Commentaar

'Varkensprijs mag blikveld niet vertroebelen'

De varkenshouders verdienen weer geld. Toch blijft herstructurering hard nodig.

Eindelijk schijnt een zonnetje in de varkenshouderij. De belangrijke varkensnoteringen liggen ruim boven de €1,60 per kilo geslacht gewicht. Om nog even in herinnering te roepen: dit is tot vier dubbeltjes hoger dan in februari! De meeste varkenshouders verdienen weer geld.

'De vooruitzichten blijven gunstig'.

Mager gemiddelde

Een optimistische stemming dus? Niet te hard roepen! De gemiddelde prijs over 2016 zit nog altijd op een uiterst magere €1,35 per kilo. Menig balans kleurt nog steeds diep rood. Het huidige prijsniveau moet minimaal op peil blijven om deze iets rechter te trekken. Komt bij dat de voer- en ook biggenprijzen stijgen.

De markten lijken in deze zomermaand even een stap op de plaats te maken. De vooruitzichten voor de tweede helft van dit jaar blijven echter onverminderd gunstig. Rabobank voorspelt zelfs een verdere stijging van de prijs. De belangrijkste oorzaak ligt in sterke vraag uit China en Japan.

Vitale Varkenshouderij

Is daarmee het lek boven? Of anders gezegd, de urgentie tot herstructurering kleiner? Kan het Actieplan Vitale Varkenshouderij in de la? Allerminst, waarschuwt de Rabobank. Op langere termijn biedt de huidige kostprijsstrategie geen soelaas. De sector moet van een aanbodgedreven naar vraaggestuurde productie, gericht op diverse deelmarkten.

Eenzelfde signaal komt van ABN Amro. Deze bank roept op toch vooral een kwaliteitsslag te maken. Alleen dan kan de kostprijsstijging worden beteugeld. Het betekent gezondere varkens, productie van kwaliteitsbiggen en regelen van mestafzet.

'Als boeren nu niet doorpakken, zal de volgende crisis hen veel harder treffen.'

Actie

Het ‘zonnetje in de varkenshouderij’ is dus beslist nog geen zomer! Dit besef is er ook wel, getuige de massale steun voor het Actieplan Vitale Varkenshouderij. Tussen denken en doen zit een groot verschil. En weerhoudt een individuele ondernemer er nu maar eens van om even te ‘cashen’. Misschien dat de waarschuwing van Rabo-topman Ruud Huirne extra aandacht verdient: ‘Als boeren nu niet doorpakken, zal de volgende crisis hen veel harder treffen.’

Of registreer je om te kunnen reageren.