Commentaar

2023 x bekeken 4 reacties

POV wil regie over aanbod varkens en biggen

Marktmacht is het speerpunt van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV). Dat is begrijpelijk, maar het afbreukrisico is groot.

Op verzoek van varkenshouders is vorig jaar de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) opgericht. Samenwerking in de sector moet via deze organisatie gestalte krijgen. Na een periode van groot enthousiasme en ledenwerving komt het nu aan op concrete invulling en uitvoering van de plannen.

Sturing vanaf het boerenerf door concepten en aanbodbeperking
Marktmacht is het speerpunt. Dat bleek half maart, toen de eerste ledenvergadering plaatsvond. Basis voor het organiseren van meer marktmacht wordt een nieuw te bouwen database met daarin zo veel mogelijk gegevens van varkenshouders. De database moet op termijn inzicht geven in productievolumes van vleesvarkens en biggen. Sturing zou de volgende stap kunnen zijn. De wens om meer regie te voeren als het om aanbod gaat is begrijpelijk. Al jaren is het vechten om alle varkens geplaatst en geslacht te krijgen. Dat geeft forse prijsdruk. Sturing vanaf het boerenerf middels concepten en aanbodbeperking kan helpen daaraan iets te doen.

Belgische belangenbehartigers strijden al jaren voor aanbodbeheersing
Tegelijkertijd is het afbreukrisico van dit POV-voornemen groot. Zo wordt in België door de belangenbehartigers al jarenlang gestreden voor aanbodbeheersing, bijvoorbeeld met lagere slachtgewichten. Zonder succes. Luc van Dommelen trad mede daarom terug als vice-voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat. In een afscheidsinterview (zie Boerderij/editie Varkenshouderij, pag. V11) concludeert hij dat met 1 procent van de wereldproductie en 4 procent van de EU-productie, Belgische varkenshouders hun lot niet in eigen hand hebben. Hij ziet politiek ingrijpen als de enige manier om iets aan de prijsvorming te doen.

Opvallend initiatief van Nederlandse varkenshandelaren: vraaggericht produceren
Interessant is het initiatief van enkele Nederlandse handelaren om met een nieuwe biggennotering met variabele toeslag meer vraaggericht te produceren. Het plan van varkenshouder Johnny Hogenkamp voor een warme sanering heeft alles te maken met het vinden van een betere balans tussen vraag en aanbod. Het onderwerp marktmacht zal de komende jaren zeker hoog op de agenda blijven staan.

Laatste reacties

 • spits761


  marktmacht daar draait het inderdaad om!!Het is iedere keer zeer frustrerend te zien hoe de varkenshouder iedere keer maar moet zien hoeveel hij TOEGEEFT op een vleesvarken of big.Het kan niet zo zijn dat iedereen iets verdient en degenen die zich daar iedere dag weer voor uitsloven om het werk gedaan te krijgen het verlies maar moeten nemen.Laten we eerlijk zijn firma's als schippers bladel,familie schuttert,tonnies in duitsland.Mensen die miljoenen verdient hebben over de rug van varkenshouders.Dat zakkenvullen moet maar eens afgelopen zijn!!Helaas zit dit fenomeen door heel de samenleving,kijk bijv naar de discussie rond abn amro.....

 • alco1

  Het is een ikke ike maatschappij geworden, vooral aangezwengelt door mensen die overal commentaar op hebben, maar zelf niets presteren. Dan krijg je vanzelf het klimaat van: Bekijk het maar: Ik zorg wel voor mijzelf.

 • joannes

  De oude coöperatie gedachte in een nieuwe jas! Controle op productie! Alsof dit haalbaar is? Alle Politiek en speciaal de EUregelingen zijn geënt op vrij handels verkeer en vergroting van welvaart door middel van productivitiets verbetering in de EU. Een productie beperking in het hoog productieve NL speelt dus regel recht alle andere EU landen in de kaart! Uit eea blijkt maar weer dat de NL regelgeving uiterst effectief werkt met dmv regelgeving de kostprijs te verhogen tengunste van die andere EU landen. De pijn wordt nu vertaald in samenwerking in beperking van Productie, precies wat men Politiek in NL nastreeft! 

 • Joseph,de man


  Laat ze maar eens beginnen met het leveren van behoorlijk en betrouwbaar varkensvlees en niet die waterbommen die ze nu leveren,totaal smaakloos en vooral schaamteloos,

Of registreer je om te kunnen reageren.