Commentaar

Opslagregeling te vroeg geschorst

De Europese Commissie heeft de particuliere opslagregeling voor varkensvlees met ingang van 21 januari per onmiddellijk geschorst. De regeling is al zowat volgetekend. Begin februari wordt bekend of de particuliere opslag definitief wordt geschorst.

Sinds de openstelling op 4 januari hebben bedrijven in de vleessector al bijna 90.000 ton vlees aangemeld. Het geld is op.

De particuliere opslag is een instrument om bij overaanbod de allerdiepste prijsdalen wat af te vlakken. Met een Europese bewaarvergoeding kunnen bedrijven op een laag prijsniveau vlees uit de markt nemen en dat voor enige tijd opslaan. Zo dempen ze verdere prijsdaling af. Na enkele maanden tot een half jaar wordt het vlees bij aangetrokken prijzen weer op de markt gebracht. Het is een particuliere variant op de interventie in de zuivelsector, waarbij Europa bij een laag prijsniveau melkpoeder en boter opkoopt, om zo een bodem in de markt te leggen.

Omstreden regeling

De regeling is omstreden onder varkenshouders. Tegenover de verzachting op het diepste prijsniveau staat dat later weer leegmaken van hun vrieshuizen een prijsdrukkend effect heeft. De vleesbedrijven nemen daarmee hun winst.

Het is jammer dat het geld op is, juist nu er signalen komen van mogelijkheden voor export naar Rusland. In plaats van een prijsdip die nu gaat optreden, had de opgaande prijslijn naadloos kunnen overgaan in een hernieuwde export naar Rusland.

Of registreer je om te kunnen reageren.