Redactieblog

3 reacties

‘Brabant gelijk aan Brussel’

Nieuwste Brabantse voorstel is verplichte APK voor stallen. Dit geeft weer meer plaats minder regels.

Een APK voor veestallen. Het is het nieuwste idee dat in Brabant is gelanceerd om te bereiken dat veehouderijen, en dan met name de varkensbedrijven, sneller worden aangepast aan de moderne milieueisen. En de ervaring leert dat veel dingen die in Brabant worden bedacht, door andere provinciebesturen worden overgenomen.

Grote regeldruk

Er werd en wordt nogal eens afgegeven op Brussel, met name waar het betreft de regeldruk. Weet u nog, het verplicht stellen van de etikettering olijfolie door de Europese commissie in mei 2013? Alsof de commissie niets belangrijkers te doen had. Maar ook nationaal kunnen we er wat van. Denk maar aan het voorstel van minister Karla Peijs in juli 2005 om losse spullen in de auto te verbieden. En een paar jaar geleden hadden we op kantoor buikpijn van het lachen toen de ‘groenblauwe mantel’ in de provinciale ruimte ordening werd geïntroduceerd. Kom je thuis, vraagt je vrouw aan je: “En, hoe was je dag?” “Nou, geweldig, je raadt nooit wat ik vandaag weer heb bedacht: de groenblauwe mantel!” “Knap van je schat, eet nu je spruitjes maar op, kun je uitrusten, want morgen moet je heel de dag op het Malieveld met je collega’s protesteren tegen de loonsverhoging van slechts 4%.”

Vergelijkbare keuring in Gelderland

Het recentelijk door gedeputeerde Anne-Marie Spierings gepresenteerde idee kan wat mij betreft in één adem met deze andere hersenspinsels genoemd worden. De basisgedachte is overigens niet eens origineel, maar ordinair gejat.

‘Zonder enige ruggespraak met de sector willen de copycats van D66 dit veel breder trekken’

In Gelderland is een dergelijke keuring namelijk ook al in ontwikkeling, maar dan op vrijwillige basis en in een open en constructieve dialoog met alle betrokkenen. Het voorstel dat nu in Brabant is gepresenteerd, is daarentegen verplicht. Ook de ZLTO had al een periodieke keuring voorgesteld, doch slechts gericht op eisen van brandveiligheid. Zonder enige ruggespraak met de sector willen de copycats van D66 dit nu dus veel breder trekken en verplicht stellen.

Nog meer regels

Alsof we nog niets hadden. Niets is minder waar. We zijn al verwend met de Wabo, de Wav, de Wgv, de Wro, de VR met eigen eisen aan geur, fijn stof en de BZV, de Wet natuurbescherming, de Verordening natuurbescherming et cetera. Aanverwante regelgeving zoals de Wet milieubeheer, het Besluit MER, het Besluit emissiearme huisvesting et cetera laat ik gemakshalve nog buiten beschouwing. Dus welja, gooi er nog eens een APK overheen. Nog meer regels.

Weet u wat het verkiezingsprogramma van D66 zegt over regeldruk? “De overheid geeft vervolgens ruimte aan de samenleving door zelf doelmatig en efficiënt te zijn. Maar ook door onnodige of achterhaalde regels te schrappen.”

Nog fraaier wordt het in het Brabantse verkiezingsprogramma van D66: “Regels die gericht zijn op het bereiken van effecten, niet op het voorschrijven van middelen. Overbodige regels moeten afgeschaft worden.”

Schrijf dan geen verkiezingsprogramma!

Politici hebben ook een APK. Die is 4 jaar geldig. Ik heb bij sommigen al zoveel gebreken gezien, die zijn met geen grote beurt meer te redden. Die komen nooit door de APK.

Laatste reacties

  • fietskip

    Mvr Spierings mag best zeggen dat de Provincie Brabant heeft laten onderzoeken door een bureau of de zogenaamde stilzitters (boeren die geen nieuwe vergunning aanvragen) juridisch zijn aan te pakken. Helaas voor haar kon de provincie dat niet, dus verzinnen ze maar wat nieuws. De APK voor stallen.

  • Vhouder

    mvr spierings droomt van een boer vrij brabant met vliegvelden in plaats van schuren dan kan ze lekker de wereld rond vliegen en overal vertellen dat ze goed bezig is voor het milieu

  • farmerbn

    Kan heel goed mogelijk zijn dat D'66 met dit uitrookbeleid extra stemmers krijgen bij de volgende verkiezingen. Natuurlijk niet bij de boeren maar er zijn zat mensen die de boeren weg willen hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.