Redactieblog

3679 x bekeken 26 reactieslaatste update:9 mei 2014

Verwacht geen initiatief van supers

Supermarkten gaan meer bepalen hoe varkensvlees wordt geproduceerd. De boer wordt daar niet beter van.

De Duitse varkenssector dacht het voor elkaar te hebben: via een opslag op het vlees zouden supermarkten meebetalen aan verbetering van het dierenwelzijn op de varkensbedrijven. Daarover is 5 september 2013 onder de naam Initiative Tierwohl een akkoord bereikt. Halverwege dit jaar zou het vorm moeten krijgen. Nu puntje bij paaltje komt, trekt de Duitse retail de melk op. Ze hebben laten weten het budget voor welzijnsvriendelijke productie met een derde te korten, tot €200 miljoen voor een periode van drie jaar. Aanvankelijk was €100 miljoen per jaar toegezegd. 'Dierenwelzijn voor een spotprijsje', luidt het commentaar in de Duitse landbouwmedia.

Voorbeeld voor NVV
De NVV ziet Initiative Tierwohl als hét voorbeeld hoe de totstandkoming en financiering van  welzijnsvriendelijke productie er uit zou moeten zien. In tegenstelling tot LTO stemde de vakbond vorig jaar niet in met de inkoopvoorwaarden van de Nederlandse supermarkten. Te eenzijdig, was het argument van de NVV om de plannen met supermarktkoepel CBL niet te omarmen. "De supermarkten leggen de varkenshouderij talrijke regels op, terwijl wij geen enkele garantie hebben over de afname en vergoeding van het vlees", betoogde toenmalig NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg.

Inmiddels is de glans van het Duitse Initiative Tierwohl er behoorlijk af. En wat doen de supers in Duitsland als de termijn van drie jaar is afgelopen? Hoogstwaarschijnlijk verder beknotten op de bonus.

Onvrede in Nederland
In Nederland heeft de varkenssector de supermarktvoorwaarden nog niet geïmplementeerd. Niettemin leeft er nu ook onvrede onder varkenshouders die produceren voor de retail, binnen het concept Good Farming Star van Vion. De Star-varkenshouders willen een gelijkwaardige gesprekspartner zijn binnen de keten, en willen natuurlijk een groter deel van de marge. Daarom is een expertgroep opgericht.

Geen voldoening

De varkenshouderij snakt naar een ander, beter verdienmodel. De kans dat supermarkten daaraan bijdragen lijkt, gelet op de ontwikkelingen, heel klein. Wil de varkenshouderij echt werken aan een beter verdienmodel, dan zal het initiatief uit de sector zelf moeten komen met innovatieve merken. Produceren voor de retail zal onder de huidige voorwaarden en perspectieven weinig voldoening geven zolang je slechts wordt gezien als leverancier. Voorzitter van brancheorganisatie Vee&Logistiek Nederland, Henk Bleker, zei gisteravond op een boerenbijeenkomst met als onderwerp 'ondernemen': "Verwacht het niet van de overheid." Maar dat geldt evenzeer voor de supermarkten.

Laatste reacties

 • fransderondhoeven

  zolang vion nog ziek is zal er weinig veranderen

 • pinkeltje

  Zoals geen enkele toeleverancier iets van een beursgenoteerde onderneming hoeft te verwachten. Zolang zij niet afhankelijk zijn van hun toeleverancier maar eerder het omgekeerde het geval is maken zij de dienst uit. Een deel van het beleid is om toeleveranciers zodanig afhankelijk te maken dat ze toch geen kant meer op kunnen en dan flink de duimschroeven aan te draaien. Ze laten je net niet dood gaan, maar daar moet het wat de beursgenoteerde ondernemingen betreft voor de toeleveranciers dan ook mee gedaan zijn. Alles wat ze meer betalen is verlies van potentiële winst.

 • producent

  Willen we meer verdienen moeten we minder gaan produceren, zo werkt de markt nu eenmaal.

 • Fermer

  Zo simpel kan het zijn!

 • koestal

  ze gaan voor de laagste prijs ,daarom plofkip en kiloknallers

 • farmerbn

  Ik ken geen één leverancier die veel verdient aan de supermarkt. Een supermarkt kijkt alleen naar de laagste prijs omdat een leverancier toch wel goede kwaliteit aanbiedt (omdat zijn logo erop staat). Is de kwaliteit niet goed dan is de leverancier weer aansprakelijk en de supermarkt niet. De supermarkten spelen dit spel erg goed.
  Wat als vion de beste kwaliteit van hun producten zouden verkopen in EIGEN winkels? Er staan nu winkels zat leeg dus aan de gang ermee! Als de verkoop goed loopt dan heb je de supermarkten niet meer nodig.

 • w v gemert

  De Duitse supermarkten zijn al even onbetrouwbaar als de Nederlandse mooi weer spelen met de toezegging, een paar maanden later weer gedeeltelijk terug draaien. In Brabant hetzelfde gezien met de BZV. Hoeveel voorbeelden moet de politiek nog hebben om overtuigt te geraken van de onbetrouwbaarheid van de supermarkten. Gelet op de geschiedenis is wel te voorspellen hoe dit zich de komende jaren zich verder ontwikkeld. Beroerd als niets veranderd.

 • sturk

  De supermarkt heeft maar een belang zijn eigen BELANG !!!!
  Vion wordt niet beter en moet zeker geen winkeltje gaan spelen.
  De boeren moeten eerst zelf eens een goed blok vormen en zich niet uit laten spelen door wie dan ook. ZLTO is het ook niet dat heeft het verleden wel bewezen. Rabo heeft er ook geen verstand van en roept alleen maar wat hun het beste past en anders passen ze tussen tijds de spelregels wel aan.

 • John*

  produceren op bestelling, en zelf als sector een product specificeren wat voldoet aan de voorwaarden. en alleen produceren op bestelling met aanbetaling..

  geen aanbetaling ook geen varken wat aan de inkoopvoorwaarden voldoet...

  een keer komen ze echt wel over de brug...

 • ikkethuis

  John, wat jij voor ogen hebt gebeurd in een vraag markt, niet in een aanbods markt

 • J. Hogenkamp

  Helemaal eens met Kees zijn mening, verwacht het zeker niet van NL supers die de laagste winkelprijzen van Europa kennen en dat ook zo willen houden. Daar passen geen hogere inkoopprijzen bij, niet voor niets kopen ze het gros als anonieme producten in het buitenland in. De Nederlandse producent is goed voor de fraaie plaatjes en de gemoedsrust onder de bevolking. Henk Bleker verwees gisteravond in de showroom echter ook terecht naar de totaal onverenigde producenten, juist daar moet het van komen en valt het meeste te verwachten. Zal nog wel wat jaren duren, kennelijk gaat het nu nog te goed.

 • Fermer

  Hoe zou een producenten vereniging er dan uit moeten zien.? Hoeveel invloed kan die dan uitoefefen? Ik las vandaag dat VVD en PVDA tegen gestemd hebben op een voorstel voor het in het leven roepen van een ombudsman voor de landouw. Zou niet nodig zijn. In die zin heeft Bleker gelijk dat we het niet van de overheid hoeven te verwachten.
  In Frankrijk hebben we een producenten organisatie voor de melkveehouders. Die hebben ook weinig tot niets in de melk te brokkelen. Hoe zou een producentenvereniging wel kans van slagen/succes kunnen hebben?

 • a.tenhave1

  Als je wilt veranderen, ben je zelf aan zet. De supers zijn geen toverfee. Ik heb nooit geloofd in een collectiviteit als het gaat om dierenwelzijn zoals in Duitsland. Dat is de dood in de pot. Dat groene stroom-principe voor dierenwelzijn werkt niet en is niet volhoudbaar.

  Het vasthouden aan dat groene stroom idee is je krampachtig vastpakken aan een strohalm die makkelijk breekt. En voordat de plant rijp is, breekt de halm al.....

  Als je een betere positie in de keten wil dan moet jezelf iets toevoegen. Zonder dat krijg je geen groter deel van de koek. De kunst is de koek groter maken voor elke speler in de keten. Daar merk ik niks van in NL.

  Gemekker op de ander brengt niemand iets. Enkel een slecht sentiment. Zwarte-lieten is een spel en niet goed voor serieuze ondernemers. Die steken hun energie in de toekomst en niet in achterhoede gevechten.

 • w v gemert

  Annechien je hebt makkelijk kletsen, omdat je nooit op vragen ingaat hoeveel subsidie jij hebt opgestreken de laatste 5 jaar ga ik ervan uit van ongeveer 30% van je investeringen in de mestverwerker en je lupine varken.(misschien nog hoger dan 30%) hebt opgesterken.Je hebt gebruik gemaakt van je netwerk., 99,8% van de varkenshouders hebben dit niet maar kunnen het ook niet. Zonder subsidie is het einde verhaal voor jouw. Graag mee respect voor die varkenshouder die moet ploeteren om brood op de plank te krijgen.

 • a.tenhave1

  Als je wilt veranderen, ben je zelf aan zet. De supers zijn geen toverfee. Ik heb nooit geloofd in een collectiviteit als het gaat om dierenwelzijn zoals in Duitsland. Dat is de dood in de pot. Dat groene stroom-principe voor dierenwelzijn werkt niet en is niet volhoudbaar.

  Het vasthouden aan dat groene stroom idee is je krampachtig vastpakken aan een strohalm die makkelijk breekt. En voordat de plant rijp is, breekt de halm al.....

  Als je een betere positie in de keten wil dan moet jezelf iets toevoegen. Zonder dat krijg je geen groter deel van de koek. De kunst is de koek groter maken voor elke speler in de keten. Daar merk ik niks van in NL.

  Gemekker op de ander brengt niemand iets. Enkel een slecht sentiment. Zwarte-lieten is een spel en niet goed voor serieuze ondernemers. Die steken hun energie in de toekomst en niet in achterhoede gevechten.

 • agratax2

  Annechien. Ik ben het met je eens, dat je zelf voor je eigen situatie kunt veranderen. De afzet zul je dan ook zelf moeten doen en daar komt dan een extra kostenpost aan controle en kleinschalige verwerking achterweg die vermoedlijk een vermogen gaat kosten. Alle controle en voedselveiligheid maatregelen van de laatste 25 jaar hebben mede zorg gedragen dat de Kleine Middenstander het niet meer konden bolwerker. Ik heb het idee dat deze regelgeving ook mede schuldig is aan de zgn. Vleesfraudes van de afgelopen maanden. Dit kun jij natuurlijk allemaal voorkomen als je de slacht en afzet van je verkens zelf ter hand neemt, maar de hele track and trace boekhouding blijft bestaan evenals de enorme wettelijke controles op productie, vervoer, slacht, verwerking en afzet (winkel, verpakking etc.) Ik zie hier wel een weg, maar dan in samenwerking met Middenstand en kleinschalige slachterijen. We weten hoe het is gegaan bij VION met het verwisselen van bio en standaard vlees.

 • varkenshouder1

  Maar van Gemert heeft deze keer gelijk, zonder een subsidie hadden een aantal partijen geen verandering in kunnen zetten. Zij trekken nu hierin de kar terwijl de rest van de sector mee de kar in moeten zonder subsidie.
  Hier zit natuurlijk dat stuk ondernemerschap achter maar zolang wij het voor de complete sector niet op de rit hebben zullen dure initiatieven geen voordeel op gaan leveren voor de complete sector. Die zakt dan steeds verder het as in.
  Verder heb ik mijn twijfels over een aantal initiatieven omdat die speculeren op de vleeskwaliteit maar ik zie die bij een aantal niet terugkomen in de smaak of kwaliteit, terwijl zij daarmee wel de markt aan het bestoken zijn met uitlatingen over smaak en het buiten laten lopen van varkens.(wat ik overigens het grootste gevaar voor de sector vindt met de vogelgriep als voorbeeld). De vierkant verwaarding is in deze initiatieven nog lang niet voldoende haalbaar. Men verkoopt dit vlees nu op emotie maar dat is voor de toekomst onvoldoende. Dan wordt je ingehaald.

  Wat ik wel de allergrootste plus vindt van deze initiatieven is dat zij de sector positief op de kaart zetten en dat moeten we wel met zijn allen waarderen en dat verdient wel respect.!!!! Dit brengt de sector in een positiever stadium.

 • joannes

  Het gaat in deze discussie om de onmacht van de producent zijn marge positief te beinvloeden. De onmacht om de consument te bereiken met een product wat én gewaardeerd wordt én de voortdurende margedruk verlicht waarmee de meeste producenten in schaalvergroting vluchten. En schaalvergroting wordt nu óók door de burgerij, gevolgd door de Politiek, bestreden. Kortom een doodlopende weg! Subsidies is meer onmacht dan macht en de producten uit die kanalen helpen als afleider maar krijgen onvoldoende commerciële aandacht in de keten die gedomineerd wordt door Supermarkt ketens. Die met dezelfde methodiek schaalvergroting, efficientie en schrale marges de diversiteit en marges om zeep helpen. De grote vraag is en blijft hoe bereik je het publiek, de consument met het alternatief!

 • varkenshouder1

  Onder de schaalvergroting kom je nooit uit omdat de consument simpelweg niet meer betaald. Hooguit 5% van de bevolking heeft het geld en neemt de moeite om exclusiever vlees te zoeken en te betalen. De rest leeft in de minima.!!!
  Maar welzijnsvriendelijk produceren kan heel goed samen gaan met schaalvergroten, en dat bewijst bijvoorbeeld Annechien. Let wel dat 95% van de sector niet in een exclusief segment kan en gaat produceren.

 • aarthamstra1

  Schaal vergroting is goed maar waar is de grens .50 kg per persoon op jaar basis?? 6.000.000. varkens voor eigen gebruik rest export . Naar de Zuid Europese landen ?? . Die we ook al de melk, eieren ,bloemen enz .Ook mooi . Europa , de ontwikkelingslanden ,de wereld . is nu geheel leverbaar door iedereen en alles. De productie stijgt harder dan de consument aankan in de letterlijke en financiële zin. Dat is niet mooi, Ben erg voor de vrije handel.
  En toch groeien tot het oneindige met de nadruk op consumeren is onmogelijk. Laat je niet kapot groeien door de onoverwinnelijke multinationals/elite, Elke revolutie ,oorlog, ellende is niet begonnen met
  Wilders figuren ,Maar door de onmacht ,onwil van de zittende Politiek de weelde te verdelen. Als je in werk in plaats van varkens/geld denkt zouden we het wel willen oplossen. verdelen????????????????????

 • varkenshouder1

  Mochten wij zelfvoorzienend of importerend worden dan gaan alle veehouders hier kapot omdat men het vlees over de grens goedkoop inkoopt en het duurdere binnenlands vlees wat ontstaat laat men vrolijk links liggen met open grenzen. Daar willen we ook niet heen volgens mij....

 • evanderpasch1

  de varkenshouderij moet zelf met merkvlees komen (zoals miliekeur)deze kan dan door iedere slachterij geslacht worden en niet zoals nu dat de regie bij de slachterijen zit

 • Fermer

  @varkenshouder1, hoeveel varkens en kippenvlees exporteert de bv Nederland? Valt dit weg, dan zal het voor de landen die dit kochten al moeilijk genoeg worden om hun behoefte opnieuw te vullen. Komt daarnaast ook nog de nederlandse grootgrutter in het buitenland extra bestellen, dan zal dit de prijs nog verder op doen drijven en kunnen wij in plaats van voor eigen bevolking gewoon vlees blijven exporteren. Eerst zuillen ze je laten zakken, maar later met hangende pootjes terugkomen.

 • massy

  Subsidie het had er nooit moeten zijn het is allemaal een verkapt inkommen wat er vroeg of laat toch niet meer is dat zal de akkerbouw en melkveehouderij zeker gaan merken.En dan kan je het zelf weer oplossen als het dan nog vol kan houden.

 • varkenshouder1

  Dan moeten we ook niet met z`n allen een gesubsidieerde elektrische auto of zonnepaneel kopen massy.!!!

 • boerin grashooek

  Aan sturk.#8....wat bedoel je met Rabo past tussentijds de spelregels aan??? Verhoging individuele opslag omdat je een varkensbedrijf hebt en daardoor een risico bent voor de bank. ABN AMRO doet dat namelijk wel, zomaar....

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.