Redactieblog

20 reactieslaatste update:17 okt 2016

Houd vertrouwen in de toekomst van de varkenshouderij

De varkenshouderij verandert en is daardoor toekomstbestendig. Met elektronische dierherkenning zijn varkens al door de hele keten te volgen.

Positief blijven, dat valt niet altijd mee als je een varkensbedrijf runt. Tegenvallende prijzen, dure mestafzet, strenge regelgeving. Het maakt het dagelijks werk niet gemakkelijker. Laat staan dat je dan vol vertrouwen naar de toekomst kunt kijken.

Maar toch is dit zeker de moeite waard. Mensen over de hele wereld zullen varkensvlees willen blijven eten. In Nederland is enorm veel kennis in huis, waardoor een voorsprong kan blijven bestaan in het vakkundig, duurzaam en diervriendelijk houden van varkens.

In de bijeenkomst van Topigs Norsvin enkele weken geleden werd een blik geworpen op de toekomst.

Snelle, duidelijke informatie over varkenshouderij in Nederland
Al het vlees in de winkelschappen zal over niet al te lange tijd tot op boerderijniveau getraceerd kunnen worden door DNA-herkenning. De consument kan met zijn smartphone de QR-code op de verpakking scannen en zo toegang krijgen tot bijvoorbeeld een filmpje van het bedrijf waar de varkens geboren en opgegroeid zijn. Snelle en duidelijke informatie over hoe varkens gehouden worden in ons land is goed voor het vertrouwen in de Nederlandse varkenssector.

De fokkerijdoelen zullen in de toekomst veranderen. Nu ligt de aandacht op het fokken van varkens die hoogwaardig, eiwitrijk voer zo optimaal mogelijk benutten.

Minderwaardige voedingsbron efficiënt omzetten in gezond varkensvlees
In de toekomst zal varkens houden echter meer en meer gezien gaan worden als een mooie manier om juist minderwaardige voedingsbronnen efficiënt om te zetten in gezond en lekker vlees. Dit gebeurt nu al op bedrijven die bijproducten uit de voedselindustrie voeren. Landbouwgronden waarop veevoer geteeld wordt, zullen steeds harder nodig zijn voor productie van granen voor humane consumptie. Het varken kan in de toekomst waarschijnlijk voedsel verteren wat wij zelf niet willen of kunnen eten.

Er komt meer hightech in de stal. Varkenshouders krijgen steeds meer ondersteuning van bijvoorbeeld digitale waarnemingssystemen, zodat snel ­ingegrepen kan worden als de dieren niet helemaal lekker in hun vel zitten.

Innovaties in de praktijk op Varkens Innovatiecentrum Sterksel
Op het Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel vinden we veel mooie innovaties al in de praktijk. Naast ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld mestverwerking en huisvestingssystemen is er ook veel aandacht voor gezondheidsmanagement.

Aandacht voor een goede scheiding van leeftijdsgroepen, contactstructuren, hygiënisch werken en de juiste zorg voor de dieren kunnen grote stappen opleveren op het gebied van diergezondheid. Je zou zeggen dat dit voor een bedrijf als het VIC bijna onmogelijk is; het bedrijf ontvangt 10.000 ­bezoekers per jaar en is continu bezig met proeven op gebied van voeding en huisvesting.

Kom naar open dagen VIC Sterksel op 19 en 20 juni
Hoe het dan toch gelukt is om PRRS-negatief te worden laten we zien op de open dagen op 19 en 20 juni. Dan kunt u het bedrijf en de projecten die lopen zelf bekijken en luisteren naar praktische seminars. De opgedane kennis en nieuwe ideeën zullen vast een positieve bijdrage leveren aan het vertrouwen in de toekomst van uw bedrijf.

Laatste reacties

 • w v gemert


  Weer iemand die uit de ruif van de varkenshouder een dikke boterham eet. Mee lullen en niets betalen, kijk eerst is in je toko, zorg voor eens voor een lagere rekening/ kosten i.p.v.aan de zijkant allerlei kreten de lucht in slingeren die de kosten verhogen, u weet blijkbaar niet hoe de vlag er bij staat in de varkenshouderij. Tien jaar geleden was dit ook aan de orde en afgewezen i.v.m. de kosten, de sector bepaalt zelf wel wat er moet gebeuren :de boer aan het roer.

  Voor dit soort simpele kretelogie op deze site heb ik geen advies nodig  van een bijklussende dierenarts .

 • TinekevanGisteren

  U weet helemaal niet hoe dik mijn boterham is die ik eet!
  En mijns inziens bestaat de varkensector niet alleen uit varkenshouders zelf, de sector kan niet bestaan zonder dierenartsen, fokkerijorganisaties, voerleveranciers etc.
  Ik denk dat we met zijn allen de sector vormen en dus allemaal het zelfde belang hebben, namelijk een gezonde varkenshouderij.

 • Hogman1

  Dierenartsen,fokkerijorganisaties en voerleveranciers kunnen niet bestaan zonder varkenshouders.
  Zijn dezelfde woorden maar dan in de juiste volgorde.
  Beetje onderdanigheid bekt gewoon wat beter.
  Iets wat ze in dat Sterksel ook uit het oog waren verloren.
  Vandaar dat ze nou lopen te bedelen om aandacht en smeken om geld.
  Dat U zich daar als veearts toe laat verleiden begrijp ik niet helemaal.

 • jbb


  Veel mensen rondom beseffen nog niet eens dat de sector virtueel failliet is.Ze zullen het pas beseffen als de stekker op veel bedrijven eruit gaat , ze kunnen dan de openstaande posities niet meer innen, iets wat het komende jaar veel zal gebeuren.

 • joostslingenbergh

  Leuk high tech, vast ook leuk prijsje! hallo rabo!

 • massy


  De varkenshouderij is wel gezond alleen financieel niet maar dat schijnen dierenartsen',VOERLEVERANCIERS ,en allerlei andere organisaties niet zo te intreseren want daar praat je toch niet over laat die varkenshouders maar hard werken wij sturen de rekening wel. ze hebben 1 geluk dat wij dat nog niet kunnen anders hadden ze niet te (fr)eten. Als dit niet gaat veranderen gaat er nog heel wat kapot.

 • w v gemert


  Tineke van Gisteren, u praat en schrijft over de varkenshouderij omdat u in deze sector werkt, maar nu graag even andersom ik kom in uw keuken kijken. Ik als varkenshouder zou hetzelfde met uw praktijk willen doen als u bij ons . Ik kan dan in uw boekhouding zien wat uw marges zijn op b.v. medicijnen ,wat voor een uurloon u rekent enz. gegarandeerd dat ik daar van achter over sla. Dan heb ik het nog niet over die studiebijeenkomsten die gefinancieerd worden door de farmaceutische industrie meestal in verweg. U levert gewoon een dienst en de varkenshouder betaalt daarvoor , ik schat in dat u ook voorstander bent van  het prodomi kraamhok , goed voor je imago en de rest is voor de varkenshouder. Zolang ik niet op dezelfde manier in uw keuken kan zoals u in onze keuken kijkt dan moet u niet schrijven wij vormen met zijn allen de sector, dat gevoel heb ik helemaal niet.

 • boerkebrabant

  ja, tieneke, iedereen verdiend die bij ons afdraaid, behalve wij zelf. dit is voor het merendeel te danken aan bemoeinis van bovenaf, exstra regels tov het buitenland, geen vergunningen af geven voor grootschallige mestverwerking, enkel en alleen om ons uit te mergelen, tot we er het loodje bij leggen, het word tijd voor een gelijk speelveld in europa, dan zal er de toekomst best al wat mooier uit gaan zien, als ik dierenarts was zou ik jullie marge aan passen aan de marge van de afnemer. ik denk dat de circo-mico enting dan geen 1.,60 euro maar 1 euro gaat kosten, kijk en daar hebben wij tenminsten wat aan

 • franna

  In rusland wordt nu een netto winst per vlv gemaakt van 125 dollar. Binnen 2 jaar worden hier 400.000 zeugen uitgebreidt. Rusland wil nu zelfvoorzienend worden plus export naar Azie.
  America en canada hebben dit vorig jaar meegemaakt, en ook dit jaar verdienen ze weer veel geld.
  Het kennis niveau ligt zeer hoog in noord america. Wij gaan dit niet bijhouden in nederland.
  Klein voorbeeld, ben vorige maand in noord canada geweest. alles in boxen. 60cm breed 2.00m lang vlv op 0,7 m2. spenen dik door de 30 biggen met groei cijfers en v.c. in de vlv houderij, daar likken wij onze vingers bij af. Alles hooggezondheid. Gemiddeld bedrijf daar 800 zeugen plus vlv gedaan door 4 man personeel.
  Allemaal eigen grond waar soya tarwe en gerst op verbouwd wordt. Mevrouw van gisteren vergeet het met je mooie reklame stunt hier in boerderij. Wij gaan hier failliet en daar gloreert de varkenshouderij.

 • brabantsduitserke

  nou is tineke weer aan de beurt. ik zie haar reactie graag tegemoet.
  als het nu stil blijft zullen we maar zeggen wie zwijgt stemt toe, maar misschien reaggeert ze nog. 

 • alco1

  Als buitenstaander heb ik het artikel uit nieuwsgierigheid ook maar even gelezen:
  Ik vind het zelfs een positief geheel en een soort hart onder de riem voor de varkenshouderij. Dat er zo gereageerd wordt is voor mij een (uitroep) teken, hoe het er financieel bijstaat in deze sector. Ik hoop van ganser hart dat er een ommekeer komt, voor deze hard werkende sector. Maar het moet zeker ook gezegd worden dat de manier waarop van Gisteren bejegend wordt over de scheef gaat. Spui dat maar op de anti's van de PvdD e.d.

 • TinekevanGisteren

  Natuurlijk wil ik een reactie geven, dat is wel zo netjes.
  De bedoeling van mijn column was om ondanks dat het voor varkenshouders zo'n enorm moeilijke tijden zijn toch een positieve kijk te laten zien naar wat de toekomst zou kunnen brengen. Al begrijp ik dat dit verkeerd kan vallen!
  Ik vind ook dat in Nederland de varkenshouderij door strenge regelgeving aan alle kanten beperkt wordt, maar niet iedereen is bereid of in staat om een bedrijf te beginnen in het buitenland.
  Ondanks de grote buitenlandse concurentie willen veel mensen hier proberen toch een mooi bedrijf te blijven runnen, ook in de toekomst!
  Zonder varkenshouders is er geen bestaan voor dierenartsen, voerleveranciers etc, dat klopt natuurlijk. Als varkenshouders financieel steeds een stap terug moeten zetten, zal dit voor bedrijven die afhankelijk zijn van varkensbedrijven ook zo gelden, anders houden deze het ook niet vol... Dus naast een positieve kijk zijn er zeker ook zorgen!

 • w v gemert


  Ik blijf erbij dat uw verhaal voor het grootste deel bestaat uit het napraten van andere zgn.hoogvliegers uit de sector. Als u hier een verhaal wilt plaatsen dat kan altijd, we leven in een vrij land en dat geld natuurlijk ook voor de reacties en als u mijn dierenarts zou dan zou ik u over deze publicatie zeer stevig op aanspreken en zeggen: zo niet nog een keer anders nemen we afscheid.

 • VIC Sterksel


  Met enige regelmaat kijk ik naar blogs en verbaas met telkens weer hoe negatief de reacties van laat ik ze noemen de vaste groep reageerders zijn. Ik vraag me af wat beoogd wordt met de negatieve reacties. Want volgens mij lost 'negativiteit' voor niemand - dus ook de varkenshouders - welk probleem dan ook op. Tijdens de Open Innovatie Dagen d.d. 19 en 20 juni doet het team VIC Sterksel samen met bedrijven en een aantal van uw collega varkenshouders haar stinkende best om nieuwe kennis 'panklaar' te delen met zo veel mogelijk varkenshouders. Overigens is al deze nieuwe kennis ontwikkelt samen met bedrijven en varkenshouders (mede) in opdracht van de varkenssector. Ik verwacht dan ook niet anders dan dat u zelf een kijkje komt nemen alvorens uw kritische reactie via dit medium te spuien. O ja, Tineke en vele anderen met een groot en positief hart voor de varkenshouderij zullen ook zeker aanwezig zijn. Tot dan!

 • joannes

  info@varkensinnovatiecentrum.nl ; Wanneer je ¨stinkende best¨ doen een garantie gaf op een recht van bestaan -en bijbehorende beloning-  zou niemand klagen! Maar zo werkt het helaas  niet! 

 • w v gemert


  info @varkensinnovatiecentrum u kan de reacties negatief noemen bij mij komen ze over als realistisch zo van de keuken tafel en met uw reactie blijft u reageren vanuit een houding die bij iemand past die vanuit  een ivoren toren met een dik betaalde baan weet wat de varkenshouder moet doen, en oja betalen voor kostprijsverhogend onderzoek en jawel uitgevoerd door Sterksel . U miskent de nieuwe situatie in de varkenshouderij en blijft stomzinnig vast houden aan oude modellen u bent met uw organisatie toe aan innovatie i.p.v. de primaire varkenssector. Ik wens je veel succes met Tineke van Gisteren, het zal zeker geld in het laatje bezorgen zodat je verder kan zonder de varkensboeren, bij deze veel succes samen.

 • VIC Sterksel

  Willy,

  Betekent dit dat je mijn uitnodiging voor een bezoek aan de Open Innovatie Dagen in Sterksel aanneemt? Kun je met eigen ogen zien dat ook jouw innovatiecentrum zich blijft aanpassen ten behoeve van de toekomst van ons aller sector. Wij zijn ons ter dege van bewust dat wij alleen daaraan ons bestaansrecht ontlenen.

 • boerkebrabant

  ga maar eens onderzoeken hoe in heel europa de zelfde regels kunnen komen. in welke landen het strenger moet, in welke landen het wat soepeler kan. zet er dan ook even per land de verschillen in euro,s erbij, en bied dat aan dijksma aan, daar heeb we echt wat aan!

 • w v gemert


  info@ varkensinnovatie centrum.nl, mijn inovatie centrum zoals je schrijft, echte misleiding,taal gebruik voor de bune. Ik ben vaak genoeg op Sterksel geweest ik heb er mijn buik vol van, ik zal er niet komen. Eerst goed lezen voordat je reageerd,ik nog niet eens de suggestie gewekt dat ik zou komen, maar ja luisteren naar een varkensboer is natuur voor een wetenschapper moeilijk, het niveau veschil staat dat in de weg. (ivoren toren) 

 • VIC Sterksel


  Willy, Volgens mij staat de ivoren toren in Helvoirt. Mocht je me daar uit willen nodigen voor een gesprek dan zal ik deze zeker niet afslaan. Han

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.