Boerenblog

19 reacties

Dubbele winst

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan, melkveehouders willen maar mogen niet vooruit, veel varkenshouders willen graag stoppen, maar kunnen dit niet zonder fatsoenlijke sanering. Pak de koe bij de horens en ga het varkentje nu eens wassen, want 1+1=3.

De melkveehouderij krijgt nog een maand tijd van de staatssecretaris, maar komt er niet uit. Gevolg is dat Dijksma drastisch in gaat grijpen middels een nieuwe quotering. De stallen bruisen de grond uit, alle aangehouden jongvee van de laatste jaren komt nu in productie. Daar komen vee importen en het langer aanhouden van koeien bij. Stoppers hebben geen haast, de grondprijzenbubbel is groter dan die van de woningmarkt ooit geweest is. Het is vergelijkbaar met de vele dreigingen in de eerste helft van de jaren tachtig en de daarmee gepaard gaande groeistuipen.

Marges verdampt

De varkenshouderij krijgt een flinke tik mee aan hun kostenkant. Mestafzet verloopt uiterst moeizaam en tegen prijzen die tot 50 procent hoger liggen dan vorig jaar. Zowel biggen als varkens brengen €13 tot €16 minder op dan de eerste helft 2014. Onze naaste buur en belangrijkste afnemer Duitsland wordt ondertussen onze belangrijkste concurrent vanwege aanzienlijk betere marges. Veel Nederlandse varkenshouders willen graag stoppen, maar krijgen dit financieel bij lange na niet rond gerekend.

Gedrocht

Melkveehouders kopen inmiddels eerste varkensrechten op. NVV- en LTO-bestuurders hebben de stelling betrokken dat ze geen fosfaatrechten willen en dat iedere sector zijn eigen boontjes maar moet doppen. Het valt inderdaad niet te verwachten dat varkensrechten vanzelf koerechten worden, ze komen terug op de markt voor varkenshouders. Ook een fosfaatrechtenstelsel is een gedrocht en de varkenshouderij wil en kan zijn productieruimte niet voor een appel en een ei weggeven.

Masterplan

Alle feiten overziend lijkt het mij echter ook niet moeilijk om tot een win-win-situatie te komen. Binnen een gedegen masterplan levert de varkenshouderij ruimte in ten gunste van de melkveehouderij. Een producentenplatform werkt het plan uit en samen met de uitvoering wordt er hooguit een half jaar voor uitgetrokken. Na deze periode is alles terug bij het oude en zijn de sectorale plafonds verkaveld. Uitgangspunt is dat vrijwillige stoppers warm gesaneerd worden en dat vrijwillige groeiers dit betalen.

Berekening

Dat klinkt allemaal te simpel voor woorden, daarom gooi ik er een even simpele berekening tegen aan. Toen de varkenssector nog geld verdiende werden er zeugenrechten verkocht voor 3.000 tot 3.500 gulden, zeg vandaag €1.500. Het fosfaatforfait van 2 zeugen staat globaal gelijk aan die van 1 melkkoe. Een investering van €3.000 voor een extra melkkoe is een schijntje. Melkquotum bracht tot het bekend worden van zijn einde vlot boven de euro per liter op, op zijn top zelfs het dubbele.

Groeistuipengeld

Per extra koe werd 10.000 euro betaald. Nu de quotering ten einde is, wordt dit geld uitgegeven aan grond. De luchtbel per hectare is vlot € 20.000 en dat komt per koe op hetzelfde neer. Al wordt de druk van quotum via grond naar fosfaatrechten verlegd, het groeistuipengeld zal rollen. De simpele reden is dat boeren een fooi voor privé onttrekken en het surplus volledig richting bedrijfsgroei stuwen. Varkenshouders kennen dit ook, al is het surplus nog maar voor enkelen weggelegd.

Concurrentie hevig

We leven in een overbevolkt land met zijn charmes en zijn beperkingen. Dat mest nog eens geld opbrengt, horen we al meer dan 30 jaar, voorlopig wordt er langjarig ingetekend voor €20 per ton. Onze naaste concurrent kent deze kosten nauwelijks, daarnaast weten zij hun varkens veel slimmer dan ons te vermarkten. Waar Duitse producenten zelf de promotie van Tierwohl doen, besteden wij dit uit aan Wakker Dier en Dierenbescherming. Weer een verschil van €4 tot €5 marge per varken.

Welvarend

Je kunt vele beren op de weg vinden, maar waar een wil is, is een weg. Ik gun de melkveehouders het allerbeste, ze hebben het politieke tij mee en hun fabrieken hebben sterke merken en markten in handen. Dat kun je van de marktleider (-lijder) in de varkenshouderij helaas niet zeggen. Een vrijwillige warme sanering en vervolgens een kleinere maar sterkere sector biedt kansen. Kansen om het roer echt om te gooien en uit te groeien naar een welvarende varkenshouderijsector Nederland.

 

bron: www.farmfocus.nl

Laatste reacties

 • frankrooi


  Misschien moeten we als melkveehouderij ook al gaan saneren naar kleiner.......net als de melkprijs.

 • rij56

  alles omrekenen naar grondgebonden en niet grondgebonden fosfaatrechten, de niet grondgebonden fosfaatrechten verhandelbaar maken, kunnen de varkenhouders die willen stoppen de gegroeide en groeiende melkveehouderijbedrijven helpen overeind teblijven (zet je de melkveehouderij niet op slot)

 • eenvoudige boer


  Dubbele winst voor de melkveehouderij die kan uitbreiden en een warme sanering voor de stoppende varkenshouder. Maar het voordeel van een kleinere varkenshouderij in Ned. kan ik niet bedenken. Het mestprobleem wordt in ieder geval niet kleiner en als de varkensrechten duurder zouden worden, wordt uitbreiden van je bedrijf helemaal moeilijk.

 • John*

  ik zie t ook niet zitten, laat de economie zijn werk maar doen. In de denemarken zijn de boeren enkele jaren ook met beide voeten weer op de grond gezet dat gaat hier ook gebeuren. Juist nu de mestafzet duurder wordt gaat er lukken wat de afgelopen 20 jaar niet gelukt en dat is gedegen mestverwerking en opwaardering van de grond krijgen.

 • schoenmakers1

  als de politiek zich ergens mee gaat bemoeien gaat het altijd verkeerd, alles afschaffen en laat de markt zijn werk doen, lost alles vanzelf op, hoe makkelijk kan het zijn, maar dan heeft de politiek niet de macht om de vriendjes te helpen en bevoordelen, en dit willen ze waarschijnlijk niet

 • leftturn

  jammer dat de schrijver ruimte gebruikt voor plannen die prima passen voor zijn eigen bedrijfsvoering. maar niet voor een groot deel van de rest van de sector.
  als dit doorgaat zijn ontwikkelingen in de varkenshouderij in de toekomst onbetaalbaar, maar de schrijver stelt meermaals dat zijn eigen bedrijf toch al af is. de varkenshouderij is niet gebaat bij hogere rechtenprijzen. als dit nl. je pensioen moet zijn, heb je de verkeerde afslag genomen. lage rechtenprijzen zullen zorgen voor een gezonde sector met een lagere kostprijs. vergeet niet dat de regels 2013 gepaard zijn gegaan met kleine of grote uitbreidingen waarbij er tussen de 100 en 200 euro betaald is voor rechten. dit is nu net wat de sector niet op kan brengen.
  het zou, in mijn ogen, de schrijver sieren om los van eigenbelang te blijven kijken naar ontwikkelingen. ik vraag me ook af wat Boerderij hiermee beoogd.
  alle vorige opkoopregelingen hebben blijkbaar niet geleid tot een gezonde sector. toch weer hetzelfde medicijn proberen. als we zo doorgaan mag de laatste varkensboer het licht uitdoen.

 • Johnny Hogenkamp

  Beste @leftturn, ik kan nog een flink aantal varkensrechten voor ons bedrijf gebruiken, zeker ook i.v.m. noodzakelijke aanpassingen bedrijf. Ik voel me nog jong, onze oudste dochter werkt regelmatig mee, maar sluit de ogen ook niet voor de realiteit. Ik pleit juist <span style='text-decoration: underline;'>niet</span> voor vermenging van dierrechten, de enige reden van de huidige prijsstijging varkensrechten is zoals genoemd de opkoop door melkveehouders die hierop anticiperen. Dat lijkt mij onwenselijk, dan veel liever een geregisseerde korte interventie en daarna weer het schot ertussen.

 • porky 1


  johnny ik kan me best vinden in je plan als degene die willen de kans krijgen om op een nette manier te stoppen( en niet zoals nu gedwongen worden door de bank en met restschuld)en hierna de blijvers ook weer verder kunnen dan is het zeker een iedee om eens verder uit te werken want wat lto en nvv willen betekend dat er gewoon een ijs koude sanering in de varkenshouderij plaats gaat vinden terwijl we nu door de kapitaal krachtigere rundveehouders onszelf kunnen laten uitkopen ik zeg aan de slag met dit plan belangen behartigers

 • w v gemert


  Johnny, ik heb het bericht van NVV-LTO nog eens nagelezen en daar staat dat men vooralsnog geen voorstander is van fosfaat rechten. Niemand weet hoe en wat er uit de hoge hoed van Dijksma komt en tot die tijd is het onmogelijk m.i. om voor of tegen te zijn. In onze sector hebben ze al eens 10% gestolen zonder vergoeding,misschien nu buurt aan een ander. De sector lijkt mij goed wakker en ik ga ervan uit dat de ontwikkelingen strak gevolgd worden. Er zijn vele opties en die jij beschreven hebt behoort daar zeker bij. 

 • leftturn

  hoe we het ook benoemen, opkoopregelingen of hoe we het ook noemen leiden tot kostprijsverhogingen voor de blijvers. en hebben nog nimmer een positief effect gehad.
  als we de markt niet zijn werk laten doen, zal de winst karig blijven. en de markt is een wereldmarkt, daar zal deze druppel op een gloeiende plaat blijven. en de blijvers branden zich wel aan deze plaat.
  ook zal bij verkoop aan rundvee de mestmarkt overvol blijven.
  ik zie voor varkens- en kippensector geen voordelen. onze rechten zijn erop gebleven vanwege de derogatie van de rundveesector en de volgende stap is dat deze sector ons nog verder beperkt. nu gun ik elke sector zijn mogelijkheden, maar niet ten koste van een ander. 

 • En

  Leftturn, je hebt helemaal gelijk; omzetting van varkensfosfaat naar rundveefosfaat geeft een verdubbeling van kuubs geproduceerde mest. Deze is ook nog eens veel lastiger te verwerken, milieubelasting neemt ook nog eens toe door de slechtere werkingscoefficient (60 - 80). Dus idd een nog veel moeilijkere mestmarkt. Laat de boel maar gewoon uitzieken, dit is voor de blijvers het beste, ik denk uiteindelijk voor de koeiensector zelf ook.
  Als ik als varkensboer zou willen stoppen verkocht ik de rechten nu aan speculanten, die hebben de prijs inmiddels al flink opgedreven, probleem opgelost.

 • brabantsduitserke

  johnny denkt er teminste overna problemen op te lossen ik vindt het nog niet zo slecht bedacht.

 • En

  Ha, ha bang voor concurrentie van nederlandse biggen brabantsduitserke? De meeste problemen lossen zichzelf op, de markt laat zich toch niet sturen. 

 • Tearpoal

  De markt gaat in deze niet z'n werk doen. Als je ziet wat er bij voerleveranciers aan voerschuld afgeboekt wordt en bij de varkenshandel aan dierschuld. dan blijft 
  het rendementsprobleem voorlopig nog wel even bestaan.

 • kalkar

  Tearpoal, ik heb het al eens eerder gevraagd zonder van jou een antwoord te krijgen. Nogmaals, wordt eens wat duidelijker over afboeken van voerschulden, kan het mij niet voorstellen.

 • Jonas Brabant


  De jaarrekening 2014 van Forfarmers is zo op internet te googelen. Pag. 101: voorziening dubieuze debiteuren: 20 miljoen, afgeboekt: 10 miljoen.

   

 • Tearpoal

  Kalkar, ga ook eens bij Remie in Uden te rade. 

 • Vhouder

  varkens en pluimvee rechten ongemoeid laten en de oplossing zoeken in de rundvee hoek zo zou je alle rundvee fosfaat kunnen gebruiken om inwisselbaar te maken voor melkvee dan is er een beperktte ruimte voor groei in aantal koeien en komt er niet meer runveemest. tevens komt er dan minder vleesvee wat allang een moeilijke tak is en minder vleeskalveren waar de laatste jaren toch al grote problemen zijn met langdurige leegstand. Minder vleeskalveren geeft minder of mischien zelfs geen import meer van nuchterrekalveren uit verre oosteuropese bestemmingen wat weer minder risico op ziektte insleep geeft voor wie zou dit slecht zijn? En verkoop van je fosfaat rechten is natuurlijk vrijwillig dus als je niet wil heb je er ook geen last van.

 • John*

  de goodwilll is uit de sectoren. geen luchtgeld meer voor rechten. de balans tussen kostprijs en opbrengstprijs bepaald de toekomst van het bedrijf.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.