'Verwaarding nodig voor vitale varkensvleessector'

Dé van de Riet
Zonder optimale verwaarding van het hele varkenskarkas op zowel de kernmarkten als in de ‘derde landen’ is een verdere verduurzaming van de varkensvleesketen een lastige opgave, vindt Dé van de Riet van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

De Nederlandse samenleving is een kritische samenleving, de Nederlandse consument een kritische consument. Van de Nederlandse varkensvleesketen verwachten 'markt en maatschappij' een productiewijze, die integraal duurzaam is, met voldoende aandacht voor dierenwelzijn en milieu, en tegelijk een product dat veilig, voedzaam (gezond) en ook nog erg lekker is. De Nederlandse varkensvleessector levert dit graag en heeft het Varken van Morgen ontwikkeld om hiervoor de nodige extra garanties te bieden.

Aandacht voor milieu

Nederlandse varkens worden integraal duurzaam gehouden, met aandacht voor het welzijn én het milieu, met vakkundige zorg voor het (eind)product varkensvlees, volgens bovenwettelijke kwaliteitsprogramma's, aan de hand van de criteria van het Varken van Morgen en daarnaast met diverse marktconcepten. Zo is Nederlands varkensvlees een hoogwaardig voedingsmiddel, dat in traditionele én innovatieve productvormen elke dag opnieuw gretig aftrek vindt bij vele miljoenen mensen in binnen- en buitenland en dat als zodanig (hoger) gewaardeerd mag worden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nederlandse ondernemingen investeren in het voldoen aan nationale eisen en vragen uit de markt ten aanzien van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om die te kunnen terugverdienen, is maatschappelijk draagvlak en een welwillende afzet in eigen land nodig. Daarnaast is afzet nodig in het buitenland, in de zogeheten derde landen (buiten de EU) en dan met name in Zuidoost Azië.

'Zonder derde landen-export is er geen optimale varkensvleesketen'.

Export naar derde landen

De Nederlandse varkensvleesketen heeft - meer nog dan andere agrofoodsectoren – de export nodig van veel soorten producten. Zonder optimale afzet voor onder meer die delen van het karkas, die de consument op de Nederlandse en de Noordwest-Europese kernmarkt niet koopt en eet, maar die in Zuidoost-Azië wel een weg vinden, kan de Nederlandse varkensvleessector niet goed blijven zorgen voor het Varken van Morgen of werken aan het nog duurzamere varken, dat overmorgen gehouden moet (of nog mag) worden. Anders gezegd: zonder derde landen-export is er geen optimale varkensvleesketen en doet de integrale verdere verduurzaming van de productie van varkensvlees in eigen land eerder een stap terug dan de alom gewenste verdere stap vooruit.

Hoogwaardig kwaliteitsproduct

Het is in dat licht in toenemende mate van belang om Nederlands varkensvlees meer en beter in de exportmarkt te zetten als een hoogwaardig, duurzaam kwaliteitsproduct. Zo heeft Nederlands varkensvlees in Zuidoost-Azië marktkansen in China, Japan, Taiwan, op de Filipijnen en in Vietnam met een boodschap rond integrale waarborgen over de kwaliteit en de voedselveiligheid en met name gericht op de inkopers van de retail of de foodservice. Niet zozeer op de uiteindelijke consument in Peking, Tokio, Taipei, Manilla en Saigon, maar dat zijn er (indirect) wel velen, met een groeiend budget om varkensvlees(producten) te kunnen en willen kopen en eten, zo mogelijk uit Nederland.

Nederland kan zich onderscheiden op Zuidoost-Aziatische groeimarkten, aldus Dé van de Riet van COV.<br /><em>Foto: ANP </em>
Nederland kan zich onderscheiden op Zuidoost-Aziatische groeimarkten, aldus Dé van de Riet van COV.
Foto: ANP

Pork from Holland

Nederland kan zich onderscheiden op Zuidoost-Aziatische groeimarkten. Pork from Holland als uniek product met een benoemde toegevoegde waarde. Dat zit niet alleen in de wijze van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, te beginnen bij de varkenshouder, maar dat ook dat bij de Nederlandse vleesverwerkende bedrijven. Hoe zij verder met het product omgaan, garanties bieden en service leveren aan afnemers. Pork from Holland als synoniem voor een duurzaam product in de betekenis van een betrouwbaar en gegarandeerd veilig kwaliteitsproduct en bovendien milieu- en diervriendelijk geproduceerd.

Subsidie voor promotie

De COV heeft onlangs een subsidieaanvraag ingediend in Brussel voor promotiecampagnes voor Zuidoost Azië. Die campagnes zijn gericht om het imago van Nederlands varkensvlees verder te helpen bevorderen. Breng in China, Japan, Taiwan, op de Filipijnen en in Vietnam je expertise goed in beeld en koppel deze aan het (eind)product. Communiceer daar meer en meer over het hoge productieniveau op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, traceerbaarheid en kwaliteit en laat dat uitstralen op het (eind)product.
Zo kunnen we gezamenlijk in de keten zorgen voor toegevoegde waarde voor Nederlands varkensvlees: noodzakelijk voor een maatschappelijk gedragen én sociaal economisch duurzame en vitale bedrijfstak in eigen land.

Dé van de Riet is woordvoerder bij de COV en verantwoordelijk voor het platform Vlees.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.