Commentaar

'Factor geluk verkleinen met risicomanagement'

Risicomanagement wordt een steeds belangrijker onderwerp op het moderne varkensbedrijf.

Er zijn 4 soorten reacties mogelijk op risico’s: je kunt ze vermijden, beheersen, overdragen of accepteren.

Bij problemen beheersen valt bijvoorbeeld te denken aan het inzetten van vaccins om gezondheidsproblemen te verminderen. Bij het afsluiten van een (brand)verzekering worden risico’s overgedragen aan de verzekeringsmaatschappij. In de varkenshouderij is er echter vooral sprake van de laatste reactie. Veel varkenshouders accepteren dat de biggen- en varkensprijzen van week tot week veranderen. De factor geluk of pech speelt een grote rol. Hetzelfde geldt voor de inkoop van het voer.

Langdurig hoge voerkosten of forse prijsdip

Het is de vraag of het verstandig is deze risico's zonder meer te accepteren. Risico’s die niet te dragen zijn voor een bedrijf zoals langdurig hoge voerkosten of een forse prijsdip moet je eigenlijk niet willen lopen. En toch gebeurt dat massaal. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het in de varkenshouderij niet eenvoudig is om genoemde risico’s te beheersen of over te dragen.

Maar onmogelijk is het zeker niet. Het begint simpelweg met scherp op de kosten te sturen en een buffer te hebben voor moeilijke periodes. Misschien een open deur, maar dat vorm wel de basis van risicomanagement.

Sturen op voer- en opbrengstprijzen

Een ander belangrijk onderdeel is het hebben van marktkennis. Wat gaan de voer- en opbrengstprijzen doen en hoe kan ik daarop sturen? Door veel marktkennis te hebben wordt de factor geluk vanzelf kleiner. Met kennis van de markt zijn stappen te zetten als het gaat om voorinkoop van voer.

Een andere optie is om mengvoerprijzen voor langere tijd vast te zetten. Alle grote voerfirma’s bieden dat aan. De mengvoerfabrikanten leggen prijsrisico’s terug bij hun leveranciers of via termijnmarkten. Ook aan de verkoopkant ontstaan initiatieven om wat weg te blijven bij de weekprijs alleen. Het zijn allemaal puzzelstukjes die moeten resulteren in een steeds kleiner wordende factor geluk.

Webinar voerkosten

Om varkenshouders wegwijs te maken in het volgen van grondstofprijzen op de termijnmarkten organiseren Boerderij en Pig Progress op 7 november een webinar. U kunt gratis meekijken vanuit huis. Meld u nu aan!

Of registreer je om te kunnen reageren.