Redactieblog

‘Klare taal binnen varkenshouderij’

Om niet in oeverloos geouwehoer te verzanden, kun je vaak beter gezegden gebruiken.

Laatst had ik een zitting tegen een actiegroep met betrekking tot een vergunning voor een varkenshouderij. De woordkeuze van de wederpartij beperkte zich tot ‘Nee’, ‘Willen we niet’ en ‘Doen we niet’. Een volstrekt doods en fantasieloos gesprek.

Nu horen we al langer met regelmaat dat het niet goed gaat met de Nederlandse taal. Verarming, verschraling, verengelsing. Het gebrek aan daadwerkelijk contact leidt er juist toe dat op een verkeerde wijze wordt gecommuniceerd, bijvoorbeeld alleen nog maar via Twitter. Er moet daadwerkelijk gecommuniceerd worden en wel in mooi, rijk taalgebruik. Echter, ook de tijd van vierenhalf uur durende redes van Fidel Castro voor de VN ligt ver achter ons. Praten zal, gegeven de huidige tijdsgeest, sneller moeten dan voorheen.

Gezegden bieden uitkomst

Volgens de Amerikaanse klinisch psycholoog Marshall Rosenberg is het van belang om te komen tot een doeltreffende maar ontwapenende manier van communiceren. Anno 2018 zitten mensen niet meer te wachten op eindeloos gewauwel. Communicatie moet dus, wil zij kunnen slagen, slagvaardig zijn. In minder tijd moet meer gezegd worden. Dat wil niet zeggen dat taal moet verworden tot kil, efficiënt woordgebruik. Integendeel, met taal moet je spelen.

Bij deze nieuwe wijze van communiceren kunnen gezegden een belangrijke rol vervullen. Gezegden zijn van alle tijden omdat zij getuigen van een bepaald historisch en taalkundig besef. Het is ook zo dat iedereen gezegden kent; met gezegden kun je bruggen bouwen. Bovendien kun je met gezegden op een korte en krachtige manier iets duidelijk maken. Je verzandt er dus niet mee in oeverloos geouwehoer. Met een paar zinsneden en steekwoorden is duidelijk wat wordt bedoeld.

Ik geef u een paar voorbeelden waarmee u ook in de praktijk uit de voeten kunt:

  • ‘De procedure tot verkrijging van de procedure is eindelijk bij de rechter nagenoeg van de actiegroep gewonnen’ wordt: ‘het varken is op een oor na gevild’.
  • ‘De actiegroep verzet zich op irrationele gronden die ze op allerlei luidruchtige wijze voor het voetlicht wil brengen’ wordt: ‘ze gillen als een speenvarken’.
  • ‘De actiegroep is gemakzuchtig’ wordt: ‘ze heeft varkensvlees onder de armen’.
  • ‘De actiegroep ziet tegen de ontwikkeling op’ wordt: ‘ze hangt ertegen als een varken dat geringd wordt’.
  • ‘Als de actiegroep het bedrijf kapot heeft, zijn ze nóg niet tevreden’ wordt: ‘als ’t varken zat is, gooit het de bak om’.
  • ‘We maken gehakt van de actiegroep in de procedure tot verkrijging van de vergunning’ wordt: ‘dat varken zullen we wel wassen’.
  • ‘Contributiegeld voor de actiegroep is zinloze en onverantwoordde verspilling van schaarse middelen’ wordt: ‘parels voor de zwijnen’.
  • ‘De actiegroep stelt zich wat gematigder op in de procedures en het overleg dan zij vroeger deed’ wordt: ‘ze is bekeerd van zwijn tot varken’.
  • ‘Veel actiegroepen betekent minder subsidie per actiegroep’ wordt: ‘veel varkens maken de spoeling dun’.
  • ‘De leden van de actiegroep zijn niet zo slim’ wordt: ‘ze zijn zo dom als het achtereind van een varken’.

Kortom, de Nederlandse taal is springlevend!

Of registreer je om te kunnen reageren.