Commentaar

1 reactie

'Openheid nodig bij vitaliseren varkenssector'

Varkenshouderij moet burger betrekken in debat.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) stemt in met het actieplan Vitale Varkenshouderij. Rabobank Nederland gaf eerder groen licht. Het woord is nu aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken, de derde partner in dit traject. Het actieplan geldt als een kompas voor de komende jaren met als beoogd eindresultaat in 2020 een rendement van 6 tot 8% op geïnvesteerd vermogen.

Nieuw label Holland Varken

Het actieplan kent ruwweg drie onderdelen: inrichten van een ketenstructuur, saneren en kosten verlagen. Centraal staat de positionering van een nieuw label Holland Varken. Het label staat garant voor (onderscheidende) kwaliteit. Holland Varken is de basis voor vernieuwing in marktconcepten. Een interessante gedachte is dat het bijbehorende controlesysteem de huidige twee IKB-systemen moet vervangen. Met €200 miljoen in kas kan een ontwikkelingsbedrijf de sector stoppers begeleiden en blijvers faciliteren, is de gedachte.

'Vraag is of het realistisch is dat mestverwerkingskosten kan zakken naar onder de €10 per ton.'

Regie bij mestverwerking

De sector wil de regie over volledige verwerking van mest. Volgens de opstellers van plan kunnen de verwerkingskosten in 2020 zakken naar onder €10 per ton.  De vraag is of dit realistisch is.

Het ambitieniveau van Vitale Varkenshouderij is torenhoog. Realisatie vergt commitment van alle betrokken partijen, niet in de laatste plaats van varkenshouders. De tijd van vrijheid-blijheid is voorbij. Boeren moeten zich organiseren in samenwerkingsverbanden en langjarige contracten aangaan. Dat is zacht gezegd ongemakkelijk voor een groep ondernemers die tot nu toe vooral uitblinkt in individualisme.

'Politiek aan zet'

Aan zet nu zijn politici; in Den Haag, Brussel en in de regio. Zij moeten regels aanpassen. De vraag überhaupt is of zij willen, én zo ja of zij daarvoor rugdekking krijgen. Dat is best lastig met een kritische burger. Openheid is geboden. Het is daarom vreemd dat de POV de discussie over de toekomst angstvallig achter gesloten deuren wil houden. Een sterk plan kan tegen een stootje, tegen kritiek en analyse, zou je zeggen. Of is het misschien dan toch niet zo sterk?

Eén reactie

  • Johnny Hogenkamp

    Het plan is juist sterk Jan omdat varkenshouders nu zelf de leiding nemen en zich niet laten leiden door periferie, pers en outsiders (de zogeheten beste stuurlui aan de wal, zij die nog nooit een varken verzorgd hebben). Eerst in eigen huis de zaak op orde en dan volgt de keten. Even geduld a.u.b.

Of registreer je om te kunnen reageren.