Redactieblog

1 reactie

Positieve samenwerking EonA en slachterijen

In Nederland zijn drie varkensslachterijen die iedere uitdaging willen aangaan om hun bedrijf diervriendelijker en professioneler te maken. Ze laten ons graag binnen, stellen ons advies op prijs en gaan er mee aan de slag. Dit schrijft columnist Lesley Moffat, directeur van Eyes on Animals (EonA).

Waar een wil is is een weg. Het klinkt cliché, maar daar geloof ik heilig in. Ik heb al vaak gezien dat ruimdenkendheid, nieuwsgierigheid en positiviteit leiden tot het creëren van mogelijkheden.

Constructieve samenwerking

Toen we voorstelden vloerverwarming aan te brengen in de hokken voor eindlijners (dieren die zwak zijn en helaas moeten wachten tot alle andere dieren zijn geslacht), werd dat meteen gedaan. Toen we uitlegden dat varkens automatisch vanuit donker naar licht lopen, werd er extra licht aangebracht. Toen we vroegen of er mais in de hokken gestrooid kon worden om de agressie en verveling te verminderen, werd hiermee geëxperimenteerd. Toen we ideeën aandroegen om het lawaai in de slachterij te verminderen, werden deze naar tevredenheid geïmplementeerd.

Brainstormsessie met de eigenaren van de varkensslachterijen.

Het voelt goed om zo constructief en op een positieve manier te kunnen samenwerken. Wat goed is voor dieren, is vaak ook goed voor de bedrijven. Meer dierenwelzijn betekent meer trots op het bedrijf, meer werkplezier en verhoogde professionaliteit.

Onderzoek naar gedrag van varkens in slachtlijn

We hebben contact met Temple Grandin, een Amerikaanse hoogleraar dierenwetenschap. Zij is wereldwijd dé autoriteit op het gebied van humaan slachten. Dankzij haar zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Grandin publiceerde onlangs een onderzoek naar het gedrag van varkens in de slachtlijn voor elektrisch verdoofd slachten. Bij elektrisch slachten worden varkens in een V-vormige ruimte richting de slacht gedreven. De V-vormige ruimte leidt naar een smalle gang waar de varkens achter elkaar in moeten lopen. Aan het einde van deze gang worden de varkens individueel verdoofd.

Ontwerp om paniek tegen te gaan

Op zich is het goed dat deze groepsdieren gezamenlijk richting de slacht lopen, maar op het moment dat een varken de smalle gang in moet, ontstaat er paniek. De dieren willen namelijk naast elkaar verder lopen, waarbij een van beide vast komt te zitten. Grandin heeft een ruimte ontworpen waarin de varkens vlak voor de smalle gang een stap opzij kunnen doen. Hierdoor hoeven ze niet gepusht te worden op het moment dat het andere varken alleen door moet gaan.

Grandins ontwerp om varkens gemakkelijker de smalle gang in te laten lopen.

Aanpassingen vlot doorgevoerd

Ik mailde het ontwerp van Grandin naar een paar slachthuizen en wat gebeurde er een paar weken later? Ik kreeg een mail terug met foto's van een stapsgewijze slachtlijn. Een slachthuis was al aangepast aan de nieuwe inzichten! Ze bedankten ons hartelijk voor ons advies en wij bedankten hen voor hun betrokkenheid en enthousiasme. Zie je wel? Waar een wil is is een weg.

Eén reactie

  • alco1

    Mee denken is altijd gewenst.

Of registreer je om te kunnen reageren.