Redactieblog

‘Verminderen van biggensterfte’

Fokkers hebben de ethische sleutel tot het verminderen van de biggensterfte in handen, volgens Bart Gremmen.

Animal Rights koos bewust de laatste maand van het jaar uit om de aandacht naar zich toe te trekken. Ze brachten illegaal gefilmd materiaal in omloop van stallen waarin biggen worden geoormerkt, gecoupeerd en gevaccineerd. Vele burgers reageerden geschokt, maar zij weten niet dat het doel van deze maatregelen juist is om het dierenwelzijn te vergroten. Als deze handelingen op een effectieve en respectvolle manier worden verricht zijn ze moreel toelaatbaar.

Mishandeling is ontoelaatbaar

Het gefilmde materiaal laat echter ook beelden zien waarin de biggen ziek en gewond rondlopen of worden mishandeld. Vanuit ethisch standpunt is dit ontoelaatbaar en daarover is geen discussie.

Alle goedwillende boeren lijden dan onder degenen die dieren mishandelen

Betekent dit dat we moeten erkennen dat het mishandelen van dieren de dagelijkse gang van zaken is in de varkenshouderij? Nee, natuurlijk niet; alleen al de suggestie is onethisch: alle goedwillende boeren lijden dan onder degenen die dieren mishandelen.

Enorme economische verspilling

Als de overgrote meerderheid van de varkensfokkers hun dieren goed behandelt, waarom gaan dan toch 1 op de 7 biggen dood voordat zij kunnen worden geslacht? Opgeteld zijn dit ongeveer 5 miljoen biggen per jaar, een enorme economische verspilling. Daarnaast is het ook een zinloze verspilling van leven en dus een immoreel aspect van het systeem.

Afname biggensterfte

In 2009 werden sector breed afspraken gemaakt om de biggensterfte te laten afnemen van 12,8% in 2008 naar 10,5% in 2019. Dat is mislukt, in 2017 was er 13.3% uitval. Biggensterfte heeft verschillende oorzaken, maar heeft vooral te maken met het steeds verder oprekken van biologische grenzen. Toename van de worpgrootte leidt tot meer zwakke biggen. Oplossingen als pleeg-, wissel- en kunstzeugen zitten op 12% uitval.

Oplossing ligt bij fokkers

Ik denk dat de fokkers de ethische sleutel tot het verminderen van de biggensterfte in handen hebben. Niet door het fokken van zeugen met een grotere baarmoeder en meer spenen. Dat gaat goed tot het moment waarop de grenzen weer worden opgerekt en dus de biggensterfte weer toe neemt.

De consument is echter (nog) niet bereid om de extra kosten te betalen

Een betere oplossing is om biologische grenzen te respecteren en de huidige worpgrootte te laten afnemen. Fokkers kunnen zich dan richten op kwaliteit. De consument is echter (nog) niet bereid om de extra kosten te betalen.

Lees ook: ‘Filmbeelden in stallen zijn controversieel’

Of registreer je om te kunnen reageren.