Redactieblog

'De waarheid van Varkens in Nood'

Ook al is een bewering in een reclamespotje niet juist, dan kan deze toch effect hebben.

Er is weer een reclamespotje van Varkens in Nood dat de wenkbrauwen doet fronsen: over het afbranden van staartjes van biggen. We horen dat dat al 25 jaar verboden is, maar toch nog steeds gebeurt. Dat eerste klopt niet: in het Besluit diergeneeskundigen staat dat een deel van de staart bij biggen verwijderd mag worden. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: de biggen mogen niet ouder zijn dan 4 dagen, er moeten kwetsuren bij andere varkens zijn geconstateerd en het aanpassen van omgevingsfactoren om staartbijten tegen te gaan zijn niet werkzaam gebleken. Het kan natuurlijk zijn dat met name die laatste factor – bijvoorbeeld als iets doen aan de varkensdichtheid niet blijkt te leiden tot vermindering van staartbijten – in de praktijk te gemakkelijk vervuld wordt geacht en dat het dus betrekkelijk standaard is om staarten te amputeren. Maar dáár heeft de reclameboodschap van Varkens in Nood het niet over.

'Natuurlijk schreeuwen biggen als je aan hun staart zit. Maar ze schreeuwen ook als er voer wordt verstrekt'

Vervolgens horen we een treurige stem zeggen: “Dat klinkt zo”. Waarop we schreeuwende biggen te horen krijgen. Natuurlijk schreeuwen biggen als je aan hun staart zit. Maar ze schreeuwen ook als er voer wordt verstrekt. Voor een leek – en daar wordt natuurlijk op ingespeeld, al meer dan 13.000 mensen hebben de campagne gesteund – klinkt dat allemaal heel erg.

'Varkens in Nood speelt met onjuiste of onvolledige informatie en met suggestieve geluidseffecten in op de gevoelens van mensen'

Hoor nou toch eens. Varkens in Nood speelt met onjuiste of onvolledige informatie en met suggestieve geluidseffecten in op de gevoelens van mensen. Nu zouden de varkenshouders dat kunnen negeren, juist om die redenen. Maar dan zou men miskennen dat deze gevoelens in de maatschappij leven, ook al zijn ze nauwelijks ergens op gebaseerd. Een opvatting hoeft niet op feiten te berusten. Een geloof vergt geen bewijs. We zien dat met het verschijnsel fact-free politics, ook in de landbouw. We zien dat bij genetische modificatie (is dat werkelijk rampzalig?) en bij weidegang (is dat werkelijk beter voor het dierenwelzijn?). En toch willen wij met z´n allen geen ggo´s en wel weidegang. En zo is het ook met het verwijderen van biggenstaarten.

'Deze gevoelens leven in de maatschappij; een opvatting hoeft niet op feiten te berusten. Een geloof vergt geen bewijs'

We zullen zien dat als veel Nederlanders het verhaal van Varkens in Nood geloven, ook de varkenssector zelf er aan zal moeten geloven. Stop het afbranden van varkensstaarten.

Of registreer je om te kunnen reageren.