Boerenblog

33 reacties

Minder varkens, meer inkomen

Er zijn veel argumenten aan te voeren voor een kleinere Nederlandse varkensstapel. Van alle kanten komt er opnieuw bijval voor het eerdere FarmFocus Plan.

Handelsvoorzitter Henk Bleker pleitte als staatssecretaris voor maximumaantallen per bedrijf, 2.000 zeugen, 10.000 vleesvarkens. Reële maxima, waarbij het een ieder vrij staat om er minder te houden, evenals dat het een ieder vrij staat om meer locaties te runnen. Aangezien er locaties genoeg zijn in Nederland, is het raadzaam om nieuwvestiging op maagdelijke gronden niet langer toe te staan. Dit geeft al de helft minder maatschappelijke onrust en dient ook geen enkel sectoraal doel.

Het benoemen van een maximaal aantal varkens in Nederland was vloeken in de kerk voor velen. Dat kwam hoofdzakelijk door de kille rechtenannexatie, zonder enige vorm van vergoeding, onder het bewind van landbouwminister Jozias van Aartsen. Als schot voor de boeg wil ik wel een taxatie maken van een 30 procent kleinere Nederlandse varkensstapel, toegepast op bedrijven met als voorbeeld bovengenoemde dieraantallen. Zie het maar als een discussiestuk, bedoeld als eyeopener.

Enkele voordelen:

1. Beduidend lagere mestafzetdruk, voordeel € 4,00 per ton
- zeugenbedrijf: € 40.000 per jaar (2.000 x 5 x € 4)
- vleesvarkensbedrijf: € 40.000 per jaar (10.000 x 1 x € 4)

2. Betere prijzen door kleinere exportafhankelijkheid, voordeel € 1,00 per big, € 0,05 per kilo
- zeugenbedrijf: € 60.000 per jaar (2.000 x 30 x € 1)
- vleesvarkensbedrijf: € 98.000 per jaar (10.000 x 2,8 x (90 x € 0,05 -/- € 1))

3. Hogere gezondheidsstatus, lagere maatschappelijke weerstand

Bovenstaande bedragen lijken groot, vergelijk ik ons echter met studieclubcollega's in Oost-Duitsland, dan moet er nog een factor 3 (!) overheen. De fysieke wegafstand tot de concurrent blijft even groot, de marktafstand raken wij in Nederland volledig kwijt.

Nadelen kan ik niet noemen, wellicht dat het bedrijfsleven eerst even sputtert en de handelsbalans van de staat zal iets negatiever doorslaan. Dat weegt echter niet op tegen de huidige scheefgroei van marges in de keten, respectievelijk de overkill aan eisen van dezelfde staat.

De uitwerking zal niet eenvoudig zijn, maar is zeker mogelijk. Ik ga uit van een vrijwillige opkoop van varkensrechten waarbij tegelijkertijd de sloop van gebouwen en intrekken van vergunningen geregeld wordt. Daarmee daalt het aantal locaties in Nederland en nieuwe komen er niet meer bij.

Een draaiboek waarin alle opties tot doorgaan of stoppen en de gevolgen transparant beschreven staan, kan onder supervisie van de POV in samenwerking met ketenpartners opgesteld worden. Deze verspreiden naar de keukentafels van alle varkenshouders. Waar een wil is, is een weg. Varkens horen bij Nederland en horen dat ook nog steeds met 8 miljoen knorrepotten.

Lees hier het concept FarmFocus plan

Bron: FarmFocus

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  geloof je ook in sinterklaas johnny

 • Matthijs Verhagen

  Stond er nu eyeopener of utopie?

 • w v gemert

  Johnny, klap van de molen gehad,of van het padje geraakt ?
  Je rekenmodel is net als de rekenmodellen voor ammoniak gebaseerd op drijfzand en voorbijgaand de vrije markt.

 • alco1

  Vermindering van druk op de mestmarkt?
  De ruimte wordt wel ingevuld door het melkvee en geiten.
  Minder exportafhankelijkheid.
  Scoren de geslachte varkens die in Nederland blijven veel beter?

 • Matthijs Verhagen

  Eigenlijk is het idee het reageren niet waard, maar ik wil er ook wel een rekensom tegenaan gooien; in het plan komt het er linksom of rechtsom op neer dat een (blijvende) varkenshouder met 10.000 vlv dan op eigen kracht minimaal 3000 rechten uit de markt moet kopen (in werkelijkheid veel meer omdat stoppers niet mee zullen betalen aan de sanering). Dat kost hem minimaal 135.000 euro, in de utopische veronderstelling dat de hele sector meedoet, wat nooit gaat gebeuren. Prijs van een recht zal in praktijk gaan stijgen, omdat lang niet iedereen wil inleveren. Deze extra kosten kan geen enkele varkenshouder financieren obv het huidige rendement. Lukt het wel, dan zal zijn kostprijs stijgen. Ook is er geen enkele garantie dat de opbrengst daadwerkelijk omhoog gaat. Sterker nog; die gaat niet omhoog. We wonen namelijk niet op een eiland, als de prijs in NL structureel 5 cent hoger is, dan zullen ze in Duitsland extra varkens gaan houden. Kosten mestafzet zullen niet of nauwelijks dalen, want aanbod van rundveemest blijft. De vergelijking NL met Oost-Duitsland gaat hierop mank. Sterker nog: in plaats van dat er meer verdiend gaat worden hangen de blijvers juist de strop om hun eigen nek omdat de kostprijs omhoog zal gaan.

 • Matthijs Verhagen

  Excuses richting auteur voor de eerste zin in mijn voorgaande reactie; die is niet gepast. De blog is het reageren wel waard, zoals ik dan ook gedaan heb.

 • John*

  het kan beter eens een jaar echt gruwelijk slecht worden, biggen voor 10 euro of voer 40 euro de 100 kg tis me beide prima en beter dan al deze kunstgrepen. De markt schoont zich dan wel op en iedereen in Europa heeft er dan net zoveel last van.

 • markt

  john pure nieuwsgierigheid kun jij vertellen wat voor bedrijf jij hebt
  zeugen vleesvarkens of gesloten wat voor aantallen en of je medewerkers hebt

 • Burnetti

  Geduld John PED en AVP komen er aan.
  PED, zat daar niet een risico voor zwangeren aan?

 • w v gemert

  Burnetti, hou toch eens een keer op met die smerige /schofferende opmerkingen naar de varkenssector. U geniet alvast vooruit op de problemen die mogelijk gaan ontstaan zoals PED en AVP. Het is beneden iedere fatsoen norm maar nog erger ook beneden iedere menselijke norm. U bent een groter risico voor zwangeren dan de PED !!!!

 • brabantsduitserke

  toch ben ik het met johny hogekamp eens.

 • LUCTOR

  Denk dat de koude sanering al op de loer ligt de melkprijs zal de komende jaren stabiel of iets hoger noteren, de mest afzetkosten zullen enorm gaan stijgen de varkensprijs zal de komende jaren niet veel verbetering laten zien of deze zal te niet gedaan worden door de voerprijs.
  Conclusie de varkenssector en niet deze alleen zal kapot gemaakt worden door de melkveehouderij want door het toeslagrechten systeem zoals deze in NL vanaf 2015 uitgevoerd wordt en een winstgevende melkprijs wordt de concurrentie slag door de andere sectoren verloren.

 • John*

  @ markt,

  >1000 zeugen en enkele vleesvarkens en een medewerker.

  @Burnetti,

  PED zal de varkensprijzen stuwen en het voer voordeliger maken. tegenovergesteld effect dus. Al kunnen we daardoor dit jaar misschien toch nog een mooi jaar krijgen. Hebben de heren vleeshandelerin dit risico al ingecalculeerd bij de lange termijnafspraken met de retail. Ik zou het nu toch niet durven om die te maken tegen bodemprijzen en over enkele maanden zonder varkens te zitten.

 • CLM Culemborg

  Heel goed Johnny om dwars te denken. Als we allemaal dezelfde kant op kijken, zien we niet alles.

  Maar anderen hebben wel gelijk dat een oplossing / invulling niet 1-2-3 mogelijk is. Ammoniak en mest van varkens, pluimvee of rundvee zijn communicerende vaten. Dus zullen we die sectoren direct mee moeten nemen.

  Daar staat tegenover dat niemand kan voorrekenen dat de NLse veehouderij door alle mest en ammoniak maatregelen concurrerender wordt ten opzichte van het buitenland. Er is echt wel sprake van een afnemende meeropbrengst. Door allemaal (meer dan) maximaal te blijven producten, hebben we -door de jaren heen- een flut prijs. Laten we melkveehouders begrenzen door echte grondgebondenheid, dan blijven we in ieder geval binnen het fosfaatplafond. Anders krijgen we daar weer extra regels van.

 • aarthamstra1

  Matthijs Verhagen,Je excuses maakt mij blij , zoveel goeds als dat uitstraalt
  maakt mij blij geeft moed te blijven vechten voor een betere wereld.
  Wat betreft schaal vergroting ,Dat is over de top. Na 45 was het goed om te groeien ,bracht het welvaart.Nu maakt groei boer en samenleving kapot.Vallen er te veel mensen buiten boord.,die geen uitkomst zien ,
  Zich aansluiten bij gevaarlijke religies ..

 • John*

  de economie regelt het wel, stallen worden gebouwd om 20 jaar of langer in te produceren... als het onderhoud prijzig wordt en vervanging alleen gefinancierd wordt komen veel ondernemers voor de keuze uitbreiden of stoppen.

 • Johnny Hogenkamp

  Nou, nou, wat een oplossingen, 10 euro voor een big, PED en AVP, het zij ons allemaal gegund..... Oud-Brabants Duitserke heeft het wel begrepen, hij ervaart dagelijks de voordelen die volgens NVV/LTO ons in Nederland al 19 cent (!) per kilo op achterstand zetten t.o.v. overig EU. Midden jaren negentig lanceerden we in mijn NVV landelijke bestuursperiode al het 100.000 zeugen saneringsplan, 2 regio's tegen, 12-13 regio's vóór. Onderbouwingen waren niet wezenlijk anders en uiteraard kan er gesteggeld worden over laatste euro's. Niks doen is ook een optie, noem het lemmingengedrag; 'groepsgedrag met als doel allen in het verderf te storten'.

 • brabantsduitserke

  hey johnny ik ben helemaal niet oud. jij ben t nog ouder hoor.

 • Johnny Hogenkamp

  Haha, voormalig Brabants Duitserke dan.

 • Jan Brabant

  @ Johnny,
  Hij geniet van de Duitse voordelen maar het blijft une Brabander !
  Het wordt trouwens wel tijd dat we iets aan productregulering gaan doen op wat voor manier dan ook. Als voor John zijn idee gaan (pas biggen maken als het vlees ervan goed verkocht kan worden) of voor jou voorstel, beide oplossingen zullen veel vragen en weerstand oproepen.
  Toch zullen we als varkenshouders meer aan het roer moeten staan.
  En dan bedoel in heel Noord-West Europa.

 • John*

  mede dankzij de export(afhankelijkheid) heeft de nederlandse zeugenhouderij bestaansrecht. De slechte vleesprijzen in Nederland komen vooral door een stelletje prutsers bij elkaar die zich VION noemen. Daar zit de oplossing voor de hele problematiek in Nederland en niet door uit de markt halen van bedrijven. Van het geld wat de 'blijvers' moeten investeren kan ook geïnvesteerd worden in een directe handelskanalen met zeggenschap door de varkenshouders.

 • w v gemert

  Johnny, die 100.000 zeugen verminderen uit het NVV plan is sinds die jaren allang gerealiseerd (meer volgens CBS ) en heeft ons t.o.v. van wie dan ook niet in een betere positie gebracht (wij blijven prijsnemer i.p.v. prijsmaker) en gaat nu ook niet gebeuren met jouw verhaal. In mijn optiek kan alleen marktmacht organiseren via de POV onze positie verbeteren t.o.v. onze afnemers, die weg is inmiddels ingeslagen en tijd zal ons leren wat het oplevert.

 • John*

  het enige wat ik nu kan bedenken en wat echt win win is aan alle fronten is het aantal verplichte vierkante meters biggenopfokplaatsen per zeug. dit zal direct leiden tot minder zeugen en een betere kwaliteit biggen en varkens.

 • Snel

  allemaal 30 % krimpen boven gesloten 250 zeugen en 2000 vleesvarkens, 400 zeugen en 4000 vleesvarkens want wij kleinere bedrijven hebben niet bijgedragen aan `t slechte imago, mest,
  negatieve markt varkens / biggen. Nu de markt slecht is wil Johnny voor iedereen wel even wat uitstippelen.

 • BoB de Bakker

  @snel, 250 zeugen gesloten was 20 jaar geleden heel groot! Kan je nagaan hoe snel er uitgebreid is.

 • BoB de Bakker

  @snel, 250 zeugen gesloten was 20 jaar geleden heel groot! Kan je nagaan hoe snel er uitgebreid is.

 • varkenshouder1

  Ik dacht dat Johnnie zelf ook uit ging breiden. Waarom niet inkrimpen Johnnie???

 • Johnny Hogenkamp

  Gert Jan, wanneer een varkenshouder inkrimpt en deze rechten aan een collega verkoopt, blijven er evenveel varkens in Nederland. Bij de voorgestelde vrijwillige opkoopregeling gaan deze rechten na verkoop uit de markt en daalt het aantal varkens in Nederland. Wie kan hier tegen zijn? Bij mij op het erf staat ook een flinke schuur uit een vorige opkoopregeling, de oude eigenaar was het varkenshouden zat en wij wouden nog wel even door.

 • agratax2

  Als we dit artikel samen met Robert Bodde zijn colum bekijken, moeten wel haast tot de conclusie komen, dat er voor Nederlands varkensvlees geen plaats is op de wereldmarkt vanwege het kostenpeil. Dan is Johnny zijn benadering misschie wel de minst slechte van alle in de discussie naar voren gebrachte ideeen. Het feit dat onze boerderijprijs hoger is dan elders op de wereld is echt niet de schuld van de VION en andere vleesverwerkers, maar eerder van de politiek met zijn drang om dieren net of zelfs beter te behandelen dan mensen.

 • jbb

  Johnny, eindelijk eens iemand die zich lostrekt uit het normale denken,hoe je het invult is voor mij gelijk maar dat er iets moet veranderen is zeker.De oplossing ligt bij ons : de kwekers zelf , wij hebben de grondstof maar anderen raffineren ze.Zij die negatieve kritiek geven op dit denken zitten nog altijd vastgeroest op hun eiland,gebraindstormd door hun erfbetreders.Je moet je verhaal eens doen aan ondernemers buiten de sector , ze geloven hun oren niet met wat wij bezig zijn.Mooi dat er toch ondernemers zijn die eens anders durven denken.

 • massy

  Allemaal moeie reacties maar gaan dan de grootste varkenshouders eerst beginnen met saneren want die moesten toch allemaal zonodig uitbreiden en ze hadden er nooit genoeg en dan zou ik zeggen ( verbeter de wereld en begin bij je zelf)

 • John*

  de vermeerderaar heeft t gaspedaal
  de vleesvarkenshouder t stuur
  en de slachterij de rem

  Dit is de noord europese situatie..

  Als ik zie hoe snel de integraties groeien in zuid Europa en partijen als smithfield denk ik dat wij die race zo nooit gaan winnen. De partij die t hardst over het circuit over kan sturen zonder al te veel op de rem te hoeven trappen zal aan het eind van het liedje winnaar zijn.

  Wat ik wil zeggen is dat je met simpelweg 100.000 zeugen wegsaneren de sector niet efficienter maakt. Communicatie tussen de schakels en als het even kan een pull markt creeeren. Bijvoorbeeld de slachterij/verkooporganisatie de maximale stand van het gaspedaal bepaald zodat er niet geremd hoeft worden. 11 maanden later als het varken klaar is.

 • LUCTOR

  @agratax2 Jij hebt het door het plan van Johnny is op zich goed maar zal geen navolging vinden zie reacties.

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.