Commentaar

1 reactie

‘Averij in de varkenshouderij’

Het is weer eens hommeles in de varkenshouderij. Ingrid Jansen en Eric Douma stapten afgelopen week per direct op als POV-voorzitter en -vicevoorzitter.

Jansen en Douma merkten steeds meer dat stromingen van enkele personen uit de oude NVV-hoek het niet bij argumenten lieten als hen iets niet aanstond. Het woord ‘dreigementen’ is hierbij nog net niet gevallen, maar duidelijk is dat beiden bezweken onder de druk van enkele individuen binnen de POV-gelederen.

Een déjà vu-ervaring voor duo Jansen en Douma, want ook in maart 2017 vertrokken beiden plots uit de nog vers opgerichte Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Ook toen bereikten de emoties het kookpunt door onenigheid over de inrichting van de POV. NVV en LTO varkenshouderij zouden opgaan in een krachtige POV-organisatie met één varkensgeluid.

POV-organisatie is opnieuw verwikkeld in een strijd waarbij sommigen meer achterom dan vooruit willen kijken

Het is voor de hele varkenshouderij jammer, zo niet zeer schadelijk, dat de POV-organisatie wederom is verwikkeld in een strijd waarbij sommigen meer achterom dan vooruit willen kijken.

Varkenshouderij krijgt verreweg grootste klappen

Het actieplan Vitalisering Varkenshouderij van de POV voorspelde in 2016 nog dat het aantal varkensboeren zou teruglopen van 5.000 naar 2.000 ‘of nog minder’, met 2.500 tot 3.000 productielocaties. Rabobank kwam recentelijk met een schatting van nog maar 1.000 varkenshouders in 2030. Vergeleken met andere sectoren krijgt de varkenshouderij verreweg de grootste klappen te verduren, zo blijkt uit een analyse in Boerderij.

Rood voor rood-regelingen en saneringsgeld

De komende jaren moeten enkele duizenden varkenshouders eieren voor hun geld kiezen. Een hard gelag dat nog moeilijker wordt doordat afgeschreven stallen weinig opbrengen. Bij gebrek aan grond om duur te verkopen, moeten ze hopen op mooie rood voor rood-regelingen of saneringsgeld.

Strijd tussen afvallers en blijvers in varkenshouderij

De strijd tussen afvallers en blijvers is dan ook mede de oorzaak van de spanningen, verdeeldheid en hoog oplopende emoties in de POV-gelederen. De blijvers winnen vooralsnog die strijd, zo blijkt uit het vasthouden aan de schotten in de mestwetgeving. De varkensrechten zouden een veelvoud van nu opbrengen als ze richting melkveehouderij kunnen gaan. Dat houdt de varkenshouderij nog steeds af.

Geen varkenshouder is nu gebaat bij interne verdeeldheid en strijd tussen zijn voormannen

Op zijn best blijft er een gezonde kernsector over, vergelijkbaar met de pluimveehouderij en kalverhouderij van nu. Daarvoor is nog wel heel veel nodig, waarbij draagvlak de hoogste prioriteit heeft. Geen varkenshouder is nu gebaat bij interne verdeeldheid en strijd tussen zijn voormannen, terwijl de sector op een zware storm afkoerst. Het is alle hens aan dek, maar het gevecht om de macht en de knikkers sleept zich voort.

Eén reactie

  • GerritLozeman

    de schotten moeten zo snel mogelijk verdwijnen Waarom moet alles naar de grote blijvers ook de stoppers moeten netjes kunnen stoppen e n niet zoals Willie van Gemert achter de schermen wil alles naar de groten

Of registreer je om te kunnen reageren.