3 reacties

‘Mist rond luchtwassers’

Lydia Relou
Gecombineerde luchtwassers halen de normen niet. Krijgt de varkenshouder daarvoor de rekening?

We moeten ons als ondernemers in de varkenshouderij vandaag de dag terdege beseffen dat milieubelasting niet iets is dat we opzij kunnen zetten. Vanuit de overheid wordt met flink wat regelingen afgedwongen dat we de uitstoot van ammoniak, fijn stof en geur tot bepaalde waardes beperken. Prima, en begrijpelijk dat de varkenshouderij hierin zijn steentje dient bij te dragen. We nemen onze verantwoordelijkheid en investeren in de milieuvriendelijke technieken om te kunnen voldoen aan gestelde normen.

Erkende systemen die niet voldoen aan de berekende norm

Het meest effectief hierin zijn luchtwassers. Een groot aantal bedrijven heeft de afgelopen 15 jaar erin geïnvesteerd. Nu blijkt echter uit onderzoek dat het rendement van gecombineerde luchtwassers veel te laag is. Dat wekt de nodige zorgen op. Hoe kan het zo zijn dat erkende systemen niet voldoen aan berekende normen? Zijn de meetgegevens wel betrouwbaar of zijn er andere factoren die invloed hebben?

Deze vragen kan het onderzoek niet beantwoorden. Toch trekt de overheid haar conclusies en wil zij de reductiecijfers voor geur aanpassen, lees: verslechteren. Dit lijkt een zeer zorgelijke situatie voor bedrijven met gecombineerde luchtwassers.

Grote gevolgen aanpassing reductiepercentages

Ook ons bedrijf is voorzien van luchtwassers. Het betreft chemische wassers die volgens de laatste metingen gelukkig voldeden aan de gestelde reductienorm en die volgens het onderzoek wel de prestatieniveaus halen die zijn berekend. Toch vind ik het opvallend dat enkelvoudige wassers wél de normen kunnen halen en combiwassers klaarblijkelijk niet. Ik kan me voorstellen dat je er als varkenshouder behoorlijk mee in je maag zit als je te horen krijgt dat je wassers niet voldoen.

Als de overheid daadwerkelijk de reductiepercentages gaat aanpassen, gaat dit grote gevolgen hebben voor de sector. Zover is het hopelijk nog niet.

Vervolgonderzoek nodig

Het mag duidelijk zijn dat vervolgonderzoek nodig is om meer inzicht te geven. Onze belangenbehartigers werken er hard aan om met de overheid de discussie aan te gaan en ervoor te zorgen dat deze kortetermijnaanpassingen niet worden doorgevoerd. Het zomaar aanpassen van reductiewaarden aan de hand van een onderzoeksrapport – wat mijn inziens onvolledig is – is onacceptabel.

Lees ook: Ingrid Jansen: Eerst praten over aanscherping emissienormen combiluchtwassers

Wie krijgt de schuld?

Maar wat als uiteindelijk toch blijkt dat gestelde normen niet behaald worden? Worden we als varkenshouders hier dan verantwoordelijk voor gesteld, wordt de bal doorgespeeld naar de leveranciers, of toch naar de overheid die heeft ingestemd met de officiële lijst van erkende luchtwassers? Mits varkenshouders zorgen voor goed onderhoud en toezien op juiste werking van hun luchtwasser mag het niet zo zijn dat dit delict de varkenshouderij in de schoenen wordt geschoven.

Laatste reacties

 • FvZ

  Over welke reductienormen hebben we het ?
  Amoniakreductie is bij mij al diverse keren gemeten , en hierin wordt altijd voldaan..

 • krulsaart

  Bij sjoemelsoftware in auto's wordt toch ook de producent van de auto aansprakelijk gesteld voor de schade en niet de autobezitter?

 • volgens mij heeft de onze overheid een jaar of 6 7 geleden de octrooien vrijgegeven zodat iedereen de luchtwassers -- die door anderen gecertificeerd waren -- mochten gaan kopieeren Met als gevolg dat zinsdien er geen enkele ontwikkeling meer plaatsgevonden heeft op het gebied van de luchtwassers
  wel dat een ieder probeert zo goedkoop mogelijk een luchtwasser te kopiieren/ cq te vervaardigen
  Vaak nog in combinatie met het verwerken van een deel van het spui water er in of een deel van de dunne fractie
  Ik snap wel dat er op deze wijze zeker een aantal luchtwassers, zijn die niet het gewenste resultaat behalen.
  Ik ben zelf eens met een aantal buren heen kijken geweest bij een stal met 3600 vleesvarkens met een gecombineerde biowasser
  Men buren waren vol lof over deze wasser en over de lucht die er uit kwam
  je rook ietswat een weeige lucht ,, MAAR ABSOLUUT geen varkenslucht
  Met men buren is overlegd dat ik men nieuw geplande uitbreiding zou gaan realiseren d.m.v. een biologische combiwasser. inplaats van de chemische die reeds vergund was.............
  Nu zitten we in de wijzigings procedure om het type wasser te veranderen.....
  maar wat nu de toekomst brengen gaat?? ik weet het niet........

Of registreer je om te kunnen reageren.