Redactieblog

Windmolens naast de stal

Voor een geplande rij windmolens blijkt een varkensstal een obstakel. Uiteindelijk is er overeenstemming.

Het kan de lezer niet ontgaan zijn dat deze columnist wel enige charme ziet in varkenshouderij in het tekortgebied.

Aankoop locatie in Creil

Dieren houden in een omgeving waar voergewassen geteeld worden en waar de mest weer terug op het land kan worden gebracht, is wereldwijd de ultieme basis voor een duurzame en concurrerende varkenshouderij.

Om die reden keek ik samen met een compagnon tegen de eeuwwisseling wat rond in de Flevopolders, alwaar we op enig moment een locatie kochten in Creil, het tulpendorp van de Noordoostpolder. Deze plek, pal tegen de dijk, bood bouwmogelijkheden voor het vleesvarkensbedrijf Zuiderzee bv, dat vanaf de start in 2004 met dezelfde compagnon wordt geëxploiteerd. Niet alleen de omgeving maar ook stalsysteem, bedrijfsvoering en arbeids­invulling zijn strak en gestructureerd.

Ruimte vrijhouden van windmolens

Met de aankoop van deze plek werd door verkoper al bedongen dat er ruimte vrijgehouden moest worden voor de bouw van windmolens. Een project dat in die regio destijds al vele jaren liep en waarbij de boeren in de buurt op allerlei wijzen al dan niet betrokken waren.

Gaandeweg de jaren werden deze plannen steeds bijgesteld en werd het totale project ook aanzienlijk groter, daarbij anticiperend op innovatieve technieken en op een overheid die duurzame energie steeds hoger op het subsidielijstje plaatste. Ook bleek dat de varkensstal eigenlijk een obstakel was in de geplande rij van windmolens die tegen en in het IJsselmeer geprojecteerd werden. Gesprekken over deelname, betrokkenheid of uitkoop bleken vruchteloos, ook al was er de wederzijds intentie om constructief met elkaar om te gaan.

30 flinke windmolens

Kortom, procedures en vergunningen lopen door en komen uiteindelijk rond 2012 in een finale en afrondende fase. We praten dan inmiddels over de grootste molens ter wereld, 7,5 megawatt capaciteit, 130 meter mast en een tiphoogte van ruim 200 meter. En dan ruim dertig stuks. Tja, het venijn zit in de staart als dan subtiel blijkt dat de wieken over de varkensstal heen zwaaien en er toestemming verleend moet worden voor deze wiekoverslag. Partijen gaan opnieuw in conclaaf en op basis van de aloude intentie om naast en met elkaar te ontwikkelen, wordt er een gepaste deal gesloten die recht doet aan het belang van de eerste initiatiefnemers, en ingaat op de situatie van heden.

Toonbeeld innovatieve energieopwekking

De molens draaien inmiddels op volle toeren en zijn een dominant en beeldbepalend element tegen de Noordoostpolderdijk. Na twintig jaar smaakt de euforie zoet. Een toonbeeld van duurzame en innovatieve energieopwekking, op een plat stuk ingedijkt polderlandschap, te midden van bloeiende tulpenvelden en fijntjes gemarkeerd door een standalone varkensstal. Hollandser kun je het niet hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.