Redactieblog

33 reacties

Hoezo hoogproductief? (2)

Mijn vorige blog deed veel stof opwaaien. Een reactie van mijn kant mag daarom niet uitblijven.

Oei, heftige reacties op mijn vorige blog met daarbij de nodige verdachtmakingen. Dat ik word betaald door LTO om zoiets op te schrijven. Of iets tegen vrouwelijke voorzitters of varkens zou hebben. Dat is allemaal niet aan de orde.
Een toelichting van mijn kant mag daarom niet uitblijven. Wat de journalistiek hoort te doen is zaken signaleren, wegen en vervolgens duiden of becommentariëren. De inhoud van de bewuste blog is dus niet uit de lucht gegrepen. Een voorbeeld: in februari dit jaar was ik op uitnodiging van Varkens Vandaag te gast bij het ANP. Hoofdredacteur van deze nieuwsfabriek Marcel van Lingen hield de aanwezigen, waaronder een aantal varkenshouders, dit voor: het is zinloos te vertellen dat het allemaal wel meevalt met de problemen in de varkenshouderij, als de pers en maatschappij daar een heel ander beeld bij hebben. Aan deze uitspraak dacht ik direct bij het lezen van de term 'hoogproductieve veehouderij'.

Wel geïnformeerd
Tevens wordt  gesuggereerd dat ik niet op de hoogte ben van de ontwikkelingen in de varkenshouderij. Zo is het niet. Ik weet dat zeugen in groepen lopen, veel minder antibiotica worden gebruikt, de stallen emissiearm zijn en dat er aandacht is voor energiebesparing. Maar zoals ook wordt aangehaald in reactie nummer 20 onder mijn vorige blog, levert dat de varkenshouderij vooralsnog geen credits op. Het is niet voor niets dat Ingrid Jansen tijdens de persconferentie waarin ze werd voorgesteld als beoogd voorzitter vertelde dat imagoverbetering speerpunt wordt in haar toekomstige functie. Ondanks alle doelen die de varkenshouderij heeft bereikt in de afgelopen jaren blijven nieuwe, kostprijsverhogende regels zich opstapelen. Volgens mij ontkomt de sector er daarom niet aan om een echte draai te maken.

Zware taak

Maar ik heb niets tegen Ingrid Jansen, de varkenshouderij of de NVV, net zo min als LTO een streepje voor zou hebben. Integendeel, ik doe dit werk juist omdat ik een sterke affiniteit heb met de landbouw. Maar de term hoogproductieve veehouderij triggerde mij om een opiniestuk te schrijven.
De gewraakte blog zou ook als een eyeopener kunnen dienen en taboes bespreekbaar maken. De discussie over imago is wel de meest fundamentele die momenteel wordt gevoerd in de varkenshouderij. Ik wil daaraan mijn bijdrage leveren. Wat schiet je op met elkaar alleen maar schouderklopjes geven? Kritiek heeft dikwijls ook een positieve kant. Ik neem die ook ter harte en probeer er mijn voordeel mee te doen.
Tot slot wil ik Ingrid veel succes wensen als ze na maandag aan de slag gaat als NVV-voorzitter. Dat het voorzitterschap geen sinecure is, besef ik ook. Temeer omdat de verdiensten al zo veel jaren marginaal zijn in de varkenshouderij.

Laatste reacties

 • info389

  tot Maandag....................

 • w v gemert

  Kees van Dooren, de eerste en belangrijkste taak voor iedere journalist is eerlijke informatie, weer en weder hoor en zo volledig mogelijk te informeren. Het gaat over het woord intensief, de belevingswereld en de voorstelling die veel mensen hierbij hebben in samenhang met de vertoonde beelden op tv van veel varkens dicht bij elkaar is onjuist en zeker als het met de rest van Europa vergeleken wordt. Om dat beeld aanpassen op langere termijn is het beste om een passend woord daarvoor te bedenken wat de huidige varkenshouderij beter weer geeft. Dat heef Ingrid uitstekend ingezet. Je meld dat je kennis hebt van alle verbeteringen de afgelopen jaren in de varkenshouderij, maar voor die hoge score van zeg een 9 plus daar schrijf je nooit over !!!!! Het is nodig om een echte draai te maken in de varkenshouderij en daar wil jij een bijdrage aan leveren. Wat een eigen dunk en op basis van de kennis die u zegt te hebben mag ik wel zeggen dat het asociaal is die suggestie dat een echte draai nodig is, van dit soort journalisten kots ik van. Een 9 plus is zelfs voor jouw niet goed genoeg voor je journalistiek krijg je van mij een 1.

 • chila

  Als Kees het zo goed weet , ben ik benieuwd welke ommezwaai hij bedoeld ? (scharrelvarkens ?)

 • leftturn

  beide artikelen niets mis mee, gezonde discussie is prima. ben er zeker van dat mevr jansen dit uitstekend opneemt, beter dan sommige anderen wellicht.
  een open en kritische volger is meer tot steun dan een zwijgend lid. in de communicatie is zeker een draai nodig, maar op zich lijkt me mevr Jansen hier prima geschikt voor. en wat ze met het ongevraagd advies doet, mag ze geheel zelf bepalen.

 • Fermer

  Kees van Dooren, ik zie je positieve bijdrage in deze niet zo. Wat is die eye-openen van jou dan of dat taboe?
  Als Marcel van Lingen zegt dat het zinloos is de pers en de maatschappij te vertellen dat het allemaal wel meevalt met de problemen in de varkenshouderij en dat jij vindt dat er daardoor een draai gemaakt moet worden in de sector, zeg je daar dus ook mee dat het niet meevalt met die problemen. Tuurlijk is het een must dat de maatschappij niet tegen je is. Maar om ze, samen met de pers, gelijk te geven dat het niet deugt is op voorhand schuld bekennen. We kunnen beter laten zien dat we het wel goed doen, want dat is zo. En af en toe een schouderklopje zou niet missplaats zijn, maar getuigen van een stukje waardering.

 • Marco22

  Je had beter een collum kunnen wijden aan Marcel van Lingen en de algemene media. Die heeft een draai nodig, om de oren wel te verstaan. Als
  die alsmaar blind zijn voor de inspanningen die de varkenshouderij heeft geleverd en die boodschap verdommen om te brengen. Dan doen zij hun werk niet goed. Waarom heeft Kees die Marcel van Lingen gelijk niet de oren gewassen voordat hij een draai erom kon geven? Het was een mooie gelegenheid geweest. Maar nee Kees komt met een stuk waarin de varkensector wederom een inspanning moet leveren.
  De 2e collum lijkt meer op damage control anders lopen er een bult boerderijleden weg en kan Kees maandagochtend zijn bureau leeg maken.
  Media is bevooroordeeld wkd en SNM, milieudef komen eerder in de media aan het woord dan bedrijfsleven. Bijv het goede milieu resultaten die door agrosector neergezet worden. Gister persbericht door RONL uitgebracht. Zag U dat terug op 8 uur journaal?

 • halfof

  wederom blij en gerustgesteld dat ik vanmorgen mijn lidmaatschap van Boerderij heb opgezegd. Ook een eventuele derde schrijven van Kees van Dooren zal daarin niets veranderen.

 • brabantsduitserke

  kees ik heb je al eens gezegd bij ons aan de keukentafel dat een sector zichzelf ziek kan maken, heb jij dit soms vergeten. Door er elke keer maar weer over de discuseren. De sector heeft reclame nodig zoals ieder berdijf.
  Dit is dus over positieve ontwikkelingen praten die de sector in mijn ogen wel degelijk maakt. Kijk naar de luchtwassers kijk naar de moderne stallen het is toch vele malen beter dan vroeger voor de varkens en voedselveiligheid. ik maak elke keer de volgende vergelijking. Komt iemand bij mij en ik klaag over mn rugpijn. Volgende week komt de man weer bij mij en ik klaag weer over mn rugpijn. Als de man de week erop terugkomt vraagt hij zonder dat ik het aangeef Hoe is het met je rugpijn?
  Zie hier ik heb mezelf ziek gepraat. Ik had ook niks kunnen zeggen en doen alsof ik een sterke beer ben . Dan had ie het niet gevraagd en had waarschijnlijk gedacht ,wat een sterke man is dat. Discussie over imago is je eigen ziek praten. Als je een produkt maakt moet je reclame maken over alles wat je goed doet voor dat prachtige produkt Dat is wat de sector nodig heeft en verdiend. Daarover zou je eens een collum kunnen schrijven. Kees graag een reactie van jou kant of je het met me eens of oneens bent. RECLAME RECLAME RECLAME WERBUNG WERBUNG WERBUNG dat is wat er moet gebeuren je moet zeggen we hebben als sector een goed imago Als je dat lang vol houdt gaat iedereen het geloven zelfs Kees van Doorn

 • Marco22

  Vol in het nieuws manifestatie Megazat op de dam. 150 boeroepers met leren schoenen. De volgende dag een opendag van een pluiveestal 2000 bezoekers. Niet vol in het nieuws. Media is gekleurd

 • BW

  Brabantsduitserke zo is het precies!!! Kan jij Kees zijn positie niet innemen?

 • haarlo

  Be good and tell about it

 • brabantsduitserke

  BW de redactie van de boerderij kan mijn waarschijnlijk niet betalen.

 • kees.van.dooren1

  Dag Brabantsduitserke, Mooi dat je reageert en vraagt om inhoudelijk de discussie te voeren. Dat helpt de zaak vooruit. Ik ben helemaal het met je eens, maar volgens mij ben je één stap te ver in deze discussie. De situatie is nu zo dat regelgeving in Nederland de ontwikkeling van de varkenshouderij enorm in de weg staat. In Brabant was bedrijfsontwikkeling zelfs een tijd onmogelijk. Deze week was ik bij Hans Verhoeven in Helmond. Hij bouwt een milieu- en diervriendelijke proefstal. Maar door landelijke en provinciale regels dreigde hij zijn plannen niet uit te kunnen voeren. De varkenshouderij zit de eerstkomende jaren ook nog vast aan de dierrechten. Voor een groot deel is al deze 'regelellende' te wijten aan het feit dat de varkenshouderij er niet goed op staat bij veel Haagse en regionale beleidspersonen. Ik zeg dus niet dat varkenshouders het niet goed doen, maar signaleer alleen maar, zoals ik in deze blog al heb uitgelegd. En ik signaleer dat de varkenshouderij bij veel politici en burgers op voorhand geen warm gevoel oproept. Dat zal anders moeten, stelt Ingrid Jansen terecht. Dus is het nu hoogtijd om met elkaar de discussie te voeren hoe dat imago is te verbeteren.

 • kees.van.dooren1

  En beste Marco22, geloof mij, de varkenshouderij is pas echt goed op weg als de media er NIET over schrijven en in politiek Den Haag het debat NIET over de varkenshouderij gaat.
  Beste Chila en Emmerei, mijn eerste advies voor jullie: nodig vanaf september een jaar lang op elke jaarvergadering, bijeenkomt, studie-avond of thema-avond niet iemand uit binnen de eigen gelederen. Dus geen Vion-kopstuk, geen boekhouder, geen klimaatdeskundige en geen varkenshandelaar, maar een tomatenteler die jaren geleden kampte met het 'Wasserbomben' imago, Henny Swinkels van Van Drie groep een kritische journalist, een Kamerlid, een of een succesvol ondernemer buiten de eigen sector. Vraag hoe zij tegen de varkenshouderij aankijken en hoe het komt dat er telkens nieuwe, kostprijsverhogende maatregelen op de sector afkomen en de boeren niet in staat zijn de regie te voeren. Dat lijkt mij erg verfrissend werken en kan een mooi vertrekpunt vormen voor een onbesproken varkenshouderij. Daar wordt iedereen gelukkiger van, geloof me.

 • Fermer

  Kees van Dooren, ik begrijp heel goed hoe het komt dat de boeren de regie niet voeren. Als ik inderdaad alleen maar naar een Vion-kopstuk, boekhouder, klimaatdeskundige, bank, Henny Swinkels, Kamerlid, Boerderij-redacteur zou luisteren, zou ik braaf mee lopen en op alle grillen van de periferie in gaan. Dat komt immers de economie ten goede. Dat is voor de boeren een doodlopende weg in mijn ogen. We kunnen NIET ALLEMAAL voor een niche/concept markt produceren als daar niet voldoende afzet voor is. De consument wil wel veel, maar betaald weinig. Ik probeer de discussie aan te gaan om naar buiten te brengen dat we al een hele mooie sector hebben in vergelijking met andere landen als je kijkt naar prijs-kwaliteit-verhouding en dierwelzijn. Daar inzicht in proberen te geven naar de buitenwereld toe. Dat niet alles wat gewenst wordt realistisch is of haalbaar is. Dat dat nog een lange weg te gaan heeft, realiseer ik me, vooral als ik uw blog lees. Imago verbeteren kan twee kanten op 1. laten zien dat je het al goed doet en open blijven staan voor OF 2.aan alle grillen tegemoet komen en het bestaansrecht van de gehele sector in gevaar brengen.

 • brabantsduitserke

  Kees je begrijpt echt niet wat ik bedoel. En het is zo duidelijk geformuleerd stop met discuceren over imago en maak reclame. Dat is mijn boodschap niet meer en niet minder vervolgens gaat het in je reactie op mij weer direct verder. Ik ga geen stap te ver in mijn ogen doen jullie dat met je collums over hoe het beter moet. Het moet helemaal niet beter de sector is heel goed bezig dat moet je schrijven en dat heet reclame. Wat anderen er van vinden in den haag en weet ik wie allemaal nog meer zal me een worst wezen. Als ons produkt niet goed genoeg is Hoe komt het dan dat het elke week weer goed verkocht wordt. Precies omdat het een goed veilig en vooral een goedkoop produkt is. De mensen met kritiek op de varkenshouderij zijn immers niet verplicht ons produkt te kopen. Doen dit kennelijk wel.Tot slot wil ik nog benadrukken,en ik spreek in ervaring in de varkenshouderij heb je alleen een bestaansrecht door kostprijsverlaging kostprijsverhoging werkt niet. Emotie brengt ook niet veel. Maken wat de markt vraagt en die vraagt goed . Iedere week gaat weer te telefoon voor ons produkt en het wordt gretig afgenomen. Was het niet zo dat het biologische varkensbedrijf in dedemsvaart geen voldoende vraag had? . Pas als mijn tel niet meer gaat voor mijn produkt heb ik een probleem.Kennelijk is ons produkt goed en ons imago ook ons produkt wordt gretig afgenomen. Waar Kees over praat is in mijn ogen alleen maar EMOTIE: op zijn brabants gelul in de ruimte.

 • j.verstraten1

  Je hoort het kees. De reageerders zijn echt wel overtuigd van windowdressing......
  Naar mijn mening bereik je daar vooral het tegenovergestelde mee nl. je Wakker Dier van munitie voorzien. En daar laat de politiek zijn oren eerder naar hangen dan welke reklame spot van de sector dan ook.
  Wie gaat het overleven. De sterkste, óf diegene die zich het beste kan aanpassen?

 • reiziger

  Kees je bevestigd mijn vermoede kees is een beetje dom je zegt op de hoogte te zijn van de enorme inspanningen die de varkenssector leverd om te verduurzamen dan zeg je dat ze hier onvoelde waardering voor krijgt dit is comminucatie vervolgens zeg je dat je niets moet vertellen wat je verbetert hebt maar gewoon doe wat je gevraagt wordt ook al is dit ontrecht
  Of tewel zo krijgen we nooit een beter imago als je niet durft te vertellen wat varkenshouderij 2014 betekend dit was nauw exact waar ingrid mee is begonnen niets mis mee en dit zegt niks over wat we nog gaan doen als varkenssector in de toekomst maar een ding gaan we zeker niet doen onze mond laten snoeren door domme journalisten

 • porky 1

  kees ik zag gister een programma over kind bruidjes in het buitenland hoe die moeten leven met amper eten en een dak boven hun hoofd ,hier zou je je eens druk over moeten maken omdat onze dieren het vele malen beter hebben dan daar de mensen. maar nee jij laat je oren lekker hangen naar thieme en consorten om lekker de sector zwart te maken ik denk dat er dagelijks op elk bedrijf zeer hoge inspanning wordt geleverd op gebied van milieu en dier welzijn en ook nog eens zo goedkoop mogelijk maar voor deze azijn zeikerds is het toch nooit goed zeer jammer dat een vakblad van vroeger hier aan mee doet

 • w v gemert

  Reactie 13 Kees van Dooren, het is onjuist dat wij weinig krediet hebben bij veel burgers. Ongeveer twee maand geleden is er een onderzoek gepubliceerd met de conclusie dat vooral de lokale kranten (en wat betreft ook de Boerderij) alleen schrijven over de negatieve aspecten van de dierhouderij . Het is duidelijk hoe u mede aan uw stelling bent gekomen Toen ik een half uur op mijn bedrijf had rondgelopen en uitleg gegeven ,afgelopen week, aan twee rasechte Rotterdammers heb ik driemaal de vraag gekregen is dit nu intensief, zij hadden er een heel ander beeld bij. Toen ik verder vertelde dat ik nu ongeveer 1,50 Euro ontvang en in de jaren 1980-90 ongeveer3,00 gulden was hij sprakeloos. Is dit nou zo moeilijk voor een journalist, voor jou blijkbaar wel.

 • koestal

  De burger wil weer terug naar de tijd van Ot en Sien,maar ze wil zelf wel de voordelen van de moderne maatschappij behouden en overal zo weinig mogelijk voor betalen,probeer daar maar eens op in te spelen

 • BW

  Brabantsduitserke, ok al kunne ze ow nie betale,ge mot de pen toch maar overnemen van Kees want die snapt het nog steeds nie!!!

 • Jonas Brabant

  De term 'windowdressing' is geheel niet van toepassing op de varkenshouderij. Dat zou willen zeggen dat het er aan de buitenkant mooi uitziet (of je doet je best om het er mooi uit te laten zien), terwijl het aan de binnenkant waar niemand het ziet een zootje is. In de varkenshouderij ziet het er zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant mooi en netjes uit. Dit moet dan ook zoveel mogelijk uitgedragen worden, en dat is allesbehalve windowdressing.

 • Mozes

  Windowdressing ontstaat als je naar buiten toe gaat uitdragen dat je een goed dierwelzijn realiseert op basis van wat JIJ onder dierwelzijn verstaat terwijl de BURGER daar heel wat anders onder verstaat. Precies zoal J. Verstraten zegt voorzie je Wakkerdier hiermee van munitie want die kan vervolgens de varkenshouderij moeiteloos aanvallen met argumenten die aansluiten op wat de BURGER onder dierwelzijn verstaat.

 • w v gemert

  Alles kan beter maar heeft een prijs. Heeft iemand dit al gelezen in de boerderij??

 • BW

  Nee Mozes, windowdressing is dat je het mooier voordoet, dan het in werkelijkheid is. Dat is volgens mij in de varkenshouderij zeker niet aan de hand!!

 • Mozes

  BW, op grond van wat varkenshouders als dierwelzijn ervaren niet maar wel op grond van wat burgers als dierwelzijn zien.

 • Jonas Brabant

  Mozes, het cirkeltje is nu weer rond: de burger wil een NOG hoger welzijn voor de varkens, maar diezelfde burger is als consument niet bereid om daar meer voor te betalen. De burger moet dus eerst naar zichzelf kijken voordat ze een ander opzadelen met extra eisen. Er is nog steeds een overaanbod aan biologische vlees, sterrenvlees, etc. etc. Overigens, de modale burger verdiept zich niet in het welzijn van dieren, maar de supers doen dat. En ook dit is weer een schijnvertoning van de supers, het is een ordinaire reden om goedkoop buitenlands vlees in te kopen, waar niets van bekend is over welzijn e.d. De supers promoten dat vlees omdat dat wel welzijnsvriendelijk vlees zou zijn (bijv. Greenfields rundvlees), en dat is toch niet te controleren door de burger omdat het van ver komt, dus te veel moeite om te controleren, dus nemen ze de stelling van de supers als waarheid aan.

 • alco1

  @Mozes. Het zal nooit goed zijn in de ogen van de consument, vooral bij diegene die zelf helemaal niet consumeren!!!

 • c.putten

  imago zal mij een worst wezen,mijn portemonnee blijft steeds leger worden en ik heb 1 ster varkens,een luchtwasser,een dierdagdosering van 7, niemand boeit zoiets,het imago van de nertsenboeren is al 20 jaar klote maar ze zijn wel allemaal miljonair,imago? who cares !!

 • j.verstraten1

  Voor de korte termijn heb je helemaal gelijk c.putten1 maar nertsenboeren hebben geen lange termijn. Misschien dat ze wel willen investeren in een varkenshouder met perspectief voor de lange termijn? Imago is sterk gekoppeld aan de license to produce, voor een goede prijs heb je weinig aanbod nodig dat is heel wat anders.Dus als de varkenshouderij geen beter imago kan organiseren, zal de sector zoals bij nertsenhouders krimpen, zal wellicht de prijs ooit stijgen, maar diegene die dan geen varkens meer heeft zal dat zeker niet meemaken.
  Ik ben trouwens van mening dat een bij veel varkenshouders het kwartje al lang gevallen is. Dit forum is echt geen afspiegeling van de varkenshouderij iha. Een goed imago begint met draagvlak in je naaste omgeving, en die boeit het niet of het nu intensieve of hoogproductie varkens zijn.

 • Jan van het Zand

  En wat eten we vanavond, ma?
  Effe wachtuh, effe wachtuh....BARBECUE

 • W Geverink

  Hoezo imago. Jullie moeten jezelf geen complex aanpraten. De Consument geeft met het koopgedrag presies aan hoe zij vinden dat de dieren gehouden moeten worden. Ook verteld het koopgedrag alles wat jullie willen weten over jullie imago! Zelfs na de agressieve reclame campagnes van wakker dier ging de consumpie van reguliere braadkuikens omhoog. Jullie hoeven niet moeilijk of duur te doen want dat wenst de consument volgens de statistieken helemaal niet.

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.