Redactieblog

1 reactie

‘Innoveren maakt blij’

Ontwikkelingen ten overvloede in de varkenshouderij. Blijven innoveren houdt bedrijf gezond.

Iedereen wil graag bij het winnende team horen. Zo werkt dat in de sport, maar ook bij een bedrijf of in bepaalde sector. Bij een bedrijf dat ontwikkelt, is immers altijd wat om samen de schouders onder te zetten en over te praten. Dat houdt het werk uitdagend.

In zoverre leven we in een mooi tijdperk. De technische ontwikkeling gaat steeds sneller en producten worden ‘slimmer’. Op 2 oktober organiseert Boerderij het symposium Ondernemen in de varkenshouderij. Deze dag komt een groot aantal innovaties bij elkaar en geven de bedrijven daarachter een toelichting op hun product of dienst. Een mooie gelegenheid om je in een dag bij te laten praten over de nieuwste innovaties in de varkenshouderij.

Blijven ontwikkelen

De ontwikkelingen blijven doorgaan. Dat geldt op technisch vlak, maar ook vanuit de markt en maatschappij. Vernieuwen is daarom nodig voor ieder bedrijf dat toekomst wil hebben. De lat komt telkens hoger te liggen. De gezondheid van varkens moet immers goed zijn. Dat is eigenlijk al geen punt van discussie meer. Maar op termijn zal de staart steeds vaker aan de varkens blijven en komen de dieren uit stallen waarbij de emissie bij bron wordt aangepakt. Dat is beter voor het milieu, de dieren en ook voor de boer die in de stal werkt. Luchtwassers zijn een noodzakelijk kwaad en leiden zelden tot tevreden gezichten bij gebruikers en burgers.

Deze uitdagingen mijden, betekent op termijn bedrijfsmatig vastlopen.

Tijd dus voor vernieuwing. De POV heeft daarmee ook een begin gemaakt met haar onderzoeksagenda 2017-2020. Daarin gaat het over vitale biggen, intacte staarten, non-castratie, digitalisering en antibioticagebruik. Uitdagingen genoeg dus. Deze uitdagingen mijden, betekent op termijn bedrijfsmatig vastlopen. Dat wil niemand, als het goed is. Vernieuwen is de enige optie, die ook nog energie geeft.

Vernieuwen is onontkoombaar

De Nederlandse varkenshouderij behoort wereldwijd tot de voorlopers. Dat is een pure must. Anders is de varkenshouderij in dit land niet concurrerend op de wereldmarkt. Voorlopen gaat niet vanzelf. Sterker nog, dat wordt steeds lastiger. In opkomende economieën zoals Rusland en China gaat de vooruitgang razendsnel. Zij gebruiken Nederlandse kennis, zodat de ontwikkelingen in deze landen 10 jaar duren, terwijl Nederland er misschien wel 25 jaar over deed.

Vanuit de maatschappij en politiek neemt de druk toe om het aantal ingrepen te verminderen bij de varkens.

Om dus bij koplopers te blijven en de concurrentie het hoofd te bieden, is continu vernieuwen, en vooral verbeteren, noodzaak. Een ondernemer schuwt deze ontwikkelen niet en werkt gestaag aan verbetering van het product en verlaging van de kostprijs. Afnemers van biggen en vleesvarkens vragen immers in toenemende mate naar gezonde en productieve dieren. Vanuit de maatschappij en politiek neemt de druk toe om het aantal ingrepen te verminderen bij de varkens. Tegelijk mag de kostprijs in Nederland niet stijgen, maar moet eerder omlaag.

Met elkaar in gesprek

Het symposium Ondernemen in de varkenshouderij is vooral niet bedoeld om alleen verhalen aan te horen van sprekers op de bühne. Deze dag is bij uitstek geschikt om vragen te stellen en in discussie te gaan met vertegenwoordigers van bedrijven. Alle informatie over het programma, de locatie én aanmelden kan hier.

Maak kans op € 5.000 aan prijzen!

Het Innovatiefonds van Boerderij en ForFarmers stimuleert boeren om hun ideeën uit te voeren en hun kennis te delen, onder andere door tweemaal per jaar winnende innovaties financieel te ondersteunen, zodat deze verder kunnen worden ontwikkeld. Heeft u ook wel eens zo’n goed idee? Meld uw innovatie dan hier aan!

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.