Redactieblog

4 reacties

‘Geen benul van kosten milieuvergunning’

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is wereldvreemd met haar milieuvergunning van € 3.253.

Regelgeving komt tergend langzaam tot stand. Bij een beetje vergunning moet de papierwinkel met een palletwagen worden binnengereden vanwege de emissies van geur, ammoniak en fijn stof. Bij een MER heb je een kleine heftruck nodig. Overdreven? Ja. Als u het mij vraagt mag het wel wat sneller, maar anno 2018 moet alles blijkbaar tot de vierde decimaal achter de komma worden onderzocht. Iedere scheet moet verantwoord zijn!

Minder kritisch omgaan met resultaten

Of toch niet altijd? Het moet van het hart dat in andere situaties veel minder kritisch met onderzoeks- en meetresultaten omgegaan wordt. Dan kan het wel veel sneller. Het meest recente voorbeeld is het gemak waarmee het RIVM vasthoudt aan de betrouwbaarheid van zijn metingen, ondanks de aanwezigheid van een pluimveebedrijf op de helft van de voorgeschreven afstand van een ammoniakmeetstation in de Peel.

De kans is groot dat het ministerie dit standpunt niet in twijfel trekt, kijk maar naar de discussie over combiwassers. WUR publiceerde een incompleet en volstrekt niet-representatief onderzoek naar een handjevol combiwassers (gelet op de 1.200 die er in Nederland in werking zijn), die niet helemaal goed functioneerden. Dat onderzoek is basis voor een voorstel om de emissiefactor naar 30% terug te schroeven.

Betrouwbaarheid cijfers

Moet daar niet eerst een objectief tegenonderzoek naar verricht kunnen worden? Blijkbaar niet. Er is voldoende twijfel over de betrouwbaarheid van de cijfers en in minder dan een maand tijd wordt een ontwerpregeling ter inzage gelegd. Dat wringt, met name als je ziet hoe de impact op de sector wordt gebagatelliseerd. Zo kunnen als gevolg van de wijziging aanvragen weliswaar worden afgewezen, maar dat heeft volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat enkel financiële gevolgen.

‘De gevolgen voor de betrokken bedrijven zijn vele malen groter en complexer dan wordt geschetst’

Los van de veel grotere financiële ellende voor de lopende aanvragen kunnen ook bedrijven met onherroepelijke vergunningen in de problemen geraken. Deze vergunningen blijven uiteraard in tact, maar de aanpassing van de normen leidt er wel toe dat deze bedrijven van de ene op de andere dag niet of veel moeilijker kunnen uitbreiden of zelfs ineens in een overbelaste situatie verzeild zijn geraakt. Kortom, de gevolgen voor de betrokken bedrijven zijn vele malen groter en complexer dan wordt geschetst.

Het ministerie heeft geen benul. Sterker nog, men lijkt het contact met de werkelijkheid verloren te zijn. Overdreven? Vind ik niet. Veelzeggend is de opmerking van de staatssecretaris over de kosten van een aanvraag die mogelijk moet worden afgewezen: “Voor de kosten voor de aanvraag om een omgevingsvergunning milieu wordt uitgegaan van een gemiddeld bedrag van € 3.253 (pdf) (gebaseerd op categorie Landbouw en veeteelt), inclusief alle administratieve lasten.”

Wanneer en in welk melkwegstelsel heeft u voor het laatst voor € 3.253 all-in een vergunning aan kunnen vragen?

Laatste reacties

 • j.h.vonk@home.nl

  De vorige eeuw in de GULDEN tijd !!!.

 • beversbv1

  als je het bedrag 3253 euro vermenigvuldigd met 10 zit je heel aardig in de buurt

 • Muito

  Euh, doe voor mij maar maal 25.... (varkenshouderij mét luchtwassers, waarbij nu wel heel onzeker is of die duren kosten er ooit uitkomen)

 • mts. Platenkamp

  Dit is te gek voor woorden.. De pdf is dusdanig volledig uitgewerkt dat dit nooit binnen een maand samengesteld kan zijn, zeker niet met de snelheid waarmee de gemiddelde ambtenaar werkt. In april kregen we te horen over de uitkomst van het discutabele onderzoek van Wageningen UR en per 1 mei ligt dit ineens klaar? Het onderzoek is gewoon gestuurd door de overheid, om aanleiding te geven tot dit wetsvoorstel. En dan het einde van de pdf, gewoon tenenkrommend;

  "Deze regeling treedt in werking met ingang van PM. Een snelle invoering van de
  gewijzigde emissiefactoren voor geur is van groot belang voor het milieu...." blablabla. Oftewel, direct invoeren, om zoveel mogelijk boeren weer op kosten te jagen, omwille van een of ander waardeloos onderzoek. Het wordt tijd dat er eens verweer komt tegen dit soort bedrog vanuit de overheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.