Redactieblog

3 reacties

Verdeling van Europese steun moeilijk

Verschillende landen leggen bom onder de noodzakelijke Europese solidariteit. Meerdere dossiers vragen juist om een grote mate van samenwerking.

Komende periode wordt naar het zich laat aanzien een testcase voor de solidariteit binnen de EU. Op verschillende manieren – de vluchtelingen aan de grenzen en de interne discussie rond de voorgestelde steun aan veehouderijen – staat de cohesie van de unie onder druk.

Steun aan de sector: 500 miljoen

€ 500 miljoen. Dat is het bedrag dat vorige week is genoemd door de Europese Commissie voor steun aan de sector. Dat lijkt veel. Echter, dit is voor zowel de melkvee- als de varkenshouderij.

Verdeling van de steun

Vervolgens rijst de vraag hoe het verdeeld moet worden. Kijken we naar de varkenshouders. Nederland telt er 5.000. Met België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Spanje gaat het om ongeveer 155.000 varkensbedrijven. In de hele EU is dat aantal uiteraard veel hoger. In Polen zijn naar verluidt ongeveer 375.000 bedrijven en bedrijfjes met varkens.

€ 1.000 per bedrijf

Mogelijk komen in de elf belangrijkste EU-landen 250.000 bedrijven voor steun in aanmerking. Dat is, uitgaande van € 250 miljoen voor de sector, € 1.000 per bedrijf. Ik hoor u zeggen: maar onze bedrijven zijn toch niet te vergelijken met verouderde meuk uit Oost-Europa? Dat klopt. Alleen al gelet op het aantal is duidelijk dat het grootste deel van de 375.000 Poolse bedrijven onvergelijkbaar is met West-Europese varkenshouderijen. Daar zit echter een groot potentieel discussiepunt binnen de Unie. Ik kan mij zo voorstellen dat verschillende landen voorstander zijn van deze benadering, omdat deze nivellering de grote verschillen verhult.

Foto: Peter Roek

Benadering gebaseerd op dieraantallen

Een geheel andere benadering is er een gebaseerd op dieraantallen. De elf belangrijkste varkenslanden binnen de EU tellen circa 125 miljoen varkens. Uitgaande van € 250 miljoen levert dat een bedrag op van € 2 per varken. In Nederland, met iets minder dan 10 procent van de Europese varkensstapel, is er dan circa € 22 miljoen te verdelen. Dat levert voor de 5.000 varkenshouders bijna € 4.500 per bedrijf op. Een dergelijke benadering zal voor veel andere landen onbespreekbaar zijn.

Europa komt niet tot eensluidend standpunt

Ik ben benieuwd of men er in Brussel uit komt. Het zou wel eens dezelfde kant kunnen opgaan als de beschamende discussie over vluchtelingenopvang. Hoe klemmend de beelden ook zijn, Europa kan niet tot een eensluidend standpunt komen. Bepaalde landen houden spreekwoordelijk de boot af en leggen daarmee een bom onder de voor het welslagen noodzakelijke solidariteit.

Solidariteit noodzakelijk

Uiteraard is voor steun aan de landbouw die solidariteit noodzakelijk. Als die niet wordt opgebracht, komt er niets van de grond. Of te laat. Een groter probleem is de omvang van de steun. Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, stelde dat er te weinig Europa en te weinig Unie is.

Te weinig geld

Als u het mij vraagt, is er gewoon te weinig geld. Ook met € 4.500 per varkensbedrijf komen we er niet. Het is geen Europees probleem, maar een probleem van euro’s. Men moet gewoon met meer geld over de brug komen. Daar zijn tal van goede redenen voor. Voor Nederland wel 5.000.

Laatste reacties

 • Almagro

  Kortom : geen steun of toeslag of subsidie of wat dan ook. Niet voor melkveehouders of varkensboeren andere sector .
  Minder belemmeringen, minder regelterreur en een eerlijk speelveld binnen de unie. Verder : ieder z'n eigen broek ophouden, en zo niet : stoppen is ook een keuze.

 • alco1

  Zentsbeheer. Die kei harde weg zal voor velen onacceptabel zijn, maar is de enigste weg die naar Rome leidt.

 • Tiny1946

  Wat hier geschreven wordt is de juiste weg, de akker bouw kan ook wel aankloppen met de slechte prijzen, dan is het wiel helemaal van de wagen!

Of registreer je om te kunnen reageren.