Redactieblog

3070 x bekeken laatste update:29 sep 2016

'Vitale varkenshouderij begint bij jezelf'

Collectief de sector sterker maken is prima, maar dat werkt niet als het eigen bedrijf niet gezond is. Dat én meer kwam ter sprake op het Boerderij-symposium Ondernemen in de Varkenshouderij.

’Een beter milieu begint bij jezelf’, propageerde de Rijksoverheid jaren terug al. Tijdens het Boerderij-symposium Ondernemen in de Varkenshouderij van dinsdag 27 september in Veghel (Noord-Brabant) werd min of meer hetzelfde gezegd: een vitale varkenshouderij begint bij jezelf.

Tijdens zijn presentatie stimuleerde varkenshouder John van Paassen uit Deurne (Noord-Brabant) zijn collega’s niet af te wachten, maar mest te gaan verwerken. Van Paassen is al sinds de eeuwwisseling bezig met mestverwerking. Momenteel is hij €21 per kuub kwijt om de mest van zijn gesloten varkensbedrijf af te zetten. Het maakt daarbij niet uit of het winter is of zomer. Net zo min maakt het uit of koeienboeren 150.000 dieren meer of minder houden; Van Paassen betaalt €21 per kuub. Een vaste mestprijs die in de toekomst alleen maar zakt, geeft rust in zijn hoofd en op zijn bedrijf.

Op het <em>Boerderij</em>-symposium Ondernemen in de Varkenshouderij, sprak <a href="http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2016/9/Tijd-rijp-voor-een-landelijk-mestverwerkingspercentage-2885714W/">John van Paassen</a> collega-varkenshouders toe: "Wacht niet af, maar ga mest verwerken."</p>
<p><em>Foto: Koos Groenewold</em>
Op het Boerderij-symposium Ondernemen in de Varkenshouderij, sprak John van Paassen collega-varkenshouders toe: "Wacht niet af, maar ga mest verwerken."

Foto: Koos Groenewold

'Boeren neem initiatief, met steun van POV'

De Brabantse varkenshouder is ervan overtuigd dat het mestprobleem in Nederland wordt opgelost. De vraag is echter door wie. Nemen veehouders en periferie het voortouw of gaat de overheid het regelen? De varkenshouder stelt dat het beter is niet zover te laten komen dat de overheid maatregelen treft. Hij pleit voor boereninitiatief, ondersteunt door de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Zicht op de centen

Voor het gros van de varkenshouders is het echter lastig om te investeren in mestverwerking. Er is geen geld. Paul Bens, directeur van DLV-advies, vertelde dat het economisch gemiddeld draaiende varkensbedrijf de afgelopen 10 jaar verlies leed. Zeugenhouders komen €1 à €3 tekort per geleverde big, vleesvarkenshouders komen zo’n €3 per varken tekort.

Het frappante is dat veel varkenshouders onvoldoende of niet scherp hebben hoeveel voerwinst zij moeten draaien om alle kosten (rente, veearts, arbeid, mest etc.) te betalen. Dat is nauwelijks voor te stellen, maar waar. Vooral de groeispurt van de afgelopen jaren heeft op veel bedrijven niet de voorgestelde kostprijsdaling gebracht, maar juist een kostenstijging

Paul Bens, directeur van DLV-advies: "Varkenshouder, <a href="http://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Nieuws/2016/9/Varkenshouderij-te-zwaar-gefinancierd-2884531W/">ken je kostprijs</a>."</p>
<p><em>Foto: Koos Groenewold</em>
Paul Bens, directeur van DLV-advies: "Varkenshouder, ken je kostprijs."

Foto: Koos Groenewold

Spiegelen tijdens presentaties

In hun presentaties gingen Paul Bens en ook agrarisch coach Paulien Hogenkamp in op het belang om jezelf én je bedrijf te kennen. Vragen als: waar ben ik goed in, wat vind ik leuk, wat wil ik met mijn bedrijf? kwamen aan de orde. En ook: hoe draai ik financieel ten opzichte van mijn collega’s? Aan het stellen van deze vragen ontkomt geen varkenshouder, die verder wil als boer.

Kwetsbaar bedrijf moet balans opmaken

Het zal niemand verbazen dat 10 jaar verlies draaien een bedrijf erg kwetsbaar maakt. Voor iedere varkenshouder die gemiddeld draait of minder, is het raadzaam de balans op te maken en zich af te vragen hoe hij 115% of meer voerwinst gaat draaien. Bedrijven in deze categorie ‘zijn niet te stoppen’, ervaart Bens. Een andere optie is in goede tijden het bedrijf te verkopen. "Dat laatste zullen erfbetreders niet adviseren", aldus Bens. "Die willen blijven leveren."

Foto

 • De ontvangst van de bezoekers van het Boerderij-symposium Ondernemen in de Varkenshouderij.</p>
<p><em>Foto's: Koos Groenewold</em>

  De ontvangst van de bezoekers van het Boerderij-symposium Ondernemen in de Varkenshouderij.

  Foto's: Koos Groenewold

 • Plaats van handeling is de oude Cehave-fabriek in Veghel, Noord-Brabant.

  Plaats van handeling is de oude Cehave-fabriek in Veghel, Noord-Brabant.

 • Paulien Hogenkamp, agrarisch coach, geeft haar toehoorders stof tot nadenken: "Weet wat je leuk vindt."

  Paulien Hogenkamp, agrarisch coach, geeft haar toehoorders stof tot nadenken: "Weet wat je leuk vindt."

 • De symposium-deelnemers krijgen ruim de tijd om bij te praten.

  De symposium-deelnemers krijgen ruim de tijd om bij te praten.

De vijfde editie van Ondernemen in de varkenshouderij op 4 oktober 2018 staat geheel in het teken van innovatief ondernemen. Kom ook!

Of registreer je om te kunnen reageren.