Commentaar

2580 x bekeken

Goedkoper bouwen vergt cultuuromslag

Vanwege lage rendementen moeten bouwkosten omlaag. Afwijken van gangbare denkpatronen is nodig.

Een financiering van €1.000 per zeugenplaats en €200 per vleesvarkensplaats wordt de nieuwe norm, waarschuwt Paul Bens, directeur van DLV. Dat heeft alles te maken met de slechte rendementen in de varkenshouderij. Die zijn voor banken te laag voor het uitlenen van veel geld.

Minimale kosten

Met de genoemde bedragen is echter geen stal te bouwen. De onderkant van het spectrum is vandaag circa €1.750 per zeugenplaats en €350 voor een vleesvarkensplaats, met enkele uitschieters die daaronder gaan. Het gros van de stallen kost minimaal €2.000 per zeug en €400 per vleesvarken.

Traditionele bouw

Nieuwe, goedkope bouwconcepten zijn onwaarschijnlijk, daarvoor worden te veel eisen gesteld op het gebied van dierenwelzijn, milieu en veiligheid. Bovendien houden banken niet van onzekere projecten. Besparingen moeten daarom uit de traditionele bouw komen. Daar zijn ook nog flinke stappen te zetten, blijkt uit het openingsverhaal in Boerderij Varkenshouderij van dinsdag 17 november.

Cultuuromslag

Met grote productiegroepen zijn afdelingen overbodig. Mestopslag onder de roosters is niet nodig. Varkenshouders die het management goed beheersen, kunnen toe met simpele voer- en klimaatsystemen. Traditioneel bouwen dus, maar afwijken van gangbare denkpatronen.

Dat vergt een flinke cultuuromslag bij alle betrokkenen. Het is de kunst om de juiste bedrijven te vinden die mee kunnen en willen in deze ontwikkeling. Verschillende varkenshouders en bouwbedrijven bewijzen dat een en ander mogelijk is. Makkelijk is het niet, maar zeker niet onmogelijk.

'Simpel gezond in een sobere stal'

Voor €1.000 en €200 per plaats bouwen, is uiteindelijk een brug te ver. De totale financiering per plaats kan – en moet – door slim te bouwen echter wel een stuk omlaag. Een uitbreiding kan dan samengaan met verbetering van de gezondheidssituatie, onder andere door groepsgewijs werken en all in-all out. Dat stelt hoge eisen aan de varkenshouder, maar dat mag: hij maakt immers bij alles het verschil. Simpel gezond in een sobere stal, dat is de toekomst.

Of registreer je om te kunnen reageren.