Redactieblog

8 reacties

'Klimaattop moet grenzen trekken'

In vergunningprocedures worden milieueffecten tot vele cijfers achter de komma doorgerekend. Zou dat op de klimaattop in Parijs ook het geval zijn?

Je vraagt je soms wel eens af of we niet doordraven als het gaat om de beoordeling van effecten van de veehouderij. We verzanden in discussies van rekenkundige aard, over cijfers en zelfs over cijfers achter de komma en de voetnoten in een van de bijlagen bij de tientallen deskundigenberichten bij vergunningprocedures. In het politieke debat is met name de Partij voor de Dieren hierin uitgesproken rechtlijnig.

Nauwelijks meetbare promilles

Zo gaat het bij procedures rond de Natuurbeschermingswet vaak om zeer geringe effecten ter grootte van een fractie van een mol depositie, enkel meetbaar via complexe wiskundige computerprogramma’s met een hoge theoretische en abstractie-graad. Het moet gek lopen wil de Raad van State bij een verhoging van de depositie geen mogelijk significant effect willen aannemen: bij hoeveelheden van vier duizendste deel van een procent van de kritische depositiewaarde is in een incidenteel geval aangenomen dat zich geen relevante effecten zullen voordoen. Dit is echter de spreekwoordelijke uitzondering op de regel. Ook bij geur en fijnstof gaat het vaak om nauwelijks meetbare promilles.

'Flauwe juridische haarkloverij'

Het gaat er bij mij moeilijk in dat bij deze of hogere deposities, bijvoorbeeld van één of zelfs vijf honderdste deel van een procent, wél effecten optreden. En als dat wel zo zou zijn, moeten we daar dan echt kilo’s papier aan juridische debatten aan besteden? Het lijkt me flauwe juridische haarkloverij, geneuzel op de vierkante centimeter. Waar hebben we het over? Laat die boer toch die tien varkens extra houden!

'Klimaattop moet grenzen trekken'

 

Er worden in mijn beleving soms meer bomen gekapt voor alle procedures en het papierwerk dan de aanpassing of weigering van een vergunning aan winst voor andere bomen kan opleveren. We lijken met ons allen de illusie in stand te willen houden – Marianne Thieme voorop – dat die duizendste mol het verschil maakt tussen wel en geen natuur, en dat daar dus strak de hand aan gehouden moet worden.

Grenzen trekken

Toch gebiedt de eerlijkheid me te zeggen dat we aan die benadering moeten vasthouden. Om de eenvoudige reden dat je ergens een grens moet trekken. Zo werkt dat met problemen, groot of klein. Voor het behoud van de aarde lijkt het noodzakelijk dat er bij de klimaattop nu echt een grens wordt getrokken wat betreft opschalen. Lukt dat niet, dan kan het te laat zijn.

'De kritische depositiewaarde'

Door het smelten van de poolkappen en de permafrost dreigen onomkeerbare processen op te treden (zeg maar: significante effecten). Er komt een moment dat er een grens wordt overschreden en de opwarming meer dan 2 graden (de grens voor onomkeerbare gevolgen, oftewel de kritische depositiewaarde) beloopt. Ergens ligt rekenkundig het moment dat er geen kolencentrale, snelweg of zelfs auto meer bij kan.

Ik ben benieuwd of de politici in Parijs met betrekking tot CO2 eenzelfde harde opstelling kunnen en zullen aannemen als zij hebben gedaan tegen de veehouderij. Ik heb begrepen dat Marianne Thieme de klimaattop bijwoont. Daar ben ik in dit geval blij mee.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Ik heb wel eens het idee, dat we te veel en te nauwkeurig kunnen meten. Toen we minder "viezigheid" in bv. drinkwater konden meten, was het water goedgenoeg voor consumptie en werd niemand er ziek van. Ditzelfde water heet nu vergiftigd en levensgevaarlijk. Waar gaat het over juist zoals de schrijver opmerkte "Haarkloverij" van de bovenste plank. Hoe meer we kunnen meten, hoe zuiverder we onze omgeving willen hebben en hoe onmogelijker het wordt om te leven.

 • eenvoudige boer

  Perfekt verwoord agratax vooral die laatste zin.

 • veldzicht

  Veel cijfers worden ge- of zeg liever misbruikt om de boeren een hak te zetten, vooral natuur en milieu beschermers hebben daar een handje van en worden cijfers zo gemanupuleerd dat ze gelijk hebben en hun zin door kunnen drijfen, dat het niet zo is, is meestal onmogelijk aan te tonen.

 • alco1

  Men moet eens er van doordrongen worden dat wij met onze verbouw van producten een enorme bijdrage leveren aan de zuurstof productie.
  Zuurstof productie van natuurgebieden verbleekt daarbij en zou gezien de opwarming van de aarde verboden moeten worden.
  Steeds maar weer de veestapel de schuld geven, maar die vreet de zuurstof producerende producten en afval van onze luxe.
  Pure kringloop dus.
  Opwarming wordt veroorzaakt door het verbranden van delfstoffen, maar dat wil niemand horen. Omdat het iedereen zij"n eigen aan gaat.

 • Jan Veltkamp

  Heel goed Alco1. Voordat het varken en de koe kunnen schijten hebben de planten de CO2 eerst opgeslagen. Dus net als bij verbranding van houtsnippers, zouden we subsidie moeten krijgen voor CO2 neutraal produceren (afgezien van verbouw en transport).

 • alco1

  Heb je net Jesse Klaver gehoord bij DWDD.
  Allemaal pure nonsens.
  Regenwouden kappen voor veevoer.
  Nee voor eiwit (soya) voor vegetariers en olien voor smeermiddelen en het restproduct schroot gebruiken wij.
  WAAR IS DAT LTO

 • veldzicht

  Toevallig ook net die snotneus gezien,onbegrijpelijk dat iedereen zonder enig weerwoord al deze onzin mag en kan spuien. en de onwetende consument slikt alles maar voor zoete koek.

 • mtseshuis

  @Jan Veltkamp, Alco en veldzicht, ik erger me er ook mateloos aan, maar helaas... Hoorde net trouwens op het nieuws dat de branden in Indonesië meer CO2 uitstoot gegeven hebben dan Duitsland in een heel jaar uitstoot! Misschien kunnen die snotneuzen uit Den Haag daar aan de bevolking met eigen akkertjes les gaan geven... Daar wordt nog elk jaar bos platgebrand om gewassen te telen voor eigen gebruik en soms gaat dat mis....

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.