Boerenblog

26 reacties

Met minder varkens is sector beter af

Bent u ook voor een vrijwillige opkoopregeling van varkens? Met minder varkens lijkt de sector beter af. Veel varkenshouders zijn vóór.

Nederlandse varkenshouders zijn beter af met een kleinere varkensstapel, ik heb dat meermaals geopperd en het heeft veel losgemaakt. Aanvankelijk kwam er enige weerstand, vooral van collega's die het interpreteerden als een kleinere varkensstapel per bedrijf in plaats van de voorgestelde vrijwillige opkoopregeling.

Overleg over minder varkens

Van het bedrijfsleven kwam weinig weerstand, banken en voerleveranciers kwamen zelfs met het idee om een breder overleg te organiseren. De reden is dat een groot deel van de bedrijven onder water staat. Banken en voerleveranciers hebben er hun gelden uitstaan. Wie vandaag een courant bedrijf om welke reden dan ook moet verkopen, strandt uit hun ervaring op hooguit € 1.200 per zeug all-in. Bedrijven die voldoende inkomen genieten, hebben overigens geen last van het onder water staan zolang verkoop niet aan de orde is. Andersom geldt trouwens hetzelfde, aan superdure arealen grond heb je weinig zolang je niet verkoopt.

Driekwart varkenshouders vóór opkoopregeling varkens

Van de staatssecretaris kreeg ik een keurige brief waarin zij diplomatiek verwees naar de lagere overheden. Van de provincie Overijssel kwam een uitnodiging, binnen een breed kader werd gezonde plattelandsontwikkeling gekoesterd en ideeën werden geopperd. In Overijssel speelt imago gelukkig geen rol, dat is gewoon goed en dat is natuurlijk positief discussiëren. Wel ziet de provincie leegstand van agrarische gebouwen en daarmee verpaupering van het platteland als een komend probleem, dat om een oplossing vraagt.
Op de grens van Brabant en Limburg mocht ik de discussie aangaan met 130 collega-varkenshouders, een kwart was tegen, driekwart ziet voordelen in een kleinere Nederlandse varkensstapel. Aan de kostenkant wordt vooral de mestmarkt genoemd.

Meer spreiding locaties beter voor diergezondheid

Een betere spreiding van locaties zal ook de diergezondheid ten goede komen, we staan ten opzichte van andere landen fors op achterstand met het aandeel bedrijven dat vrij is van belangrijke ziektekiemen. Een hogere opbrengst voor de varkens wordt verschillend ervaren, gezondheid draagt er zeker aan bij.

Meer lucratieve afzetkansen bij kleinere varkensstapel

Duidelijk is ook dat het aandeel varkens voor lucratieve conceptmarkten stijgt bij een kleinere varkensstapel. Daarnaast ervaart iedereen dat we het op de bulkmarkt steeds moeilijker krijgen met een kostprijs die nu al 19 cent per kilo hoger ligt dan in overig Europa.
Let wel, de beste 20 procent bedrijven redt zich hiermee nog steeds goed, zij zien vaak meer heil in een koude sanering zoals die vandaag al lang ingezet is. Kapitaalkrachtige varkenshouders die momenteel bedrijven voor een appel en een ei opkopen, zien hun financiering per dierplaats zelfs dalen. De sterkste wint is hun credo, de wet van de jungle.

Laatste reacties

 • John*

  die 1200 euro per zeug all in, klinkt leuk maar er moet nog wel geinvesteerd worden en meestal is de productie op deze bedrijven nog niet op peil waardoor er nog opstartverliezen zijn. uiteindelijk zal je toch weer uitkomen bij een gemiddeld geinvesteerd vermogen van rond de 1500 tot 1800 euro.

  Als ik de laatste alinea zo lees lijkt mij het plan al kansloos. De bedrijven die kapitaal krachtig zijn en waar het geld zit voor een opkoop wachten liever op een koude sanering. Daarnaast is er een grote groep die prima kan leven van de varkenshouderij maar geen reserves hebben om op te kopen. Bij executie waardes van 1200 euro per zeugenplaats en financieringen van 1500 euro per zeugenplaats zie ik hier geen ruimte.

  Voor de bedrijven die onderwater staan en niet meer aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen zie ik eigenlijk geen andere oplossing dan de samenwerking op te zoeken in de keten. Ondertussen het bedrijf rustig afbouwen en zorgen dat je kan blijven wonen. Als varkenssector zouden we ons hier hard voor moeten maken en lossen we meer mee op dan met een zak geld die waarschijnlijk rechtstreeks naar de bank en voerleverancier gaat.


 • leftturn

  ik zie er ook geheel niks in. we hebben geen enkele vorm van garantie dat we ook maar een halve cent extra beuren. we kunnen niet eens kooieieren uit oekraine tegenhouden. 
  bedrijven die onder water staan,  gaan vroeg of laat het niet redden. de schoenenreus redt het ook niet, dan gaan we toch ook geen schoenenzaken opkopen en saneren.
  dan kun je beter snel stoppen, kun je in loondienst nog jaren pensioen opbouwen. je komt niet snel een gestopte varkenshouder tegen die terug zou willen.
  geen overheidsgeld of sectorgeld in dit onzalig plan.

 • wimschaap


  met leftturn eens als je te gek gedaan hebt moet je ook reeel zijn als het niet gaat net als elk ander zelfstandiger

 • w v gemert


  Oude wijn in nieuwe zakken. De marge verdeling is de laatste 20 jaar scheef gegroeid en dan vooral ten koste van de varkenshouder dat heeft nauwelijks met aantallen dieren te maken. Trek gezamelijk op met de POV om de scheefgroei in de marge verdeling te herstellen i.p.v. eindeloze geklets over verdere krimp van de varkens. Voor opkoop regelingen moet je op de knieen bij de overheid en weet je dat je op een andere plek in de hoek wordt gezet.(kost ook veel geld) Tot slot de varkenshouders die ik gesproken heb vinden het plan niets.

 • Burnetti

  Beste Johnny, nogmaals mijn complimenten voor je visie en moed. Out of the box is welkom. Je zult nooit iedereen achter je krijgen maar dat geldt voor elke visie.
  Op deze manier zie ik mega helemaal zitten. Minder maar grote bedrijven met een hoge kwaliteit. Goed voor gezondheid van dier en mens en de portemonnaie van de boer. Je ziet grote verbeteringen voor je op een kansrijke weg. Benieuwd wat het brengt. Morgen stemmen.
  Succes B.

 • j.verstraten1


   van gemert, prima organisatie  de POV maar als je verwacht dat je daarmee de margeverdeling gaat veranderen dan koester je valse verwachtingen.

 • j.verstraten1

  Daarnaast heb ik mijn vraagtekens of het effect van een betere spreiding wel op zal treden. Heeft van Aartsen ook eens geprobeerd. Varkensdichte gebieden, waar de helft van de nederlandse varkens zich bevind zullen varkensdicht blijven, óók met een opkoopregeling. Sterker nog, ik verwacht dat je een verdere verschuiving naar deze  gebieden stimuleert.

 • j.verstraten1

  En wie gaat die opkoopregeling eigenlijk betalen?

 • j.verstraten1

  De maatschappelijke weerstand spitst zich toe op locaties, en die ontwikkeling wil het plan ( tot aan een maximum per locatiee) niet frustreren. Maw de opkoopregeling die er was heeft ook niet echt bijgedragen aan meer maatschappelijk draagvlak.Individuele bedrijven die groeien zorgen vooral voor discussie en onrust. Door een krimp zal er wel minder mest verwerkt hoeven te worden, dat  helpt wel voor maarschappelijk draagvlak en tegelijkertijd zal daardoor in de overschotsgebieden de kosten van mestafzet niet dalen.

 • j.verstraten1

  Dan blijft kansen voor afzet nog over. Lucratieve marktconcepten bewijzen zichzelf, los van de bulkmarkt, misschien zelfs juist vanwege het imago van die bulk. En of de bulkmarkt betere prijzen binnenhaalt door een krimp in NL betwijfel ik.
  Ik vrees en voorspel dat het toch een koude sanering wordt.

 • zeugenhouderij!!

  Doe jij dan ook mee hogenkamp?

 • LUCTOR


  <em>Er is al een koude sanering gaande. Akkerbouwers zijn meer bereid om rundvee mest te ontvangen waar het overschot de komende jaren van zal toe nemen. Met een stabiele tot een wat hoger noterende melkmarkt zal deze sector de kostprijs van de varkenshouder met te weinig of geen grond laten doen toenemen. Het is nu nog te vroeg om te voorspellen hoe de mestmarkt hier mee omgaat maar een verdubbeling van de mest afzet kosten lijkt een reële  ontwikkeling. De melkvee sector zal de koude sanering onder de varkenshouders doen versnellen.</em>

 • Tearpoal

  Johnny, de 20% betere varkenshouders halen hun susses uit de handel. Scherp voer inkopen, een beste prijs ontvangen voor de varkens. Dit lukt het beste bij een grote bedrijfsomvang. De leveranciers en afnemers vinden dit prima, ze halen immers extra marge bij de varkenshouder die al onder water staat. Wanneer de varkenshouder die onderwater staat ermee stopt, krijgen de betere varkenshouders een probleem. Ik verwacht dat de koude sanering dit binnen enkele jaren duidelijk maakt.

 • John*

  na een acute sanering van 10% raken de slachterijen en voerfabrieken ook 10% onderbezet wat kosten meebrengt. daarbij zullen de nederlandse slachterijen nog een grotere tik te verwerken krijgen.

 • John*

  de beste oplossing is om vion snel ter ziele te laten gaan. dan krijgen we weer een concurrende slachterij sector in onze keten.

 • steenbok1


  John, dit slaat alles, dit sd de domste opmerking die hier geschreven is.

 • Biggemans


  Wel weer een prachtige foto toegevoegd !

 • LUCTOR


  @John #14 Het zit hem niet in de slachterijen of voerfabrieken. Hoe veel zijn er nog in NL anno 2015? Het feit is dat Nederland een te duur produktieland is om op de wereldmarkt te concurren met vion zal ook de nederlandse varkenssector ter ziele gaan we hebben het ook met de textiel industrie gezien een bepaalde nice markt zal blijven bestaan maar bulk zal verdwijnen uit NL hoe jammer dat ook is voor de betrokken ondernemers.

 • John*


  als vion terziele is bloeit de varkenssector weer. niets is zo vervelend als een marktleider die geen concurerende prijzen neer kan zetten. Een sterke marktleider dwingt de concurrentie om hogere prijzen uit te betalen. met een zwakke marktleider kan de concurrentie lekker achter leunen en de winst pakken.

 • Jan van het Zand

  Er worden in Nederland niet minder varkens gehouden, maar wel zijn er minder varkensbedrijven. 
  Kijk je terug, dan zie je twee belangrijke ontwikkelingen:
  1) In andere EU-landen worden varkens gehouden waar voorheen export vanuit
      Nederland naar toeging.
  2) EU-marktpartijen maken en hebben afspraken met Rusland om aldaar     varkenshouderijen uit de grond te stampen.
  3) De consumptie van varkensvlees loop terug. Zelfs in Duitsland.
  4) Duitsland maar ook Frankrijk nemen steeds meer marktbeschemende maat-
      regelen. Dat is niet des Europees denken, maar het gebeurt.
  5) De andere EU-landen willen wel biggen en vleesvarkens uit Nederland, 
      maar niet de dierlijke mest. Ook dat kan in het verenigde Europa.
  6) Andere EU-landen willen wel granen leveren aan Nederland, maar willen niet
      de meststoffen en organische stof uit de Nederlandse dierlijke mest terug
      ontvangen. Terwijl het meer bemestingswaarde heeft en milieuvriendelijker
      is dan de vervangende kunstmeststoffen. 
  7) De produktie van kunstmeststoffen gaat gepaard met enorme verliezen aan
      aardgas en daarmee onnodige luchtverontreiniging en energieverlies.

 • Jan van het Zand

  Men wil elders wel de lusten van de Nederlandse varkenshouderij, maar niet de lasten. En dan is nog maar de vraag of die lasten wel zo zwaar wegen als ook het energieverhaal van de meststoffenindustrie wordt meegewogen. 

  Klaarblijkelijk is Europa niet zo verenigd als velen willen laten blijken.

  Wat de varkenshouderij in Nederland aangaat, is een volgende vraag van groot belang om te beantwoorden: Is er wel markt voldoende markt voor onze varkenshouderij om goede biggen- en varkensvleesprijzen tegemoet te kunnen zien op middenlange termijn. Zo nee, en dat vermoed ik enigszins, dan is inkrimping wel degelijk aan de orde.
  Hoe je dat moet doen, dat laat ik aan de sector zelf over.

 • exvarkensboer

  In mijn oude stallen (dit jaar 24 jaar geleden door mij verkocht!) zit nu de vierde eigenaar op rij. De stallen zijn versleten, en er bestaat geen draagvlak meer in de buurt. De putten zijn lek, bedrijf voldoet niet aan huidige regelgeving. Wees gerust varkenshouders de gemeentes houden je wel de hand boven het hoofd, maar de rabobank plaatst je wel onder bijzonder beheer.
  De landelijke overheid dient volgens mij samen met banken en voerleveranciers te saneren om nog enigszins draagvlak in de samenleving te houden. Waarom wel banken redden maar niet de boeren?

 • glaasje

  met minder varkens is sector beter af.
  mee eens johnny want zo redden we het ook niet ,de kleine zal wel eerder gaan
  maar de ander 20% komt er ook niet.want de kosten van de mest zijn straks niet
  meer te betalen dus iets minder en nog beter

 • John*

  dankzij de koppelgrote van 800 uniforme biggen is de markt voor nederlandse zeugenhouders erg groot geworden. doorschalen naar deze aantallen houd de nederlandse zeugenhouderij concurerend.

 • Wim Toornstra


  Ja John die grote zeugen bedrijven doen het prima. Als ik zie wat er hier in de achterhoek en liemers aan 700+ bedrijven te koop staat en door de bank verkocht is het laatste jaar. Zijn ze blijkbaar toch nniet zo concurerend.

 • John*

  @ wim, die bedrijven zijn nog de moeite waard om te koop te zetten. naar alles wat minder is wordt al niet meer gekeken.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.