2 reacties

‘Brexit in de varkenssector?’

De varkenshouderij is verdeeld. Bijna net als de Britse Conservatieve Partij ten aanzien van brexit. Die vergelijking maakt Ingrid Jansen. Eenheid is nodig, vindt zij, om onheil te keren.

Discussie over de te voeren koers binnen een vereniging of een partij is niet nieuw en van alle tijd. Met belangstelling heb ik de afgelopen periode de ontwikkelingen gevolgd in het Verenigd Koninkrijk over de brexit. De discussie die met name wordt gevoerd in de Britse Conservatieve Partij gaat over een ‘soft brexit’ of een ‘hard brexit’.

Theresa May, de leider van de Britse conservatieven en premier van het Verenigd Koninkrijk (VK), is niet te benijden. Recentelijk stapten de brexit-minister David Davis en minister Boris Johnson van buitenlandse zaken binnen enkele uren na elkaar op. Hun besluit volgde kort nadat op vrijdag 6 juli naar buiten was gekomen dat het Britse kabinet akkoord was over een zachtere brexit.

Al sinds het referendum in 2016 woedt er een burgeroorlog in de partij tussen de brexit-hardliners, een luidruchtige invloedrijke club die zoveel mogelijk banden met de Europese Unie willen doorsnijden, en de meer gematigde groep die graag heeft dat de Britten dicht bij de Europese Unie blijven. Het blijft een uitdaging voor May om beide vleugels in de partij bij elkaar te houden.

Vergelijking met varkenssector

Het is niet mijn bedoeling om een uitgebreide column te schrijven over de brexit. Ik zou bijna niet durven, aangezien mijn een na laatste column in de Trog (ledenblad NVV, red.) over Zimbabwe blijkbaar ook voor velerlei uitleg vatbaar was. Ik denk wel dat er sprake is van vergelijkbare ontwikkelingen en gebeurtenissen in de varkenssector.

In 2014 werd duidelijk dat LTO-Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) hun samenwerking zouden gaan intensiveren, en dat de kans aanzienlijk was dat dit zou uitmonden in een fusie van beide organisaties, waarmee de krachten van zowel LTO-Varkenshouderij als die van de NVV benut zouden worden zodat er draagvlak zou zijn in beide achterbannen.

Vanaf 2014 leken beide achterbannen probleemloos mee te kunnen gaan in de samensmelting van LTO-Varkenshouderij en NVV in de POV. In 2017 werd het roeriger. Besluiten om samen te gaan waren reeds genomen toen bleek dat enkele bestuurders zich niet konden vinden in de afgesproken koers. Zij stapten op en oude tegenstellingen van voorheen werden opnieuw zichtbaar.

Verschillende stromingen

Gelukkig is er geen sprake van een burgeroorlog. In de varkenshouderij wil een overgrote meerderheid van de leden een overgang naar één geluid. Maar er zijn wel verschillende stromingen in de varkenssector. Er is een meer gematigde groep – de zwijgende meerderheid – die van mening is dat de POV in samenspraak met LTO de kans moet krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een nog sterkere speler – als belangenbehartiger en in de keten. Daarnaast is er een kleine, meer luidruchtige groep die mogelijke samenwerkingsverbanden telkens ter discussie stelt.

Beleidsdiscussies goede kant op leiden

Theresa May houdt samen met haar kabinet vast aan haar koers van een zachte brexit: een vorm van samenwerking tussen het VK en de EU, omdat zij ziet dat haar land daar het beste mee gediend is. Zij probeert in Brussel dan ook een zo goed mogelijke deal voor Londen in de wacht te slepen. We zien dat May op 2 fronten aan het vechten is: in Brussel om een optimaal akkoord te bereiken en thuis met de hardliners die gaan voor een voor totale Britse autonomie.

Het afgelopen jaar was het in onze sector ook alle hens aan dek voor de varkenssector om te zorgen dat beleidsdiscussies zoveel mogelijk de goede kant op zouden gaan, om de consequenties zoveel mogelijk te beperken voor de sector. Recentelijke voorbeelden hiervan zijn het Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering en de situatie betreffende de luchtwassers. We zijn er nog niet, maar we hebben het nodige bereikt. De overheid is nog steeds bereid om ons met miljoenen bij te staan.

Maatschappelijk sentiment

Het maatschappelijk sentiment staat steeds negatiever tegenover de varkenshouderij. Wij hebben taaie tegenstanders, die ruim toegang tot de media krijgen. Er staat een breed front van milieuactivisten, dierenactivisten en gezondheidsgoeroes tegenover ons. Wij worden bestookt met voorbeelden van al dan niet vermeende misverstanden.

‘Het wordt steeds moeilijker om in het huidige politiek-bestuurlijke speelveld te voorkomen dat er onbezonnen met onze belangen wordt omgegaan.’

Dit heeft ook zijn weerslag op politiek Den Haag. In de Tweede Kamer zit geen boerenpartij, maar wel een dierenpartij. Ondanks dat de POV een sterke positie heeft opgebouwd als onafhankelijk gesprekspartner bij de overheden, politiek en in de keten, wordt het steeds moeilijker om in het huidige politiek-bestuurlijke speelveld te voorkomen dat er onbezonnen met onze belangen wordt omgegaan.

2 fronten

Hoewel het misschien niet helemaal passend is om deze vergelijking te maken, herken ik mij in bepaalde opzichten in de leider van de Britse Conservatieve Partij en premier van het Verenigd Koninkrijk. Je bent op 2 fronten aan het vechten. In politiek en bestuurlijk Nederland om te voorkomen dat er onredelijke en inefficiënte regels op de sector afkomen, en thuis met de hardliners die vraagtekens hebben bij de effectiviteit van mogelijke samenwerkingsverbanden.

‘Ik ben bang dat als het ons niet lukt om de geledingen definitief te sluiten, onze geraffineerde tegenstanders in een verdeel-en-heerspolitiek hun kans schoon zien.’

Voor het Verenigd Koninkrijk is deze situatie niet wenselijk en houdbaar. Als de gelederen in de Conservatieve Partij niet gesloten zijn, wordt het steeds lastiger om er een goede deal uit te slepen in Brussel voor Londen. Ik ben bang dat als het ons niet lukt om de geledingen definitief te sluiten, onze geraffineerde tegenstanders in een verdeel-en-heerspolitiek hun kans schoon zien.

Maar als wij de gelederen gesloten houden en onze energie niet intern verspillen, maar extern richten, kunnen wij ver komen. Onze sector levert immers een grote bijdrage aan de Nederlandse economie en vormt de top van de wereld. Ook op milieu- en dierengebied. Geen zinnig bestuurder gooit dat zomaar weg.

Laatste reacties

  • Bennie Stevelink

    Verdeel en heers zijn milieuactivisten inderdaad erg goed in. In de melkveehouderij zochten ze samenwerking met Netwerk Grondig om de derogatie te saboteren. De ene groep boeren die zich laat gebruiken om een andere groep boeren kapot te maken.
    Laten ze in de varkenshouderij hier lering uit trekken en de gelederen sluiten.

  • massy

    We zijn veel te soft voor deze maatschappij en dan wordt er met je gesold.

Of registreer je om te kunnen reageren.