Commentaar

laatste update:19 feb 2019

‘Varkens uit nood’

Nieuwe technologie kan de varkenshouderij helpen aan een fraudebestendig Nederlands vleespaspoort.

Het imago van de Nederlandse varkenshouderij krijgt de ene knauw na de andere. Recent nog weer met stalbranden, de biggensterftediscussie en overvolle stallen door vermeende illegale biggen. Begrijpelijk dat varkenshouders er moedeloos van worden. Het gevoel krijgen dat de Nederlandse maatschappij ze liever kwijt dan rijk is, omdat die toch allemaal denken dat het kommer en kwel is in de varkensstallen.

De Staat van het Dier

Maar zo zwart is het niet. Er bloeit hoop, er zijn kansen. De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft in een recent onderzoek – De Staat van het Dier – Nederlanders naar hun mening gevraagd over productiedieren. Daaruit blijkt onder andere dat de helft van de geënquêteerden vindt dat dieren beter af zijn in Nederland dan in andere Europese landen. Nederlanders vinden over het algemeen ook dat er meer aandacht is voor dieren dan 25 jaar geleden en dat ze beter worden beschermd door wetten en regels. Een grote groep mensen denkt dus genuanceerder over dieren dan het gepolariseerde beeld dat in (sociale) media wordt geschetst.

Beter Leven-keurmerk

Wat in het onderzoek ook opvalt, is dat bijna de helft van de Nederlanders vindt dat vlees eten een basisbehoefte is. Maar liefst 81% let bij het kopen van vlees wel op het Beter Leven-keurmerk. Kijk, dat zijn signalen waar de varkenshouderij op voort kan bouwen.

Markt voor onderscheidende varkensvleesproducten groeit sneller dan het aanbod

Ook in de praktijk groeit de belangstelling voor een onderscheidend product, vooral als het ook nog eens heel smakelijk is en verpakt in een geloofwaardig verhaal. Vlees van eigen bodem, liefst met de foto van de boer erbij, dat scoort.

Kans op meerprijs

De markt voor onderscheidende varkensvleesproducten groeit sneller dan het aanbod. Het zijn niet alleen nog ambachtelijke slagers die op zoek zijn naar onderscheidend varkensvlees, ook supermarkten beginnen zich te roeren. Dat biedt kansen voor een veel grotere groep familiebedrijven op een meerprijs op hun varkens. Echter, opschalen van keurmerken kost veel tijd en moeite en gaat bovendien niet zonder gevaren. Er is een grotere kans op misstanden in de keten, zoals bijvoorbeeld ook het razend snel groeiend keurmerk PlanetProof ondervindt.

Fraudebestendig vleespaspoort

Nieuwe technologie, zoals blockchain, kan hierbij wellicht de varkenshouderijsector helpen om op grote schaal keiharde garanties te kunnen geven over hun product, wat uiteindelijk kan resulteren in een fraudebestendig Nederlands vleespaspoort.

Of registreer je om te kunnen reageren.