Boerenblog

2 reacties

'Plussenbeleid verruimt uitbreidingsmogelijkheden'

Veebedrijven in Gelderland moeten steeds duurzamer worden. Boeren en overheid vullen dat samen in.

LTO Noord is deze maand gestart met regiovorming. Meerdere provinciebesturen zijn samengevoegd. Doel is efficiënter werken en kosten besparen. Het zijn drie regio's geworden. Zo is Gelderland samen met Overijssel Regio Oost geworden. Alle bestuursleden mochten opnieuw solliciteren, ik dus ook.

Gelderland en Overijssel leren van elkaar

Ik mag nu weer een paar jaar mijn stinkende best gaan doen in Regio Oost. De laatste tijd werkten we al veel samen met het bestuur van Overijssel. Dan blijkt dat we veel van elkaar kunnen leren. Iets wat goed gelukt is in de ene provincie, kun je vaak zo kopiëren naar de andere. En natuurlijk gaan er ook dingen mis. Maar juist daar zit de grootste winst. Zulke leermomenten overkomen je niet weer.

Plussenbeleid biedt ruimte om te ondernemen

Het laatste jaar hebben we in Gelderland samen met de leden het zogenoemde plussenbeleid ontwikkeld. Met als doel: ruimte om te ondernemen. Dieren moeten wettelijk steeds meer ruimte hebben. Verder eist de brandweer meer ruimte tussen stallen. Als je bouwperceel te klein is voor de geplande uitbreiding, kun je in Gelderland een groter bouwperceel krijgen als je aan verschillende voorwaarden voldoet. Je moet bovenmatig plussen op de volgende onderdelen.

De bouwstenen voor het bovenwettelijk kader richten zich op:

  • het bedrijf zelf: invloeden op dieren, boer en personeel;
  • de leefomgeving rondom het bedrijf; invloed op alle buren die het bedrijf nadrukkelijk kunnen horen, zien, ruiken of mogelijke gezondheidseffecten kunnen ondervinden;
  • de omgeving in ruime zin: invloed op de maatschappij, leefbaarheid in de regio.

Boer levert maatschappelijke tegenprestatie om te groeien

De essentie van het plussenbeleid is dat de uitbreidingsmogelijkheden voor niet-grondgebonden veehouderij worden verruimd. Maar daar moet wel wat tegenover staan. Bedrijven kunnen groeien als zij een maatschappelijke tegenprestatie leveren; de zogenaamde plussen.

Gelderland wil bijdragen aan duurzame ontwikkelingen in de veehouderij zonder dat dit ten koste gaat van verslechtering van natuur en leefomgeving. Veehouderijen kunnen bij uitbreiden een kwaliteitsslag maken. Dat is niet alleen voor het bedrijf een verbetering, maar ook voor de omgeving.

Het plussenbeleid geldt alleen voor uitbreidingen die meer ruimte vragen dan het bestaande bouwperceel.</p>
<p><em>Foto: Jan Willem Schouten</em>
Het plussenbeleid geldt alleen voor uitbreidingen die meer ruimte vragen dan het bestaande bouwperceel.

Foto: Jan Willem Schouten

Goed nagedacht over kosten van het plussenbeleid

Wij denken dat er door vooraf in overleg te gaan met de buren veel bezwaarprocedures voorkomen kunnen worden. Elke keer maar weer negatieve berichten in het nieuws over boeren, moeten we zo veel mogelijk voorkomen. Ook is aan de kosten gedacht. De extra kosten van het plussenbeleid mogen niet hoger worden dan 8% van het bedrag waarover de gemeente bouwleges berekent.

Goed is dat het plussenbeleid alleen geldt voor uitbreidingen die meer ruimte vragen dan het bestaande bouwperceel. Gemeenten krijgen 10 jaar de tijd om hun bestemmingsplannen hierop aan te passen, met uitzondering van plannen die ouder zijn dan 10 jaar; die dienen binnen 2 jaar aangepast te zijn. Het voorstel van Gedeputeerde Staten om het plussenbeleid toe te passen op elke uitbreiding hebben wij succesvol aangevochten.

Laatste reacties

  • kalkar

    Erg vreemd dat boeren zich altijd tegenwoordig moeten verantwoorden, m.n. de buurt. Andersom hoeft dat nooit. Er zijn zat boeren die een idioot als buurman hebben, dan kun je lullen als Brugman, maar winnen doe je het nooit. Dat zulke buren zelf nooit verantwoording hoeven af te leggen, naar m.n hun buurman, de boer, voor wat ze zelf op hun "kleine" erf uitspoken of privé b.v een co2 verslindend tripje met het vliegtuig naar b.v. Thailand, daar hoor je nooit iemand over.

  • fietskip

    Ik vind het wel een beetje raar. De boer moet een maatschappelijke tegenprestatie leveren om te groeien( bij de tijd te blijven om een boterham te blijven verdienen). Terwijl de politiek zelf alle deuren open zet om goedkoop buitenlands product (dat hier niet eens geproduceerd mag worden) hier in de schappen toe te staan! Het hoeft zelfs niet hier in de schappen te liggen maar wel gebruikt kunnen worden om de prijs hier laag te houden. Vinden jullie als politiek dit niet raar???

Of registreer je om te kunnen reageren.