Commentaar

'Eén geluid uit varkenshouderij'

Vakbond NVV en sectororganisatie LTO Varkenshouderij willen fuseren. Het is een logische stap.

Ooit was de vakbond de luis in de pels van de grote moederbeer. Maar de luis is gegroeid, de beer is gekrompen, evenals de sector die beide vertegenwoordigen. Een grote, redelijke club en een klein keffertje om de boel scherp te houden, dat kan alleen als er een enorme achterban is. Maar de tijd van massa-organisaties is voorbij in de landbouw en in de varkenshouderij zeker. Het voornemen tot een fusie verdient dan ook toejuiching.

Lastige vragen

Wel zijn er een paar lastige vragen. Gaat de nieuwe organisatie wel of niet onder de vleugels van een landelijke, sectoroverstijgende koepelorganisatie (LTO) werken? Of gaan we richting een pure (sub-)sectorale belangenbehartiging? Dat laatste scenario betekent verbrokkeling van het boerengeluid. Dan dreigt op landbouwniveau juist wat men binnen de varkenshouderij zelf wil voorkomen. En wat wordt de relatie met producentenorganisatie POV? Dit zijn fundamentele vragen die een goede, open discussie verdienen.

Open discussie

Het is daarom jammer dat de luiken meteen weer dicht zijn gegaan na de uitlatingen van voorzitter Eric Douma in zijn eigen blad. De varkenshouders - leden én niet-leden - hebben recht op meer informatie over de plannen. Een open discussie is bovendien de beste garantie voor een oplossing met draagvlak. Kom maar op dus met die plannen.

Of registreer je om te kunnen reageren.