoeg doet.

  • mirrich

    Nog een kleine 10 jaar ,dan staat er bij je karbonade made in china

  • Lees net een ander artikel in boerderij het heeft er steeds meer van weg dat Julie ons alleen maar de les willen lezen en alleen nog maar leuke stukjes voor de burgers schrijven dit heeft niets meer met een vakblad te maken

Of registreer je om te kunnen reageren.