Boerenblog

11 reacties

‘Waarom wilde ik ook alweer boer worden?’

De Brabantse politiek blijft onterecht steeds strengere eisen opleggen. Dat zorgt voor frustratie.

Een vraag die me de laatste tijd af en toe door mijn hoofd spookt is: waarom wilde ik ook alweer boer worden? Dit heeft met name te maken met de voortdurende druk die (Brabantse) politiek en maatschappelijke organisaties ons opleggen. Als kind ben ik opgegroeid op de boerderij. Het is mijn lust en leven, boer zijn is niet alleen je werk maar is ‘a way of life’! Elke dag verzorg ik met veel liefde en passie mijn dieren. Het baart me echter zorgen dat ik als varkenshouder het gevoel heb dat ik me telkens moet verdedigen. Ik voel me niet altijd meer die boerin die elke dag zorgt voor dat lekkere stukje gezond varkensvlees dat de consument wil. We hebben met ons bedrijf constant geïnnoveerd en verduurzaamd. Maar er lijkt weinig acceptatie van burgers en politiek.

‘Als kind ben ik opgegroeid op de boerderij. Het is mijn lust en leven, boer zijn is niet alleen je werk maar is ‘a way of life’! Elke dag verzorg ik met veel liefde en passie mijn dieren.’

Strengere milieueisen en vermeende risico’s voor volksgezondheid

Vooral hier in Brabant doet de politiek er een extra schep bovenop. Wanneer de Provinciale Staten akkoord gaan met de milieueisen die Gedeputeerde Staten stellen, heeft dat voor vele varkenshouders negatieve gevolgen. Vele kunnen de hoge investeringen niet opbrengen en komen in financiële problemen. De vraag is of het de verwachte milieuwinst oplevert, boeren mogen minder uitstoten en de industrie profiteert hiervan. Er worden onterechte maatregelen getroffen en dat frustreert.

Nog zo’n onderwerp is volksgezondheid en veehouderij. Een nieuw VGO-rapport is onlangs gepresenteerd. Het is een bevestiging van het rapport uit 2016. Het lijkt geen nieuwe conclusies te brengen, de risico’s voor volksgezondheid kunnen niet worden bevestigd. Maar toch trekt de politiek haar eigen conclusies en gebruikt staatssecretaris Van Dam het als aanleiding om maatregelen te treffen.

‘We lopen voorop, toch weinig acceptatie’

De politiek blijft onterecht steeds maar strengere eisen opleggen, terwijl wij het hier in Nederland als varkenshouders heel goed doen. We lopen voorop als we gaan vergelijken met andere landen in de wereld, maar toch is er weinig acceptatie. Ik heb daar toch moeite mee, en zo zijn er velen met mij. De laatste weken zie ik op social media vele filmpjes voorbijkomen van bezorgde collega’s die onder de noemer ‘boeren horen bij Brabant’ actie voeren. Het grijpt me aan dat de nood bij sommigen zo hoog is. Knap dat zij zich op deze manier verdedigen.

Belangenorganisaties

Het is nu te hopen dat er geluisterd wordt. Want ik als jonge ondernemer heb ervoor gekozen om boer te worden en te blijven. Wanneer er constante druk is vanuit de politiek en maatschappelijke organisaties gaat de lol er wel vanaf. Gelukkig voel ik me gesteund door onze belangenorganisaties en verwacht ik dat zij ook hierin hun steentje bijdragen. De komende tijd zal spannend worden in dat opzicht. Ik hoop van harte op een goede afloop.

Laatste reacties

 • alco1

  Het is zoals je zegt: "Zo zijn er velen met mij". Ik heb er zelfs al een lied over geschreven.

 • Tinus1

  Goed geschreven stuk!!
  Wanneer er constante druk is vanuit de politiek en maatschappelijke organisaties...zo is het precies, de maatschappij als geheel maakt zich niet zo druk, dat zie je ook in bakel waar de boeren gewoon tussen en met iedereen werken en feesten.

 • Bennie Stevelink

  We kunnen er toch niet omheen dat in sommige gebieden in Brabant de veedichtheid veel hoog is opgelopen. Al lang, lang geleden hadden er grenzen gesteld moeten worden aan de veedichtheid. Dan hadden ze de huidige problemen niet gehad.

  Terwijl, zowel de procincie als de landelijke overheid, al met wetgeving aan het voorbereiden was om de veedichtheid in Brabant terug te dringen werd door ZLTO nog een aanpassing in de AMvB afgedwongen, met als doel een onbegrensde intensivering in de melkveehouderij mogelijk te maken. Het laat zien dat ze bij ZLTO nog steeds lak hebben aan de samenleving. Je moet dan niet verbaast zijn dat er een keer keihard wordt ingegrepen.

 • JKr

  Hoezo veedichtheid te hoog. Het is van zoveel daken geschreeuwd en de media is bereid elke dag kranten te vullen met deze leugens en zelfs het 20:00 u nieuws en nieuwsberichten laten dit ons geloven. Tot we op dit punt zijn dat de publieke opinie zo gemanipuleerd is dat het iedereen ook daadwerkelijk gelooft zelfs enkele collega agrariërs. De veedichtheid is NIET te hoog in Brabant, het VGO-rapport bevestigd dit ook. We hebben gewoon een anti-boer politiek in Brabant. Ze begrijpen nog steeds niet waarom er varkens bij het provinciehuis staan. Soms zou ik willen dat de armoede in Brabant terug zou keren. Bouw je een luxe maatschappij mee op krijg je een trap onder je kont of mes in de rug, die is dodelijker. Waar blijft artikel 1 van het wetboek in Brabant, gij zult niet discrimineren. Kippen/varkensboeren worden gediscrimineerd ten opzichte van andere boeren zeker gezien elders in het land. De grote vraag die boven dit artikel zou moeten staan is: Waarom wil ik geen boer meer worden.

 • bankivahoen

  In Duitsland laat een groot gezondheidsonderzoek zien dat in kreis Vechta ( gebied met de grootste veedichtheid van Duitsland) de gezondste mensen van Duitsland wonen! Klinkt logisch als mensen van jongs af aan met zoveel mogelijk verschillende stoffen in aanraking komen. Hoef je geen raketgeleerde voor te zijn.

 • agratax(1)

  Ik vind dat de vergelijking met het buitenland, als het gaat over onze voorlopers rol, mank gaat. Er is nl. geen land ter wereld waar de dieren en mensen zo dicht op elkaar wonen als in Nederland. Grootschalige landen hebben geen bevolkingsdichtheid zoals wij in samenhang met dierdichtheid. Wanneer worden we als boer ons eens bewust van het feit dat Nederland geen echte open ruimtes meer heeft zoals de grootschalige agrarische landen om ons heen. We moeten ons kleine dicht bevolkte landje delen met de burgers, die geen boodschap hebben aan voedselproductie. Zijn gaan ervan uit dat voedsel eenvoudig te importeren is en er dan geen kosten zijn voor milieu bescherming om de in hun ogen Negatieve gevolgen van landbouw te minimaliseren. In mijn ogen zal er in de toekomst alleen nog landbouw gedoogd worden in samen hang met milieu, natuur en recreatie.

 • Bennie Stevelink

  @agratax, jouw toekomstverwachting aangaande de landbouw in Nederland deel ik met jou. Willen wij grote problemen in de toekomst voorkomen dan moeten wij nu al toekomstbestendige keuzes maken. In plaats van te leren van de huidige situatie en toekomstbestendige keuzes te maken doet ZLTO precies het tegenovergestelde. Het wekt bij mij verbazing en ook steeds meer verontwaardiging.

 • fietskip

  agratax(1) in de armere landen wonen de mensen tussen de dieren.
  Het gaat er om hoe ze wonen en wat er aan gedaan word om goed te wonen.
  De intensieve sectoren hebben de laatste jaren enorm geinvesteerd om de woonomgeving beter te maken en dat stopt niet mits de regels van Brabant niet door gaan.
  Je kunt veel boeren kapot maken en zo minder dieren krijgen, maar dan hoort er wel een fatsoenlijke vergoeding (opkopen van urgentiebedrijven) tegenover te staan. EN GEEN KOUDE SANERING. Dit geld overigens niet alleen voor Brabant, dit is alleen het voorbeeld voor de rest van Nederland.
  Het probleem is zo groot als de media, de politiek en wat groeperingen het maken.
  In mijn buurt is geen probleem met de buren, maar mijn bedrijf word misschien ook wel de dupe van de regels.
  De vorige regeldrift van de overheden hebben ook al voor versnelde opschaling gezorgd, en ik ben bang dat dit plaatselijk weer zal gaan gebeuren.
  Behoud het familiebedrijf nu!!!!!

 • Het is niet te geloven dat zelfs de mensen in de sector zich laten leiden door onderbuik gevoelens. Maatschappelijke acceptatie komt alleen doordat de samenleving plat gebombardeerd wordt met negatieve berichtgeving. In de trend van: als er zoveel over geschreven wordt zal het wel waar zijn..
  Wanneer komt men nu eens met een gedegen onderzoek, zonder bias? Er is ook al vaak geschreven dat boerderij kinderen veel minder allergien hebben. Hoe zit dat dan?Het enige waar LTO zich schuldig aan maakt is niet helder zijn! Dat Nederland het meest veedichte gebied ter wereld is, is kolder. Ik ken nogal wat regio's in de wereld waar per capita minstens zoveel dieren aanwezig zijn.

 • husky

  Veedichtheid in heel Brabant zal meevallen maar het is pleks(dorps)gewijs soms echt wel erg dik bevolkt met stallen, die niet altijd even frisse lucht uitstoten en ik kan me dan wel vinden in klachten van buren.
  Daarintegen gun ik iedere veehouder het bestaan van zijn bedrijf

 • ed12345

  Agratax Als we Canada een grootschalig land mogen noemen Ook daar beginnen mensen te jammeren als er een nieuwe varkensstal wordt geplant Vaak is het daar zo dat het een trekt het ander aan zijn er meerdere varkens en of pluimvee houders wordt de plaatselijke veevoermolen groter en meer gespecialiseerd komt er een slachthuis die beginnen met integratie liefst zo kortbij mogelijk

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.