Commentaar

Terugloop slachtaantal

Volume is belangrijk voor verwerkende industrie. Het aantal slachtingen moet zodoende op peil blijven.

Afgelopen jaar hingen 13,9 miljoen vleesvarkens aan de haak. Dat zijn er 0,3 miljoen minder in vergelijking met 2012. De afgelopen tien jaar is het aantal slachtingen licht teruggelopen. Dat staat in schril contrast met de ontwikkelingen in Duitsland. In ruim tien jaar tijd nam het aantal slachtingen daar toe met 20 miljoen tot zo'n 60 miljoen varkens op dit moment.
Nederlandse slachterijen zijn niet in staat geweest om marktaandeel te winnen zoals de Duitse verwerkers dat hebben gedaan. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de prijzen die in Nederland worden betaald. Om de haken vol te krijgen, hebben de Duitsers de laatste jaren goed betaald voor vleesvarkens. Vleesvarkenshouders in Nederland hebben de afgelopen jaren geen echte topjaren gekend. Voerwinsten schommelen al jaren om het langjarig gemiddelde. Dat is natuurlijk niet alleen het gevolg van een matige vleesprijs maar evengoed van hoge kosten voor voer, mestafzet en varkensrechten. Om toch geld te verdienen met vleesvarkens in Nederland, zal de nadruk steeds meer moeten liggen op onderscheidende producten en toegevoegde waarde. Scherpe technische resultaten mogen natuurlijk ook niet ontbreken.
Onderscheidende concepten zijn er ook steeds meer. Concepten als Milieukeur, Beter Leven en Frievar winnen terrein. Ook kleinere initiatieven zoals Piggy's Palace komen van de grond. Vorige week twitterde groothandel Deli XL exclusief  varkensvlees uit Salland te gaan verkopen. Dat zijn geen onbelangrijke signalen. Reclame voor varkensvlees uit Nederland zonder dat het gelijk over de prijs gaat! Het is aan slachterijen en varkenshouders dit verder uit te bouwen en te zorgen dat de concepten hun weg vinden via supermarktkanalen. De ontwikkeling op dat vlak stemmen optimistisch. Dit moet er uiteindelijk voor zorgen dat het aantal slachtingen niet verder terugloopt. Volume en bijbehorend kostprijsleiderschap zijn erg belangrijk voor een gezonde verwerkende industrie.

Of registreer je om te kunnen reageren.