Redactieblog

9 reacties

‘Voorbereid zijn op een coupeerverbod’

De dierenwelzijnseisen blijven toenemen. De kont tegen de krib gooien is geen oplossing.

De varkensstaart had afgelopen weken redactioneel de aandacht. Dierenartsenpraktijk De Oosthof hield een informatieavond over varkens met intacte staarten. De ontwikkelingen in Nederland en de EU vormen aanleiding om het spreekwoordelijke net over dit thema weer op te halen.

‘Inzet minister is een einddatum bepalen voor routinematig couperen van staarten’

Politieke weerstand

Het is duidelijk dat de politieke weerstand tegen het routinematig couperen van varkensstaarten groeit. Dat vraagt niet veel waarnemingsvermogen.

Afgelopen februari verscheen een Kamerbrief waarin couperen nadrukkelijk staat genoemd. Dat zal niet de laatste brief zijn hier over. Landbouwminister Carola Schouten wil begin volgend jaar met de POV om tafel om te spreken over staart couperen. De inzet van de minister is een einddatum te bepalen voor het routinematig couperen van staarten.

weerstand

Stoppen met couperen is op zijn zachtst gezegd niet handig voor de varkenshouderij. Het gaat niet zonder een grote tegenprestatie te leveren in de vorm van puike voeding, een goed stalklimaat en voldoende uitdaging voor de varkens. Onder artikelen op Boerderij.nl over krulstaarten wordt steevast negatief gereageerd door varkenshouders. Gekkenwerk en juist slecht voor het dierenwelzijn, is de kern van de reacties.

‘Meer dierenwelzijn in Nederland is de trend’

In eerste instantie begrijpelijke reacties. Desondanks weinig helpend. Meer dierenwelzijn in Nederland is de trend en dat wordt alleen maar meer, is de inzet van het ministerie van LNV. De hakken in het zand zetten als het over dit thema gaat, zal zich tegen de varkenshouderij keren. Het is beter deze trend te signaleren en daar rekening mee te houden bij nieuw- en verbouw. Zodanig dat nieuwe huisvesting dierenwelzijns- en toekomstgericht wordt gebouwd.

Artikel gaat verder onder de tweet.

collectief vormen

Varkenshouders die meedoen aan projecten met lange staarten oogsten daar zelden applaus mee van collega’s. Eerder het tegenovergestelde, hoon. Niettemin mag de varkenssector blij zijn met deze voortrekkers. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat over 5 jaar overal nog wordt gecoupeerd. Het is ook onwaarschijnlijk dat helemaal niet wordt gecoupeerd. Het is wel logisch als een deel voorlopers ermee stopt, en de groep niet-coupeerders geleidelijk groeit. Zo laat de varkenshouderij zien kritiek serieus te nemen en wordt het broodnodige draagvlak behouden.

‘Vion ziet weinig marktkansen met varkens met krulstaarten’

Weerbarstige markt

In plaats van verzet tegen krulstaarten is het zinvoller te zoeken naar marktkansen. Dat zal niet eenvoudig zijn. Navraag bij marktleider Vion leert dat zij weinig marktkansen zien met varkens met krulstaarten. De staart is wel gevraagd in Azië, maar voegt weinig toe aan de totaalopbrengst van varkens, stelt Vion. De staart is immers maar een klein stukje van het karkas.

Niettemin groeit de vraag naar vlees met keurmerken met aandacht voor dierenwelzijn. Het is daarom niet ondenkbaar dat varkens met krulstaarten zijn te verwaarden in een concept. Vleesbedrijf Tönnies doet dat al.

Laatste reacties

 • Tinus1

  Het is met al die vraagstukken hetzelfde : de maatschappij wil dat......, nee een kleine groep hardroepers/ extremisten wil dat! De grote (democratische) meerderheid regeert de markt en die zegt (citaat): "Navraag bij marktleider Vion leert dat zij weinig marktkansen zien met varkens met krulstaarten...." . Simpel zat. Anders gaat het dadelijk hetzelfde als BLK : er is genoeg, toeslagen worden matiger (max. de kostprijs; de voedselproducent zal eens iets winst maken..... ) hetzelfde als met snavelkappen, castereren en andere ingrepen : een boer doet dit niet met plezier, dit is een ingreep die (helaas) de markt vraagt (men wil goedkoop voedsel, anders kunnen we niet drie keer op vakantie ), en hiermee de zwijgende meerderheid. Helaas. En van die hardroepers gaat er geen één (meer) vlees eten doordat de varkens een lange staart, of een kip een hele snavel heeft. Precies wat vion aangeeft.

 • Riwi

  Te triest voor woorden want het gaat om dier welzijn! De consument merkt daar niks van of een een staartje heeft of niet! De boer heeft er last van omdat de dieren elkaars staarten aanvreten met alle gevolgen van dien! Pas als hier goede alternatieven voor komen zonder dat het de boer kapitalen kost. Dan zal niemand er een probleem mee hebben

 • massy

  Die voorlopers zijn de doodsteek voor de sector.en als we straks het varkensvlees ergens anders moeten halen zit er die staart dan wel aan? want het is nog niet zeker dat het met die staart eraan overal gaat lukken. dus roep nog maar niet te hard.

 • Hogman1

 • eenvoudige boer

  Laat het gewoon aan de markt over, net als met beter leven keurmerk.
  Degene die er op ingericht is en er de tijd voor heeft kan er op inspelen.
  Om zomaar een einddatum te roepen is gewoon belachelijk.

 • arkova

  zou het zin hebben,om eerst eens te inventariseren,bij slachterijen hoeveel staartbijters er nu per week worden aangevoerd,alvorens zulke stappen te nemen.
  Ik denk niet dat het dierwelzijn er beter van wordt.Eerder minder,mijn ervaring is dat het ook vooral een voerkwestie is.

 • el

  Varkens fokken zonder staart. Probleem opgelost!

 • farmerbn

  Er zijn veel mensen die minder varkens willen in Nederland. Eén mogelijkheid om dat te verwezenlijken is om het de varkensboeren extra lastig te maken. Lange staarten eisen via wetgeving is een makkelijk middel om varkensboeren weg te pesten. Het geeft veel meer dierenleed maar dat is voor die mensen een bijzaak. Het gaat hen om minder varkens.

 • Gerard Groot Koerkamp

  Niemand weet nu nog waarom staart bijten voorkomt.Waarom wachten we niet eerst op de oplossing van het probleem in plaats van nu al een einddatum te noemen.Het is wel de bedoeling om dierwelzijn te verbeteren en niet door verkeerde beslissingen het te verslechteren ,want dan krijgen we het dubbel op ons bord.Rij niet het moeras in als je weet dat het daar nat is.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.